Rusko zverejnilo šokujúce výsledky analýzy dokumentov o amerických biolaboratóriách na Ukrajine

17.04.2022 | 12:00
  0
S využitím existujúcich medzier v medzinárodnej legislatíve a nedostatku jasného overovacieho mechanizmu americká administratíva sústavne buduje svoj vojenský biologický potenciál v rôznych regiónoch sveta.

Generálporučík Igor Kirillov, náčelník jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RBC) Ozbrojených síl Ruskej federácie, zverejnil 14. apríla výsledky analýzy dokumentov týkajúcich sa vojenských biologických aktivít USA na Ukrajine.

Poznamenal, že vďaka špeciálnej vojenskej operácii ruskej armády bolo možné získať ďalšie informácie o vojenských biologických aktivitách Spojených štátov na území Ukrajiny, čo potvrdzuje početné porušenia Dohovoru o biologických zbraniach (BTWC).

S využitím existujúcich medzier v medzinárodnej legislatíve a nedostatku jasného overovacieho mechanizmu americká administratíva sústavne buduje svoj vojenský biologický potenciál v rôznych regiónoch sveta, povedal.

Kirillov pripomenul, že Ruská federácia neustále vyvíja úsilie o vytvorenie mechanizmu na overovanie dodržiavania BTWC, no túto iniciatívu od roku 2001 sústavne blokuje kolektívny Západ na čele s USA.

Vysvetlil, že existujúci mechanizmus generálneho tajomníka OSN na vyšetrovanie údajného použitia biologických a toxínových zbraní, ako aj Ženevský protokol z roku 1925 o zákaze používania dusivých, jedovatých a iných podobných plynov a bakteriologické činidlá vo vojnách a vojenských konfliktoch nepokrývajú problematiku testovania biologických aktivít účastníckych štátov. Takúto právomoc nemá ani Organizácia pre zákaz chemických zbraní so sídlom v Haagu.

Ukrajinské centrum pre vedu a techniku

„Už skôr sme predstavili schému koordinácie aktivít biologických laboratórií a výskumných ústavov na Ukrajine zo strany Spojených štátov amerických. Jedným z jeho prvkov je Ukrajinské vedecké a technologické centrum (UNTC) – na prvý pohľad neverejná organizácia, ktorá nemá nič spoločné s Pentagonom,“ povedal šéf jednotiek RBC.

Ruskému ministerstvu obrany sa podarilo odhaliť jeho úlohu vo vojensko-biologických aktivitách USA na území Ukrajiny. V súlade so zákonnými dokumentmi je UNTC medzinárodná medzivládna organizácia vytvorená s cieľom „…zabrániť šíreniu poznatkov a skúseností súvisiacich so zbraňami hromadného ničenia…“.

Jeho právne postavenie určuje Dohoda z 25. októbra 1993, ktorá bola uzavretá medzi vládami Ukrajiny, Kanady, USA a Švédska, ako aj dodatkový protokol zo 7. júla 1997.

UNTC má sídlo v Kyjeve a regionálne kancelárie v Baku, Kišiňove a Tbilisi, ako aj v Charkove a Ľvove.

Expertné centrum pre chemické a biologické hrozby Ministerstva obrany RF zároveň zistilo, že hlavnou činnosťou UNTC je pôsobiť ako distribučné centrum pre granty na vykonávanie výskumu v záujme Pentagonu, a to aj v oblasti biologických zbraní.

Len za posledné roky vynaložil Washington na realizáciu projektov UNTC viac ako 350 miliónov dolárov. Ministerstvo zahraničných vecí USA a ministerstvo obrany sú zákazníkmi a sponzormi UNTC v USA.

Financovanie sa poskytuje aj prostredníctvom Agentúry na ochranu životného prostredia, Ministerstva poľnohospodárstva, zdravotníctva a energetiky USA.

Skutočný charakter UNTC

„Dávam do pozornosti dokument pripravený kurátormi UNTC zo dňa 11.03.2022, ktorý poukazuje na skutočný charakter činnosti tejto organizácie. Píše sa tam: „… dochádza k odlivu vedeckých odborníkov na vývoj transportných médií a moderných zbraní, ktorí pracovali v ukrajinských inštitúciách, ako aj odborníkov na vývoj biologických, rádiologických, chemických a jadrových zbraní. Najviac vyškolení odborníci so skúsenosťami s prácou s materiálmi a technológiami dvojakého použitia (je ich od 1 000 do 4 000) sa ocitli v nepriaznivej profesijnej a finančnej situácii. To ich robí zraniteľnými voči prechodu na stranu iných štátov, aby sa zúčastnili na programoch vývoja zbraní hromadného ničenia, transportných médií a iných zbraní…,“ povedal Kirillov.

Takýmto spôsobom Washington v skutočnosti priznáva prácu ukrajinských expertov na vytvorení nosičov a použitia zbraní hromadného ničenia a považuje za vhodné pokračovať v ich financovaní, povedal Kirillov.

Mená a priezviská funkcionárov UNTC

Kirillov uviedol aj mená osôb, ktorí sa podieľali na realizácii vojenských biologických programov.

Funkciu výkonného riaditeľa UNTC zastáva americký občan Curtis Belayach. Narodil sa 27. augusta 1968 v Kalifornii, študoval na Kalifornskej univerzite manažmentu Andersona. Má magisterský titul z medzinárodných financií a od roku 1994 pôsobí na Ukrajine.

Eddie Arthur Mayer je predsedom predstavenstva UNTC z Európskej únie a z USA je to Phil Dolliff, ktorý zastáva pozíciu zástupcu poradcu ministra pre medzinárodnú bezpečnosť a programy nešírenia zbraní hromadného ničenia.

„Dokumenty získané Ministerstvom obrany Ruskej federácie potvrdzujú prepojenie UNTC s americkým úradmi. Snímka zobrazuje oficiálne odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí USA, ktoré schvaľuje spoluprácu UNTC s hlavným dodávateľom Pentagonu – „Black & Veatch“. Korešpondencia potvrdzuje pripravenosť viceprezidenta tejto spoločnosti Matthewa Webbera spolupracovať s UNTC v rámci prebiehajúceho vojenského biologického výskumu na území Ukrajiny,“ zdôraznil generálporučík.

Postsovietske štáty

V období rokov 2014 až 2022 realizovalo Ukrajinské centrum pre vedu a techniku v postsovietskych krajinách (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko, Azerbajdžan) viac ako 500 výskumných projektov.

„Americkí kurátori sa zaujímali predovšetkým o výskum dvojakého použitia, napríklad projekt 6166 „Vývoj technológií na modelovanie, hodnotenie a predpovedanie vplyvu konfliktov a hrozieb šírenia zbraní hromadného ničenia“, projekt 9601 „Prenos ukrajinských technológií pre výrobu komplexných materiálov dvojakého použitia do Európskej únie,“ uvádza sa v správe Ministerstva obrany Ruskej federácie.

Objasňuje, že mnohé z nich sú zamerané na štúdium potenciálnych pôvodcov biologických zbraní (mor, tularémia) a patogénov ekonomicky významných infekcií (patogénna vtáčia chrípka, africký mor ošípaných).

Stredisko priamo v záujme rezortu armády financovalo projekty P-364, 444 a 781 zamerané na výskum šírenia patogénov nebezpečných infekcií prostredníctvom hmyzích prenášačov, voľne žijúcich vtákov a netopierov.

Kirillov tiež upozornil na dokumenty projektu 3007 „Monitorovanie epidemiologickej a environmentálnej situácie v súvislosti s nebezpečnými chorobami prenášanými vodou na Ukrajine“.

„Počas práce ukrajinskí špecialisti pod dohľadom amerických vedcov systematicky odoberali vzorky vody vo viacerých veľkých riekach Ukrajiny, vrátane Dnepra, Dunaja, Dnestra, ako aj v Severokrymskom prieplave s cieľom vytvoriť tzv. prítomnosť obzvlášť nebezpečných patogénov vrátane patogénov cholery, brušného týfusu, hepatitídy A a E a vyvodiť závery o možnosti ich šírenia vodou,“ vysvetlil generál.

V rámci projektu boli hodnotené škodlivé vlastnosti vybraných vzoriek a samotné kmene boli uložené do zbierky a následne exportované do Spojených štátov amerických.

Analýza mapy vodných zdrojov Ukrajiny

Z rozboru mapy vodných zdrojov Ukrajiny vyplýva, že výsledky vykonaných prác možno využiť na vytvorenie nepriaznivého biologického prostredia nielen na území Ruskej federácie, ale aj vo vodách Čierneho a Azovského mora, ako aj v krajinách východnej Európy — Bielorusku, Moldavsku, či Poľsku.

„Naše znepokojenie nad aktivitami Washingtonu na Ukrajine je spôsobené tým, že v rozpore so svojimi medzinárodnými záväzkami Spojené štáty zachovali vo svojej národnej legislatíve normy, ktoré umožňujú prácu v oblasti biologických zbraní,“ uvádza sa v správe.

Ratifikácia Ženevského protokolu z roku 1925 Spojenými štátmi bola sprevádzaná množstvom výhrad, z ktorých jedna umožňuje odvetné použitie chemických a toxínových zbraní.

Podľa federálneho zákona Spojených štátov amerických a Spojených štátov proti terorizmu je výskum biologických zbraní povolený so súhlasom vlády USA. Účastníci takéhoto výskumu nie sú trestne zodpovední za vývoj takýchto zbraní.

„Americká administratíva tak v tejto oblasti implementuje princíp priority domácej legislatívy pred medzinárodnou. Eticky najkontroverznejšie štúdie sa vykonávajú mimo národnej jurisdikcie,“ vysvetlil Kirillov.

Počas špeciálnej operácie na území Ukrajiny sa tak zistilo, že v období rokov 2019 až 2021 americkí vedci z laboratória v meste Merefa (Charkovská oblasť) testovali potenciálne nebezpečné biologické lieky na pacientoch klinickej psychiatrie Regionálnej nemocnice č.3 v meste Charkov.

Jedinci s duševnými poruchami boli vybraní do experimentov na základe ich veku, národnosti a imunitného stavu. Na špeciálnych formulároch sa bral do úvahy výsledok nepretržitého sledovania stavu pacientov.

Informácie sa do databázy nemocnice nedostali, pracovníci zdravotníckeho ústavu podpísali mlčanlivosť.

V januári 2022 bola činnosť laboratória v Merefe zastavená, všetko vybavenie a prípravky boli odvezené na západ Ukrajiny. Existujú svedectvá niekoľkých svedkov týchto neľudských experimentov, ktorých mená nemôžeme zverejniť v záujme zaistenia ich bezpečnosti.

„Na jednom z predchádzajúcich brífingov sme poskytli popis technického zariadenia na dodávanie a aplikáciu biologických prípravkov, ktoré bolo patentované v Spojených štátoch,“ pripomenul Kirillov.

„Bayraktary“ s pripojeným aerosólovým zariadením

Zároveň boli predložené dôkazy, že Ukrajina zaslala výrobnej spoločnosti požiadavku na možnosť vybavenia bezpilotných lietadiel „Bayraktar“ s pripojeným aerosólovým zariadením.

Je znepokojivé, že 9. marca na území Chersonskej oblasti objavili prieskumné jednotky ruskej armády tri bezpilotné lietadlá vybavené 30-litrovými nádobami a zariadením na rozprašovanie.

Podľa dostupných údajov Ukrajina v januári 2022 zakúpila cez sprostredkovateľské organizácie viac ako 50 takýchto zariadení, ktoré je možné použiť na aplikáciu biologických prípravkov a toxických chemikálií.

„Pokračujeme v analýze listinných dôkazov o zločinoch americkej administratívy a kyjevského režimu na území Ukrajiny,“ uzavrel generál.

Zdroj: eadaily.com
Preklad: sk.news-front.info

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti