Biologická hrozba kolem ruských a čínských hranic: Vojenský expert varuje před biologickými zbraněmi USA. Oběti výzkumů na Ukrajině a v Gruzii. Má být cílem biologického útoku v budoucnu Rusko a Čína?

21.02.2022 | 11:55
  15
Alexandr Pronin přibližuje novinářské vyšetřování činnosti biologických laboratoří, které se jako houby po dešti množí podél ruských a čínských hranic.

Vyzývám vás, abyste věnovali pozornost skutečnosti, že po celém světě přibývá biolaboratoří pod kontrolou USA. A podivnou shodou okolností většinou v blízkosti ruských a čínských hranic. Tvrdí, že jde o výzkumná centra, kde Američané pomáhají místním vědcům vyvíjet nové způsoby boje s nebezpečnými nemocemi,“ uvedl tajemník Rady bezpečnosti RF Nikolaj Patrušev v odpovědi na otázku o původu Covidu-19 v listu Kommersant. Zároveň podle něj „vlády zemí, kde se tato zařízení nacházejí, nemají reálnou představu o tom, co se děje za jejich zdmi“.

My i naši čínští partneři máme samozřejmě otázky. Říkají nám, že v blízkosti našich hranic fungují mírové hygienické stanice, ale z nějakého důvodu nám připomínají spíše Fort Detrick v Marylandu, kde Američané už desítky let pracují na vojenské biologii,“ řekl tajemník Rady bezpečnosti. A zdůraznil, že „je třeba upozornit na skutečnost, že v přilehlých oblastech se vyskytují ohniska nemocí, které nejsou pro tyto regiony typické“. Na přímou otázku, zda USA vyvíjejí biologické zbraně, Patrušev odpověděl, že „existují dobré důvody předpokládat, že tomu tak je“.

Materiály na téma amerických vojenských biolaboratoří v Gruzii a na Ukrajině (zvláště často byla zmiňována jedna ve vesnici Šelkostancia u Charkova) se v médiích objevovaly již dříve, ale většinou pocházely od tajných služeb. Nyní se však konečně objevilo množství faktů od známé bulharské novinářky Diljany Gajtandžijevy. To už není jen Gruzie a Ukrajina, „komáři a mouchy“... Žádná „konspirační teorie a paranoia“ – toto novinářské vyšetřování je přinejmenším hodno velkého mezinárodního skandálu, ale zainteresované osoby něco takového sotva dovolí. Tak si je přibližme dřív, než bude smazáno...

Biologické experimenty USA

Americká armáda vyrábí smrtící viry, bakterie a toxiny v rozporu s úmluvou OSN, která zakazuje výrobu biologických zbraní. K tomuto závěru dospělo šetření D. Gajtandžijevy.

Dokumenty Pentagonu, které zveřejnila, odhalují šokující skutečnosti o dlouhodobém vojenském programu biologických experimentů ve Spojených státech a po celém světě. Vojenští vědci vedení jako diplomaté testují uměle vytvořené viry v laboratořích Pentagonu ve 25 zemích.

Statisíce lidí jsou systematicky a záměrně vystavovány nebezpečným patogenům. Americké biolaboratoře jsou financovány vojenskou agenturou DTRA s rozpočtem 2,1 miliardy dolarů v programu CBEP, který probíhá v prostoru bývalého Sovětského svazu (Gruzie a Ukrajina), na Blízkém východě, v jihovýchodní Asii a v Africe.

Správci vojenských programů DTRA jsou soukromé společnosti. Nejsou přímo odpovědné Kongresu USA a mohou obcházet zákony, protože nad nimi není přímý dohled. Jejich civilní personál má diplomatickou imunitu, ačkoli jejich představitelé nejsou diplomaté. Soukromé společnosti tak působí jménem vlády USA pod diplomatickým krytím bez přímé kontroly ze strany hostitelského státu. Mimochodem, takový postup často používá CIA k utajení svých tajných agentů.

Gruzie – Středisko Lugara

První z hlediska rozsahu a významu zóny s biologickými zbraněmi je Gruzie. Středisko Richarda Lugara se nachází 17 km od letecké základny USA Vaziani na okraji Tbilisi.

Vojenský program provádějí biologové z Vojenské lékařské skupiny USA v Gruzii (USAMRU-G) a soukromí dodavatelé na základě federální smlouvy s DTRA. Do vysoce zabezpečené biologické laboratoře mají přístup pouze občané USA s právem k utajovaným informacím. Jak bylo uvedeno, mají diplomatickou imunitu, která jim byla udělena na základě mezivládní dohody o obranné spolupráci s Gruzií (2002).

Podle amerického federálního registru studuje Středisko Lugara biologické agenty (antrax, tularemii), virová onemocnění (např. konžskou hemoragickou horečku) a získává biologický materiál „pro budoucí experimenty“.

Působí zde tři soukromé americké společnosti – CH2M Hill, Battelle a Metabiota. Ty realizují federální projekty související s biologickým výzkumem prováděným sítí CIA a dalšími vládními agenturami.

Společnost CH2M Hill získala v rámci programu Pentagonu zakázky na biologické laboratoře v Gruzii, Ugandě, Tanzanii, Iráku a jihovýchodní Asii za 341,5 milionu dolarů. Mimochodem, téměř polovina z této částky (161,1 milionu dolarů) je smluvně vázána na Středisko Lugara.

Společnost Battelle je zase subdodavatelem kontraktu v hodnotě 59 milionů dolarů. Společnost má bohaté zkušenosti s prací na biologických látkách, neboť v nedávné minulosti (1952-1996) pracovala na zbrojním programu s americkou armádou v rámci jedenácti kontraktů. Společnost vyvíjí extrémně toxické chemické a patogenní bioaktivní látky, které dodává široké škále amerických vládních organizací. Společnost Battelle realizuje vládní programy v hodnotě dvou miliard dolarů a je na třiadvacátém místě v seznamu stovky předních amerických dodavatelů.

Battelle již deset let provozuje Národní centrum biologické bezpečnosti (NBACC) ve Fort Detricku v Marylandu na základě smlouvy s Ministerstvem vnitřní bezpečnosti (DHS). Společnost plní dva desetileté federální kontrakty v hodnotě 344,4 milionu dolarů (2006-2016) a 19,9 milionu dolarů (2015-2026).

Podle dokumentů provádí biolaboratoř genetické inženýrství patogenů a hodnocení jejich potenciálu coby původců bioterorismu, zkoumání nové netradiční cesty infekce těmito původci, erozní testy na primátech atd...

Biolaboratoře Pentagonu provozované americkou společností Metabiota Inc pracovaly také v epicentru epidemie eboly v západní Africe. Kromě toho obdržely 18,4 milionu dolarů na vědecké a technické poradenské služby v rámci programu DTRA v Gruzii a na Ukrajině.

Ve svém oficiálním videu zveřejněném na internetu společnost nabízí tyto služby: studie míst biologického ohrožení, objevování patogenů, reakce na epidemie a klinické studie.

Odborníci ve svém stanovisku ze 17. července 2014 obvinili společnost Metabiota Inc., že v laboratoři v Sieře Leone kultivovala zhoubné krevní buňky a nesprávně diagnostikovala zdravé pacienty jako nemocné hemoragickou horečkou (společnost tato obvinění oficiálně odmítla).

Hmyz na hubení nepřítele

Američtí vojenští biologové také připravují entomologickou válku (druh biologické války, při níž se používá k šíření infekčních chorob hmyz). Dokumenty z programu v Gruzii ukazují, že Pentagon takové testy hmyzu provádí soustavně.

V roce 2014 bylo Středisko Lugara vybaveno speciálním zařízením pro masivní chov hmyzu a zahájilo projekt chovu písečných mušek v Gruzii a na Kavkaze. V letech 2014-2015 byly v rámci dalšího projektu „Acute Fever Surveillance Activities“ zkoumány písečné mouchy druhu flebotomové.

Není náhoda, že v roce 2015 zamořily Tbilisi kousavé mouchy. Žijí po celý rok v uzavřených prostorách, většinou v koupelnách, což není pro tento druh mouchy typické (jejich rozmnožovací období na jihu je obvykle velmi krátké, od června do září). Poškození tvrdí, že se mouchy rozmnožily v koupelnách a že koušou lidi při koupání.

Od počátku projektu tentýž hmyz napadl i sousední ruský Dagestán. Podle místních obyvatel způsoboval kožní vyrážky v místech kousnutí, žil v kanalizaci a objevoval se v koupelnách. Flebotomové mouchy přenášejí ve slinách nebezpečné parazity, které se po kousnutí dostanou do lidské krve.

Onemocnění, které tyto mouchy způsobují, okamžitě vzbudilo velký zájem Pentagonu. V roce 2003 během kampaně v Iráku byli američtí vojáci napadeni a brutálně pokousáni písečnými mouchami, které jim způsobily leishmaniózu. Toto onemocnění je v Iráku a Afghánistánu běžné. Pokud není včas léčeno, je akutní forma onemocnění smrtelná.

Pentagon již dlouho provádí nezákonný entomologický výzkum. Zpráva amerických biologů s výmluvným názvem „Lékařsky významní členovci v Asii a evropské části SSSR“ (1967) uvádí seznam všech místních druhů hmyzu, podrobně popisuje jejich výskyt a nemoci, které přenášejí. V tomto dokumentu jsou také zmíněna kousnutí mouchami žijícími v kanálech.

Bojové spreje komárů a blech

Kdysi Američané prováděli polní pokusy s tropickými blechami druhu Xenopsylla cheopis, aby posoudili vhodnost tohoto hmyzu pro biologický boj.

Uměle bylo vyšlechtěno až 1 milion komárů druhu „Big Buzz A. Aeugupti“. Třetina z tohoto počtu byla následně umístěna do munice a vypuštěna z letadel nebo postřikem rozptýlena po zemi. Podle odborníka komáři výsadek bezpečně přežili a po dosednutí na zem lačně pili lidskou krev.

Velká část záznamů o této operaci dosud nebyla odtajněna. To pravděpodobně znamená, že nezákonná činnost stále pokračuje. Aedes Aegypti jsou přenašeči nebezpečných nemocí, jako je malárie, horečka dengue, čikungunja a zika (virus způsobující genetické malformace novorozenců).

Nebyla ukončena ani Operace Bellweather: americké velitelství pro chemický výzkum (divize biologických zbraní) testuje vzorky moskytů, aby vyhodnotilo rozsah pokousání a faktory, které ovlivňují následky kousnutí.

Podle odborníků se v Gruzii stále provádějí vojenské pokusy s tropickými komáry a klíšťaty. Vybrané běžné druhy komárů a blech (dříve připravené v rámci programu vojenských biologických zbraní) jsou studovány a shromažďovány pro výzkum a testování ve Středisku Lugara.

Komár druhu Aedes albopictus je přenašečem žluté zimnice a akutní horečky dengue. Podle Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí byla tato onemocnění zjištěna v sousedním Rusku (v Krasnodarském kraji) a v severním Turecku (na hranicích s Gruzií).

V Gruzii bylo záměrně nakaženo 34 lidí konžskou hemoragickou horečkou. Tato horečka je způsobena virem přenášeným klíšťaty. Bylo zaznamenáno vypuknutí nemoci. Tři z nemocných zemřeli.

Ve stejný čas biologové Pentagonu v Gruzii zkoumali virus vyvinutý agenturou DTRA v rámci programu Epidemiologie horečnatých onemocnění způsobených viry horečky dengue a jinými arboviry. Projekt zahrnoval testování pacientů s příznaky horečky a sběr klíšťat pro laboratorní analýzu jako možných přenašečů konžské hemoragické horečky.

Netopýří virus MERS-CoV

Je obecně známo, že netopýři jsou zdrojem eboly, blízkovýchodního respiračního syndromu (MERS) a dalších smrtelných onemocnění. Způsob, jakým se tyto viry dostávají k lidem, však dosud není zcela objasněn. DTRA provádí řadu projektů zaměřených na studium patogenů vojenského významu u netopýrů v rámci programu CBEP (Cooperative Biological Epidemiology Programme).

Kmen MERS-CoV, který přenášejí, je považován za virus, který se šíří přímo na člověka, nebo „přeskakuje“ na velbloudy a poté na člověka. MERS-CoV je jedním z virů geneticky modifikovaných ve Spojených státech a je zkoumán Pentagonem. Cílem výzkumu je zvýšit infekčnost a účinnost patogenů. Stojí za povšimnutí, že takovéto nezákonné experimenty dvojího určení jsou ve Spojených státech legální...

Také tularemie, známá jako „králičí horečka“, byla klasifikována jako bioteroristický agent a v nedávné minulosti byla podrobně zkoumána americkými vojenskými biology. Zájem Pentagonu o tuto nemoc a její přenašeče – klíšťata a hlodavce – trvá dodnes.

Agentura DTRA provádí řadu pokusů s tularemií a dalšími mimořádně nebezpečnými patogeny, opět v Gruzii.

Biologicky znásilněná Ukrajina

Ukrajina nemá právo kontrolovat vojenské biolaboratoře USA na svém území.

Podle dohody mezi americkým ministerstvem obrany a ukrajinským ministerstvem zdravotnictví podepsané v roce 2005 nemá ukrajinská vláda „právo zveřejňovat důvěrné informace“ o americkém programu. Zatímco Pentagon má volný přístup k ukrajinským státním tajemstvím.

První z dohod mezi USA a Ukrajinou je zřízení Vědeckotechnického centra (STCU). Tato mezinárodní organizace je financována vládou USA a byl jí udělen diplomatický status. Za posledních dvacet let se do projektu centra investovalo 285 milionů dolarů.

Jedna z biolaboratoří Pentagonu se nachází v Charkově, kde v lednu 2016 během pouhých dvou dnů zemřelo na prasečí chřipku 20 ukrajinských vojáků a dalších 200 bylo ve vážném stavu hospitalizováno. Ukrajinská vláda nepovažovala za nutné hlásit jejich následnou smrt. Do března téhož roku zemřelo na Ukrajině na tuto chřipku dalších 364 osob (81,3 % smrtelných případů). Příčinou úmrtí byl kmen A(H1N1)pdm09, který v roce 2009 způsobil pandemii prasečí chřipky.

V lednu 2018 bylo v Nikolajevu hospitalizováno 37 lidí. Místní policie vyšetřovala „nákazu virem lidského imunodeficitu a dalšími neselektivními chorobami“. Před třemi lety se v jiném ukrajinském městě nakazilo více než sto lidí cholerou. Obě epidemie byly pravděpodobně způsobeny kontaminovanou pitnou vodou. V létě 2017 bylo v Záporoží hospitalizováno šedesát lidí s hepatitidou A. Podle oficiálních zpráv ukrajinských zdravotníků zůstává příčina infekce nejasná.

V Oděské oblasti bylo v červnu 2017 hospitalizováno 19 dětí – obyvatel dětského domova – kvůli infekčnímu onemocnění. V listopadu téhož roku bylo v Charkově hlášeno 29 případů žloutenky typu A. Virus byl izolován v kontaminované pitné vodě.

Ještě v roce 2011 se na Ukrajině nakazilo cholerou 33 lidí. Epidemie se opakovala v roce 2014, kdy byla nebezpečná nemoc diagnostikována u více než 800 Ukrajinců. V roce 2015 bylo v Nikolajevu zaznamenáno více než sto nových případů cholery...

Mimochodem, mimo pozornost veřejnosti zůstala skutečnost, že v roce 2014 zasáhl Moskvu nový a mimořádně nebezpečný kmen cholery (Vibrio cholera) se stejnou genetickou strukturou jako na Ukrajině. Genetické testy potvrdily, že kmen izolovaný v ruském hlavním městě je stejný jako patogen na sousední Ukrajině.

Vojenský výzkum na Ukrajině

Mezitím jedna z amerických společností působících na Ukrajině – Jižní vědeckovýzkumný institut (SSRI – Southern Scientific Research Institute) – provádí výzkum týkající se cholery a také chřipky a ziky, což jsou podle Pentagonu nemoci „vojenského významu“.

Na Ukrajině působí další dvě americké biologické společnosti – Black & Veatch a Metabiota. Společnost Black & Veatch podepsala s agenturou DTRA smlouvu v hodnotě 198,7 milionu dolarů na zřízení a vybavení biologických pracovišť na Ukrajině (dvě pětileté smlouvy v letech 2008 a 2012 v celkové hodnotě 128,5 milionu dolarů) a dále v Arménii, Ázerbájdžánu, Kamerunu, Etiopii, Německu, Thajsku a Vietnamu.

Společnost Metabiota Inc. zase získala 18,4 milionu dolarů v rámci programu DTRA v Gruzii a na Ukrajině. Společnost obdržela dalších 3,1 milionu dolarů (2012-2015) na práci v Sieře Leone, jedné ze zemí nejvíce postižených nákazou virem ebola.

SSRI však zůstává hlavním subdodavatelem ukrajinského programu od roku 2008 a od roku 2001 je subdodavatelem pro vojenský výzkum antraxu. Hlavním dodavatelem Pentagonu je společnost Advanced Biosystems. Mimochodem, za deset let (2006-2016) zaplatil SSRI 1,28 milionu dolarů za lobbování za své zájmy v Kongresu, na ministerstvu zahraničí a na ministerstvu obrany USA.

V roce 2016 bylo na Ukrajině zaznamenáno 115 případů botulismu, z toho 12 smrtelných. V následujícím roce potvrdilo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví 90 nových případů, z nichž osm bylo úmrtí na otravu botulotoxinem, jedním z nejjedovatějších biologických toxinů. Botulismus je vzácné a velmi nebezpečné onemocnění způsobené toxinem izolovaným z bakterie Clostridium botulinum. Jeden gram toxinu zabije až milion lidí. Otrava jím způsobuje ochrnutí svalů, selhání dýchání a nakonec smrt, pokud není okamžitě k dispozici lékařská pomoc. Šíří se aerosolem nebo kontaminovanými potravinami a vodou...

Výroba biologických zbraní v USA

Podle zprávy Pentagonu byly botulotoxin, antrax, brucelóza a tularémie prověřeny jako biologické zbraně americké armády... Přestože byl bioprogram oficiálně ukončen v roce 1969, americké vojenské dokumenty dokazují, že stejné nebezpečné experimenty pokračují dodnes.

Americká armáda vyrábí bioaktivní látky ve speciálním vojenském zařízení divize Dugway v Utahu od roku 2012. Toto testovací pracoviště podléhá Velitelství pro testování a vyhodnocování Ministerstva obrany USA. Za výrobu bioaktivních látek je zodpovědná samostatná jednotka s honosným názvem „Division of Life Sciences“ (Divize vědy o životě). Podle vojenské zprávy vědci z této jednotky vyrábějí a testují aerosoly s biologickými látkami ve speciálním testovacím zařízení Lothar Saloman Life Sciences Test Facility (LSTF). Testovací zařízení Life Sciences vytváří a koncentruje bakterie v tzv. fermentoru o objemu až 1 500 litrů.

V další laboratoři se hotový biologický materiál suší a rozmělňuje. Ve speciálních komorách se pak provádějí aerosolové testy s bioaktivními látkami.

Dokumenty ukazují, že americká armáda vyrábí, přechovává a testuje aerosol nejsmrtelnějšího dosud známého toxinu – botulotoxinu. V roce 2014 zakoupilo ministerstvo armády 100 mg botulotoxinu pro testování na cvičišti Dugway. Podle armádních dokumentů mohou být biologické útočné látky namontovány na vozidle nebo nošeny na zádech jako batoh s možností použití pumpy pro větší účinnost rozprašování. Tyto spreje se rozprašují v dávkách od 50 do 500 ml bioaerosolu za minutu z 12litrových nádob...

Americká armáda v minulosti testovala bakteriologické zbraně v terénu – v letech 1949-1968 bylo provedeno 27 testů, některé z nich na veřejných místech.

Agentura DTRA, která řídí vojenský program ve Středisku Lugara v Gruzii, je podezřelá z incidentu, který se stal v Čečensku na jaře roku 2017. Bdělí místní obyvatelé nahlásili, že podél ruských hranic s Gruzií dron rozprašuje bílý prášek. Mimochodem, gruzínská pohraniční policie se z nějakého důvodu k incidentu nevyjádřila...

Genetické inženýrství Pentagonu

V roce 2020 Pentagon investoval 65 milionů dolarů do genetického inženýrství. Geneticky modifikované viry jsou přítomny v tkáních geneticky modifikovaného hmyzu. Agentura DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) uzavřela v rámci programu „Bezpečné geny“ smlouvy se sedmi společnostmi vyrábějícími insekticidy. Genetické úpravy se provádějí pomocí nové technologie CRISPR-Cas9.

Kromě genetického inženýrství u hmyzu a virů provádí Pentagon ilegální pokusy na změně genetického kódu u lidí. Agentura DARPA se snaží vložit do lidské buňky nový 47. umělý chromozom. Tento chromozom ponese nové geny, které budou použity ke genetické modifikaci člověka.

Stojí za zmínku, že v letech 2008 až 2014 investovaly USA 820 milionů dolarů do syntetické biologie. Většina těchto investic pochází z rozpočtu ministerstva obrany. Výzkum je převážně přísně tajný. Zpráva amerického letectva „Biotechnology: Genetically Engineered Pathogens (Biotechnologie: geneticky modifikované patogeny) však poskytuje určitý vhled do některých vědeckých prací vojenských vědců. Studovali pět skupin geneticky upravených patogenů, které by mohly být použity jako biologické zbraně. Jedná se o „duální“ biologické zbraně (smrtící kombinace dvou virů) a zahrnují v sobě nemoci, které mění hostitele (ze zvířat „skáčou“ na člověka, např. virus ebola), a skryté viry, tzv. designerské nemoci. Designérské nemoci jsou určeny k útoku na určitou etnickou skupinu nebo genotyp lidí a měly by být použity jako etnické biologické zbraně.

Cíl útoku: Rusko a Čína

Etnické biologické zbraně (biogenetické zbraně) jsou tedy zbraně, které útočí převážně na určité etnické skupiny nebo genotypy. Ačkoli oficiální vývoj takových zbraní nebyl nikdy veřejně potvrzen, dokumenty dokazují, že Američané získávají biologický materiál od přesně vymezených etnických skupin, konkrétně od Rusů a Číňanů.

Americké letectvo odebírá speciálně ruské vzorky RNA z tkáně dutin, informace o tom byly zveřejněny ve státním registru veřejných zakázek. (Masový a nekontrolovaný odběr vzorků umožňují současné PCR testy – pozn. PP). Podle informací ze stejného vládního registru veřejných zakázek Spojené státy shromažďují biologický materiál také od zdravých a nemocných pacientů s rakovinou v Číně. Americký Národní onkologický ústav podle toho shromáždil biologický materiál od 300 Číňanů ze tří konkrétních čínských provincií.

Čínský biologický materiál, který zahrnuje sliny a rakovinné tkáně, je shromažďován a studován v rámci řady amerických federálních projektů.

V americkém federálním registru byly zveřejněny údaje o následujících nákupech čínských vzorků biomateriálu: vzorky genotypů DNA, tkáňové bloky rakoviny prsu, vzorky slin z 50 rodin, genotypy 50 SNP pro vzorky DNA, genotypy z 3000 případů rakoviny žaludku a 3000 kontrolních testů.

Na závěr připomeňme, že osmá kapitola Římského statutu Mezinárodního trestního soudu výslovně definuje biologické experimenty jako válečný zločin. Spojené státy však bohužel nejsou smluvní stranou této mezinárodní dohody, a proto nemohou být stíhány za jmenované válečné zločiny...

Zdroj: stoletie.ru
Preklad: protiproud.cz


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti