Náčelník jednotky rádiologickej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl odhalil identitu štátov EÚ prepojených na ukrajinské biologické laboratóriá a vojenský výskum financovaný Pentagónom

13.05.2022 | 13:10
  0
Už minulý týždeň šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie zverejnil čerstvé informácie o biolaboratóriách na území Ukrajiny financovaných americkým ministerstvom obrany.

Rusko rozšírilo svoje obvinenia týkajúce sa rozsiahlej siete tajných biologických laboratórií na Ukrajine financovaných USA a uviedlo, že do pochybného výskumu boli zapojené aj ďalšie krajiny NATO.

Okrem USA sa na biologických výskumných programoch na ukrajinskom území podieľali aj Nemecko a Poľsko, uviedol v stredu generálporučík Igor Kirillov, veliteľ ruských síl radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

"Nielen USA, ale aj viacerí ich spojenci z NATO realizujú na území Ukrajiny vojenské biologické projekty," povedal. "Nemecké vedenie spustilo svoj národný program biologickej bezpečnosti nezávisle od Washingtonu už v roku 2013. Do programu je zapojených približne 12 krajín vrátane Ukrajiny."

Do tohto úsilia sú zapojené také popredné nemecké vedecké inštitúcie ako Inštitút Roberta Kocha a Mikrobiologický inštitút nemeckých ozbrojených síl, uviedol Kirillov. Podľa dokumentov, ktoré získala Moskva, ten v rokoch 2016 až 2019 získal približne 3 500 vzoriek krvného séra od ľudí žijúcich v 25 oblastiach Ukrajiny, dodal úradník.

Zapojenie inštitúcií podriadených Bundeswehru potvrdzuje vojenský charakter biologického výskumu vykonávaného v ukrajinských laboratóriách a vyvoláva otázky o cieľoch, ktoré sledujú ozbrojené sily Nemecka, ktoré zhromažďujú biomateriál Ukrajincov.

Do takýchto programov sa aktívne zapája aj Poľsko. Dokumenty ukazujú, že Varšava financuje Národnú lekársku univerzitu v západnom ukrajinskom meste Ľvov, pokračoval Kirillov. Pobočka univerzity, Inštitút epidemiológie a hygieny, sa zúčastňuje na amerických vojenských biologických projektoch, poznamenal.

Okrem toho sa poľský Inštitút veterinárnej medicíny zúčastnil "na štúdiách epidemiologických hrozieb a šírenia vírusu besnoty na Ukrajine", uviedol úradník. "Pozoruhodné je, že tieto štúdie sa uskutočnili spoločne s americkým inštitútom Battelle - jedným z kľúčových dodávateľov Pentagónu," dodal Kirillov.

Rusko začalo zverejňovať dôkazy, ktoré sa mu podarilo získať o rozsiahlej sieti biolaboratórií financovaných USA, roztrúsených po celej Ukrajine, krátko po vypuknutí konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom koncom februára. V tajných zariadeniach sa údajne vykonával eticky pochybný výskum a potenciálne sa v nich vyvíjali biologické zbrane.

Minulý týždeň šéf ruského Vyšetrovacieho výboru Alexander Bastrykin informoval o identifikovaní Američanov zapojených do vojenského biologického výskumu vrátane zamestnancov Pentagónu a spoločností úzko spolupracujúcich s americkou armádou. Celkovo Washington v období od roku 2005 do začiatku roka 2022 vyčlenil na biologický výskum na Ukrajine viac ako 224 miliónov dolárov, tvrdí Bastrykin.

„Práve americké ministerstvo obrany spolu s ďalšími pridruženými organizáciami celú operáciu financovalo a dohliadalo na ňu. Analýza získaných dokumentov nám umožnila presne identifikovať okruh osôb zapojených do biologického výskumu na vojenské účely na Ukrajine. Zoznam zahŕňa amerických úradníkov z ministerstva obrany a niekoľko amerických dodávateľov. Zistilo sa, že od roku 2005 presiahla suma amerického financovania programov biologického výskumu na Ukrajine 224 miliónov dolárov. USA systematicky modernizovali a modernizovali približne tridsať vedeckovýskumných zariadení spojených s ukrajinskými ministerstvami zdravotníctva a poľnohospodárstva, ako aj niekoľko sanitárnych a epidemiologických zariadení veliteľstva zdravotníckych síl ukrajinského ministerstva obrany. Výsledky ich výskumu boli pred začiatkom špeciálnej vojenskej operácie presunuté do oblastí kontrolovaných Kyjevom,“ vysvetlil Bastrykin.

Americkí predstavitelia potvrdili existenciu "zariadení na biologický výskum" na Ukrajine, ale uviedli, že Washington poskytol len tzv. pomoc v úsilí, ktoré nezahŕňalo vývoj biologických zbraní.

Zdroj: rt.com
Preklad: InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti