Slovensko je jedinou zo 190 krajín sveta, ktorá odmietla nové totalitné zdravotnícke predpisy IHR od WHO. Pápež Ján Pavol 2 v roku 1996 prorokoval významnú geopolitickú úlohu, ktorú naša vlasť bude v blízkej budúcnosti zohrávať: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte!“ V roku 2003 americký reverend David Wilkerson počas svojej návštevy Bratislavy vyhlásil: „Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom!“

06.06.2024 | 08:30
  26
O rozhodnutí neprijať nové zdravotnícke postupy rozhodol splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania pandémie Covid-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS).

Nové zdravotnícke postupy WHO prijalo 190 krajín. Slovensko sa ako jediné od ich prijatia dištancovalo, podľa ministerky zdravotníctva sme mali málo času.

Na rokovaní so Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO prijalo nové zdravotnícke postupy 190 krajín. Slovensko sa ako jediná krajina od ich prijatia dištancovalo, informoval Denník N.

Pre Slovensko môže tento krok znamenať, že nebude disponovať dostatkom dát, prístupom k výskumu či k výmene riešení, prezradila pre Denník N Kristína Šperková z Movendi International. Zopár krajín vraj síce malo voči prijatiu spomínaných predpisov rôzne výhrady, no ani jedna ich neodmietla a bol prijatý všeobecný konsenzus.

„Slovensko sa týmto krokom dobrovoľne dištancovalo od drvivej väčšiny moderného sveta. Práve zdravotníctvo je jednou z veľmi citlivých oblastí, kde môže svetový pokrok zásadným spôsobom pomáhať menšej krajine bez nutnosti náročných finančných investícií,“ píše progresívno-liberálny portál Refresher.

„Predložený návrh obidvoch dokumentov, osobitne aj vo vzájomnom obsahovom kontexte, je pre Slovenskú republiku neprijateľný, najmä z dôvodov jeho neurčitosti a nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj neprimeraných zásahov do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnú ochranu,“ vyjadril sa na začiatku mája Peter Kotlár.

Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej bol dôvodom neprijatia nových postupov nedostatok času na podrobné preštudovanie zmien. Všetky krajiny mali na analýzu zmien rovnaký čas. Slovensko je jediné, ktoré tvrdí, že malo nedostatok času. Oficiálny dôvod uviedol rezort zdravotníctva. 

O rozhodnutí neprijať nové zdravotnícke postupy rozhodol splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania pandémie Covid-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS).

„Predložený návrh obidvoch dokumentov, osobitne aj vo vzájomnom obsahovom kontexte, je pre Slovenskú republiku neprijateľný, najmä z dôvodov jeho neurčitosti a nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj neprimeraných zásahov do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnú ochranu,“ vyhlásil Kotlár na začiatku mája s súvislosti so snahami prijať Pandemickú zmluvu WHO.

Poukázal napríklad na povinnosť zmluvných štátov vypracovať národné prevencie pandémie a dohľadu nad verejným zdravím v súlade s IHR, či zverenie rozhodovania o zásadných veciach spojených s pandemickými opatreniami vrátane vyhlásenia a ukončenia pandémie do rúk generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie.

Rovnako neprijateľné je podľa neho zavedenie „globálneho monopolu“ zriadením Globálnej siete dodávateľského reťazca a logistiky. Za neprijateľný zásah do suverenity členských štátov považuje aj záväzok vynaložiť úsilie, aby v zmluvách o dodávke alebo nákupe nových pandemických vakcín boli doložky o odškodnení kupujúceho len výnimočne a časovo ohraničené.

„Azda jediní máme nahratý prejav, ktorý Pandemickú zmluvu neospevuje (lebo ju vo svojom nahratom prejave nespomína vôbec). Možno sme na svete jediní. Ani Rusko, ani Brazília, ani Irán, aj keď nahraté prejavy dvoch posledných spomenutých sa k nášmu prejavu najviac približujú. Možno sme naozaj jediní statoční. To si treba v tomto pohnutom čase uvedomiť,“ uviedol v tejto súvislosti právnik JUDr. Peter Weis.

Viac v článku TU.

Slovenská politika sa po septembrových parlamentých voľbách v roku 2023 začala postupne, ale radikálne meniť. Maďarsko získalo silného spojenca v rámci EÚ a pre susednú Českú republiku znamenajú aktuálne procesy u nás na Slovensku silnú inšpiráciu so silným vplyvom na situáciu v Európe a celkovú geopolitiku vo svete. Tandem Viktor Orbán a Robert Fico predstavujú významnú protiváhu snáh globalistov a ich poskokov v Európskej únii totalitarizovať našu spoločnosť.

Monohým ľuďom v tejto súvislosti rezonujú prorocké slová pápeža Jána Pavla 2, ktorý v roku 1996 (rok po návšteve našej vlasti) Slovákom odkázal: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“    

Viac v článku TU.

Americký reverend David Wilkerson počas svojej návštevy Bratislavy v roku 2003 vyhlásil: „Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina. V mojom meste New York je viac ľudí ako v celej vašej krajine. Kážem v meste ktoré ma viac ako 17 miliónov obyvateľov. Ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, tento slovanský národ je kľúčovým národom.“

Viac v článku TU.

 

Zdroj: interez.sk / refresher.sk / InfoVojna

 

 

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Tipy a rady


 

Zaujímavosti