2 percentá z dane

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC - používa
  a, VYHLÁSENIE (vyhlasenie.pdf)
  a, Vyhlásenie - online (editovateľné, stránka finančnej správy)

  b, Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov 

  c, Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a, Daňové priznanie fyzických osôb TYP A - online
  b, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B - online

 3. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb - online

Informácie o Infovojne - Notárska Komora Slovenskej Republiky

Ďakujeme za Vašu podporu, ktorá zaručuje našu nezávislosť.

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

 • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti