Uniklý dokument Pentagonu vyvracel Faucim iniciovanou studii o přirozeném původu covidu už v květnu 2020

18.05.2023 | 13:30
  0
Analýza s datem 26. května 2020 byla sepsána ve formě pracovního dokumentu. Jejími autory byli velitel Jean-Paul Chretien, lékař námořnictva pracující v Agentuře pro pokročilé výzkumné obranné projekty, a dr. Robert Cutlip, vědecký pracovník vojenské zpravodajské služby. Dokument se dostal na veřejnost před pár dny prostřednictvím skupiny DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19), která vyšetřuje původ nového koronaviru.

Vědci z amerického ministerstva obrany vypracovali v počátcích koronavirové pandemie analýzu, která zcela vyvracela Andersenovu studii o přirozeném původu viru, kterou kvitoval a na kterou se odvolával dr. Anthony Fauci.

Analýza s datem 26. května 2020 byla sepsána ve formě pracovního dokumentu. Jejími autory byli velitel Jean-Paul Chretien, lékař námořnictva pracující v Agentuře pro pokročilé výzkumné obranné projekty, a dr. Robert Cutlip, vědecký pracovník vojenské zpravodajské služby.

Dokument se dostal na veřejnost před pár dny prostřednictvím skupiny DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19), která vyšetřuje původ nového koronaviru.

Ona analýza dochází k závěru: „Argumenty, které Andersen a spol. používají na podporu scénáře přirozeného původu SARS-CoV-2, nejsou založeny na vědecké analýze, ale na neopodstatněných předpokladech.“

Existence tohoto interního dokumentu Pentagonu je zásadní, protože dokazuje, že vládní úředníci si byli v prvních měsících pandemie dobře vědomi toho, že neexistují žádné důkazy podporující přirozený původ nového koronaviru. Vzhledem k naprostému zpochybnění studie si představitelé Pentagonu museli být vědomi Fauciho snah o zasetí falešného narativu o původu viru.

Podnět k vypracování studie vydal Fauci během utajované telekonference konané 1. února 2020. Zdánlivým účelem telekonference bylo odvést pozornost od možného laboratorního původu SARS-CoV-2 a přesunout pozornost na teorii přirozeného původu.

Fauci nařídil několika vědcům v čele s Kristianem Andersenem ze Scripps Research a Robertem Garrym z Tulane Medical School, aby napsali studii, která by mohla být použita k diskreditaci teorie laboratorního úniku. Přestože se Fauci přímo podílel na vzniku této práce a také na formování jejích argumentů, jeho role byla veřejnosti zatajena. Fauci později obdaroval Andersena a Garryho štědrými granty z peněz daňových poplatníků.

Recenzenti vědeckého časopisu Nature v Andersenově studii okamžitě zaznamenali chyby. Tato skutečnost vyšla najevo až koncem loňského roku z e-mailů, které prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím získal nezávislý novinář Jimmy Tobias.

Nicméně s pomocí Jeremyho Farrara, který je nyní hlavním vědeckým pracovníkem Světové zdravotnické organizace a který pomáhal Faucimu utvářet narativ o přirozeném původu, byla studie 17. března 2020 přijata k publikaci v Nature Medicine. Odvážně v ní dospěl k závěru, že žádný „laboratorní scénář není věrohodný“.

Dne 17. dubna 2020 prezident Donald Trump sdělil, že pandemie covidu-19 pravděpodobně začala v laboratoři ve Wu-chanu. Téhož dne při účasti na tiskové konferenci v Bílém domě Fauci kategoricky odmítl možnost laboratorního původu viru s odvoláním se na Andersenovu studii o pravděpodobném původu viru. Fauci předstíral nezávislost a novinářům řekl, že si na jména autorů nevzpomíná. V té době nebylo známo, že Fauci autory nejen dobře znal, ale že osobně vedl snahu k sepsání studie.

Studie se stala mediální autoritou pro přirozený původ, nejčtenějším článkem o covidu-19 a jednou z nejcitovanějších akademických prací všech dob.

Zatímco však Fauci a média veřejnosti tvrdili, že studie vyřešila debatu o původu, vědci z Pentagonu dospěli ke zcela jinému závěru.

Chretien a Cutlip zjistili, že vlastnosti SARS-CoV-2, které Andersenova studie přisuzovala přirozené evoluci, ve skutečnosti „odpovídají jinému scénáři: SARS-CoV-2 byl vyvinut v laboratoři metodami, které přední výzkumníci v oblasti koronavirů běžně používají ke zkoumání toho, jak viry infikují buňky a způsobují onemocnění, k posouzení potenciálu přenosu zvířecích koronavirů na člověka a k vývoji léků a vakcín“.

Jednou z těchto vlastností je furinové štěpné místo nového koronaviru, kvůli němuž je tento virus pro člověka obzvláště infekční. Tato vlastnost nebyla nikdy pozorována u žádného přirozeně se vyskytujícího betakoronaviru.

Andersenův tým tvrdil, že vzhledem k tomu, že tato vlastnost není součástí žádného známého laboratorně vytvořeného viru, musela vzniknout „přirozeným evolučním procesem“. Jak zdůrazňují Chretien a Cutlip, tento argument „není založen na vědecké analýze, ale na předpokladu, že kdyby tomu tak bylo, existovala by již dřívější studie“.

Podle analýzy Pentagonu podobný argument, který byl uveden v Andersenově studii o receptoru viru, který mu umožňuje přilnout k buňkám člověka nebo zvířete, „nebyl vědeckým argumentem, ale spíše domněnkou záměru a metodiky zhypotetizovaného vědce“.

Zpráva Pentagonu rovněž upozorňuje na zásadní logickou chybu v Andersenově studii, která spočívá v opírání se o nedostatek publikací o konkrétních aspektech umělých koronavirů coby důvodu k závěru, že k umělému vytvoření nedošlo. Studie například tvrdí, že „genetická data nezvratně ukazují, že SARS-CoV-2 není odvozen z žádné doposud známé kostry viru“. Jak zdůrazňují Chretien a Cutlip, „absence publikace neznamená, že takový výzkum nebyl prováděn“.

Asi nejpozoruhodnější část analýzy Chretiena a Cutlipa je ta, v níž autoři upozorňují na spolupráci Ralpha Barica z Univerzity v Severní Karolíně, průkopníka gain-of-function experimentů, a Š’ Čeng-li, ředitelky Wuchanského institutu virologie. Jak Chretien a Cutlip zdůrazňují, Baric a Š’ provedli v roce 2015 experiment, který byl v souladu se způsobem, jakým by mohl být SARS-CoV-2 vytvořen v laboratoři. Přímá souvislost mezi wuchanským virologickým ústavem a know-how potřebným k výrobě viru nebyla v Andersenově studii zmíněna.

Ačkoli Chretien a Cutlip nenabídli definitivní odpověď na otázku původu nového koronaviru, dospěli k závěru, že žádný z argumentů v Andersenově studii nesnižuje pravděpodobnost laboratorního původu. Ve studii se ale tvrdí pravý opak.

Vzhledem k podkopání Andersenovy studie se nabízí otázka, proč nebyla veřejnost informována o dokumentu Pentagonu, který byl zcela financován penězi daňových poplatníků?

Místo toho Pentagon, který v té době vedl Trumpem jmenovaný Mark Esper, nechal Fauciho šířit falešný narativ. Jeden ze dvou autorů, Cutlip, opustil ministerstvo obrany v roce 2021. Okolnosti jeho odchodu nejsou známy.

Cutlipův životopis uvádí, že v současnosti působí jako hostující profesor na Fairmontské státní univerzitě v Západní Virginii. V jeho životopise se uvádí, že byl součástí „pracovní skupiny pro koronavirus, která poskytovala zpravodajské informace prezidentovi Spojených států“. Není známo, zda Cutlip sdílel své poznatky s Trumpem nebo prezidentem Joem Bidenem.

Zdroj: theepochtimes.com
Preklad: epochtimes.cz

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti