VIDEO: Šokujúce vyhlásenie ruského veľvyslanca pri OSN o amerických biolaboratóriách na Ukrajine v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov

20.05.2022 | 13:06
  3
Vyhlásenie stáleho zástupcu  Ruskej federácie V.A. Nebenziu v Bezpečnostnej rade OSN o otázke biolaboratórií na Ukrajine (v rámci bodu programu "Ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti"), 13. mája 2022.

Vážení kolegovia,

je to už tretíkrát, čo Rusko požiadalo o stretnutie o vojensko-biologických aktivitách na území Ukrajiny. Dovoľte mi vysvetliť prečo:

Naďalej dostávame mimoriadne znepokojujúce písomné dôkazy o tom, že ministerstvo obrany Spojených štátov je priamo zapojené do realizácie nebezpečných biologických projektov v tejto krajine, ktoré majú znaky tajného vojensko-biologického programu. Tieto aktivity sa uskutočňovali v centre východnej Európy a v blízkosti západných hraníc Ruska, čo predstavovalo reálnu hrozbu pre biologickú bezpečnosť našej krajiny, regiónu a vzhľadom na cezhraničný charakter biologických hrozieb aj celého sveta. Ukrajina ani Spojené štáty, ako potvrdil pán Markram, neposlali OSN žiadne informácie o tejto skutočnosti v rámci predpísaného podávania správ BTWC / Dohovor o zákaze biologických zbraní / podľa príslušných opatrení na budovanie dôvery. Túto nebezpečnú činnosť dokázala zastaviť len naša špeciálna vojenská operácia.

Za posledné dva mesiace od posledného stretnutia sa objavilo niekoľko nových svedectiev. Všetky tieto materiály sme zaslali Bezpečnostnej rade OSN. Chcel by som vás upozorniť na tie najvýraznejšie.

Ako vyplýva z dokumentácie projektu 3007, Monitorovanie epidemiologickej a ekologickej situácie v súvislosti so šírením nebezpečných chorôb prenášaných vodou na Ukrajine, ukrajinskí odborníci pod dohľadom svojich amerických kolegov pravidelne odoberali vzorky vody z riek pretekajúcich Ukrajinou, vrátane Dnepra, Dunaja a Dnestra, ako aj zo Severokrymského kanála. Cieľom bolo zistiť prítomnosť konkrétnych nebezpečných patogénov vrátane cholery, brušného týfusu, hepatitídy A a E a posúdiť ich vodné toky, aby sa vyvodili závery o škodlivých vlastnostiach týchto patogénov. Zbierka týchto kmeňov bola následne odoslaná do USA. Je pochopiteľné sa pýtať – za akým účelom? Načo by USA potrebovali zbierku nebezpečných patogénov, ktoré by sa mohli šíriť v riekach tohto regiónu? Aj zbežný pohľad na mapu ukrajinských vodných zdrojov stačí na to, aby sme pochopili, že výsledky takéhoto „vedeckého výskumu“ by mohli byť použité na vytvorenie biologickej katastrofy nielen v Rusku, ale v celej oblasti Azovského a Čierneho mora a vo východnej Európe vrátane Bieloruska, Moldavska a Poľska.

Dokumenty naznačujú, že kyjevský režim sa pokúsil získať prístup k technickým prostriedkom na šírenie nebezpečných biologických látok vzduchom. Minulý rok ukrajinská strana požiadala tureckého výrobcu bezpilotných lietadiel Baykar Makina o možnosť vybaviť bezpilotné lietadlo Bayraktar aerosólovými nadstavcami, ktoré by mu umožnili rozprašovať aerosólové látky v objeme viac ako 20 litrov s doletom 300 km. Kópiu tohto listu nájdete v zbierke dokumentov, ktorú sme 19. apríla rozposlali Rade bezpečnosti. Dron vybavený takýmto systémom na takejto vzdialenosti predstavuje reálnu hrozbu rozsiahleho použitia nebezpečných biologických aerosólov nad územím Ruskej federácie.

Existujú informácie, že v januári tohto roku Ukrajina prostredníctvom sprostredkovateľov nakúpila viac ako 50 takýchto zariadení vybavených biologickými a chemickými rozprašovacími systémami. Dňa 9. marca tohto roku naše vojenské jednotky odhalili v Chersonskej oblasti tri takéto bezpilotné lietadlá vybavené 30-litrovými kontajnermi a postrekovacím systémom. Ďalších 10 kusov bolo spozorovaných koncom apríla pri Kachovke.

Naše ministerstvo obrany dostalo šokujúce dôkazy o tom, že viaceré projekty, ktoré Pentagón realizoval na Ukrajine, ohrozovali životy a zdravie dobrovoľníkov z radov ukrajinských občanov. Dokumentácia projektu UP-8 stanovovala, že „menšie“ incidenty týkajúce sa testovaných osôb sa musia nahlásiť bioetickej komisii USA do 72 hodín a väčšie incidenty vrátane úmrtia dobrovoľníkov do 24 hodín. To znamená, že tieto experimenty pôvodne predpokladali smrteľné následky, hoci v oficiálnych projektových dokumentoch sa uvádzali len štandardné postupy odberu vzoriek krvi. O aký odber krvi teda išlo, po ktorom mohli testované osoby zomrieť?

Existujú dôkazy o priamej účasti politického establišmentu USA na financovaní aktivít v oblasti biologických zbraní na Ukrajine prostredníctvom dodávateľov Pentagónu, ako sú Black & Veatch a Metabiota. A ciele mali ďaleko od vedeckých. V liste od viceprezidenta spoločnosti Metabiota sa najmä uvádza, že jej cieľom na Ukrajine je „zabezpečiť kultúrnu a hospodársku nezávislosť Ukrajiny od Ruska“, čo je pre biotechnologickú spoločnosť mierne povedané nezvyčajná úloha.

Na predchádzajúcich zasadnutiach sme Radu informovali, že na Ukrajine bola vytvorená sieť biolaboratórií, ktoré financuje a priamo kontroluje Úrad pre znižovanie vojenských hrozieb Ministerstva obrany USA a ktoré vykonávajú rôzny vojenský a biologický výskum. Podľa predchádzajúcich správ sa týkala Kyjeva, Odesy, Ľvova, Charkova, Dnepropetrovska, Chersonu, Ternopolu, Užhorodu a Vinnice.

Na tento zoznam sa teraz zaraďuje aj Mariupol. V dvoch biolaboratóriách v tomto meste sa našli dôkazy o núdzovom zničení dokumentov potvrdzujúcich spoluprácu s americkým vojenským oddelením.

Predbežná analýza zachovanej dokumentácie nasvedčuje tomu, že Mariupol sa používal ako regionálne centrum na zber a pasportizáciu choroboplodných zárodkov cholery. Vybrané kmene boli odoslané do Centra verejného zdravia v Kyjeve, ktoré je poverené ďalším zasielaním biomateriálov do USA. Táto činnosť sa vykonávala od roku 2014, o čom svedčia osvedčenia o prenose kmeňov.

V sanitárno-epidemiologickom laboratóriu v Mariupole sa našiel doklad o zničení zbierky patogénnych mikroorganizmov z 25. februára 2022, v ktorom sa uvádza, že sa tam pracovalo s patogénmi cholery, tularémie a antraxu, t. j. s potenciálnymi látkami biologických zbraní.

Časť zbierky veterinárneho laboratória v zhone nebola zničená. V nej naši odborníci našli patogény netypické pre veterinárnu medicínu – brušný týfus, paratýfus, plynovú gangrénu.

Minule sme hovorili o prudkom náraste prípadov tuberkulózy spôsobenej novým multirezistentným kmeňom v Luhanskej a Doneckej ľudovej republike v posledných rokoch. Objavili sa dôkazy, ktoré naznačujú, že to nie je náhoda.

V roku 2020 sa uskutočnilo vyšetrovanie biologického incidentu, ku ktorému došlo v okrese Slavjanoserbskom rajone v LNR. Ukázalo sa, že deťom v obci Stepovoje boli rozdávané falošné bankovky infikované zárodkom tuberkulózy. Rátali s tým, že deti, ktoré sa dotkli peňazí, často berú potraviny neumytými rukami.

Analýza ukázala, že bankovky boli kontaminované živým, vysoko aktívnym patogénom tuberkulózy rezistentným na väčšinu liekov proti TBC. Verzia, že sa baktérie dostali na bankovky prirodzenou cestou – od pacienta s tuberkulózou – odpadá: koncentrácia patogénu je príliš vysoká na to, aby prežil v prirodzených podmienkach, kde pôsobí slnečné svetlo, ktoré má baktericídny účinok. Inými slovami, všetko nasvedčuje tomu, že tieto bankovky boli umelo, laboratórne kontaminované biomateriálom s vysokou nákazlivosťou. Našťastie, nikomu v Stepovom nebolo týmito bankovkami ublížené. Avšak všetky tieto skutočnosti možno spoločne považovať za potvrdenie mimoriadne znepokojujúceho vývoja.

Osobitne by som sa chcel venovať inému príbehu, ktorý je ďalším jasným potvrdením toho, ako v skutočnosti kyjevský režim a jeho západní manipulátori zaobchádzajú s obyvateľmi Ukrajiny. Objavili sa správy, že americkí vedci z laboratória v Merefe testovali potenciálne nebezpečné biologické lieky na pacientoch regionálnej klinickej psychiatrickej nemocnice č. 3 v Charkove. Podobné neľudské experimenty sa vykonávali aj v Psychiatrickej nemocnici č. 1 v obci Streleče v Charkovskej oblasti. Hlavnou kategóriou pokusných osôb boli pacienti mužského pohlavia vo veku 40-60 rokov s vysokým stupňom fyzického vyčerpania. Všetky tieto štúdie sa uskutočňovali tajne, pričom od ukrajinských pracovníkov sa vyžadovalo zachovanie mlčanlivosti.

Aby utajili svoju štátnu príslušnosť, americkí experti, ktorí vykonávali výskum, pricestovali cez územia tretích krajín.

S pribúdajúcimi informáciami o činnosti biolaboratórií na Ukrajine sa vynárajú otázky aj pre spojencov USA v NATO. Nové dokumenty odhaľujú, že len v rokoch 2016 až 2019 odobrali vojenskí epidemiológovia z mikrobiologického ústavu Bundeswehru tri a pol tisíca vzoriek krvného séra občanov žijúcich v 25 oblastiach Ukrajiny. Zaujímalo by ma, aký cieľ sledujú ozbrojené sily SRN zberom biomateriálov ukrajinských občanov?

Existujú dokumenty potvrdzujúce účasť Poľska na spoločnom biologickom výskume na Ukrajine s kľúčovými dodávateľmi Pentagónu (najmä s americkým inštitútom Battelle).

 

Pán predseda,

Domnievam sa, že dnes budeme od našich západných kolegov opäť počuť obvinenia z „propagandy“ a nedostatku dôkazov. Preto venujeme obrovskú pozornosť dôkazovým materiálom a pravidelne distribuujeme Bezpečnostnej rade a Valnému zhromaždeniu OSN originály dokumentov, ktoré má naše ministerstvo obrany k dispozícii. Sú prístupné každému, kto ich chce vidieť. Sú tam stovky strán dokumentov podpísaných konkrétnymi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi. Umožňujú získať predstavu o tom, čo presne by chceli ukryť pred medzinárodným spoločenstvom kyjevský režim a jeho západní zástancovia.

Americkí predstavitelia opakovane odmietajú objasniť povahu a skutočný cieľ svojich aktivít v biologickej oblasti na Ukrajine a celom svete. Na zasadnutí prípravného výboru 9. hodnotiacej konferencie BTWC v Ženeve začiatkom apríla americká strana opäť neposkytla žiadnu zrozumiteľnú odpoveď, okrem výhovorky, že biologické aktivity USA majú podľa definície mierový a “ prospešný“ charakter pre medzinárodné spoločenstvo.

Nezávislí novinári 6. apríla počas stretnutia „vzorca Arria“ požiadali USA o vysvetlenie, vrátane toho, prečo sú dokumenty o americko-ukrajinskej spolupráci v oblasti biologického rozvoja v rozpore s vyhláseniami oficiálnych predstaviteľov USA. No delegácie USA a Spojeného kráľovstva na stretnutie jednoducho neprišli.

Ešte jedna „výstižná“ skutočnosť. Počas uvedeného zasadnutia prípravného výboru delegácia USA opäť odmietla návrh na vytvorenie účinného mechanizmu na overovanie vykonávania Dohovoru o zákaze biologických zbraní. Odmietla obnoviť prácu na príslušnom právne záväznom protokole k dohovoru, ktorý USA blokujú od roku 2001. Našu iniciatívu doplniť opatrenia na budovanie dôvery v rámci Dohovoru o biologických zbraniach formou hlásenia vojensko-biologických aktivít mimo územia štátu americkí predstavitelia tiež odmietli. Inými slovami, USA úmyselne blokujú pokusy o posilnenie režimu Dohovoru o zákaze biologických zbraní, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby mohol účinne odhaľovať porušovanie dohovoru.

To všetko sú mimoriadne znepokojujúce signály, najmä vzhľadom na skutočnosť, že americké zákonodarstvo povoľuje vojensko-biologické aktivity a vnútroštátne právne predpisy v tejto oblasti majú v USA prednosť pred medzinárodným právom.

Dnes by som sa chcel predstaviteľov USA opäť opýtať – ak sú vaše aktivity v biolaboratóriách po celom svete a najmä na Ukrajine, ako tvrdíte, výlučne mierového charakteru, prečo ich odmietate dať pod medzinárodnú kontrolu a všemožne bránite medzinárodnému spoločenstvu, aby na to malo potrebné nástroje? Práve to je najjednoduchší spôsob, ako raz a navždy rozptýliť všetky pochybnosti a obvinenia, ak sú, ako tvrdíte, úplne neopodstatnené. Nanešťastie, zatiaľ existuje len jedno vysvetlenie: znamená to, že je čo skrývať.

Vážení kolegovia,

Už sme zhromaždili značné množstvo materiálov, ktoré priamo poukazujú na porušovanie Dohovoru o zákaze biologických zbraní zo strany Spojených štátov a Ukrajiny. Pokračujeme v zhromažďovaní a analýze týchto materiálov. Vzhľadom na skutočnosť, že americká strana odmieta viesť akúkoľvek konštruktívnu diskusiu o tejto otázke, plánujeme využiť mechanizmy stanovené v článkoch 5 a 6 Dohovoru o zákaze biologických zbraní. Akonáhle bude zber dôkazov ukončený, predložíme ho Rade na prešetrenie. Dúfame, že to umožní natrvalo zastaviť vojensko-biologické aktivity, ktoré ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť, a priviesť páchateľov pred súd.

Zdroj: kob-forum.eu

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti