„Vo svete dochádza k tektonickým zmenám. Sme svedkami vzniku spravodlivejšieho multipolárneho svetového poriadku. BRICS predstavuje symbol skutočnej multipolarity,“ vyhlásil Lavrov

21.08.2023 | 10:00
  3
Svetové spoločenstvo je unavené z vydierania a nátlaku zo strany západných elít, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pred nadchádzajúcim summitom zoskupenia štátov BRICS.

Pokusy "kolektívneho Západu" udržať si hegemóniu mali opačný účinok a povzbudili skutočnú "svetovú väčšinu", aby odmietla model využívania svojich zdrojov, tvrdí ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

"V dnešnom svete dochádza k tektonickým zmenám... Sme svedkami vzniku spravodlivejšieho multipolárneho svetového poriadku," napísal Lavrov v článku pre juhoafrický časopis Ubuntu pred samitom BRICS, ktorý sa začína v utorok v Johannesburgu.

Lavrov označil BRICS za "symbol skutočnej multipolarity" pre mnohé podobne zmýšľajúce krajiny, ktorý slúži ako "pozitívna sila, ktorá môže posilniť solidaritu globálneho Juhu a globálneho Východu a stať sa jedným z pilierov nového, spravodlivejšieho polycentrického svetového poriadku".

"Medzinárodné spoločenstvo je unavené z vydierania a nátlaku zo strany západných elít a ich koloniálnych a rasistických manierov," napísal Lavrov.

"Preto napríklad nielen Rusko, ale aj rad ďalších krajín dôsledne znižuje svoju závislosť od amerického dolára, prechádza na alternatívne platobné systémy a zúčtovanie v národných menách."

Rusko sa "dôsledne zasadzuje za posilnenie postavenia afrického kontinentu v multipolárnom svetovom poriadku", uviedol Lavrov a zároveň prisľúbil, že Moskva "bude naďalej podporovať našich afrických priateľov v ich úsilí zohrávať čoraz významnejšiu úlohu pri riešení kľúčových problémov našej doby".

Summit v Johannesburgu sa zameria na také "bezpodmienečné priority", ako je posilnenie banky BRICS, zlepšenie platobných mechanizmov a zvýšenie úlohy národných mien pri vzájomnom zúčtovaní, uviedol najvyšší ruský diplomat, ktorý bude Moskvu zastupovať osobne, zatiaľ čo prezident Vladimir Putin sa pripojí prostredníctvom videospojenia.

Partnerstvo BRICS podľa Lavrova naberá na obrátkach a ponúka množstvo kreatívnych iniciatív zameraných na zaistenie potravinovej a energetickej bezpečnosti, zdravého rastu globálnej ekonomiky a riešenia konfliktov - hoci cieľom skupiny nie je nahradiť existujúce medzinárodné mechanizmy, a už vôbec nie stať sa novým "kolektívnym hegemónom".

"Preto sme začali proces rozširovania," poznamenal. "Je symbolické, že nabral takýto spád v roku predsedníctva Juhoafrickej republiky, krajiny, ktorá sa stala členom BRICS v dôsledku politického rozhodnutia založeného na konsenze."

Pôvodne sa BRICS skladal z Brazílie, Ruska, Indie a Číny a bez akýchkoľvek predchádzajúcich podmienok sa rozšíril len raz, keď sa v roku 2010 k zoskupeniu pridala Juhoafrická republika.

Členské štáty v súčasnosti interne diskutujú o tom, aké kritériá by mali kandidáti spĺňať a ako by proces rozširovania fungoval vzhľadom na to, že BRICS prijíma rozhodnutia konsenzom. Predstavitelia piatich krajín vyjadrili nádej, že dovtedy bude postup upravujúci rozšírenie dokončený a pripravený na schválenie v Johannesburgu.

Členovia BRICS predstavujú približne 40 % svetovej populácie a podľa prognóz odborníkov, ktoré cituje Lavorv, bude v roku 2023 "veľká päťka" tvoriť približne 31,5 % svetového HDP (v parite kúpnej sily), zatiaľ čo podiel G7 klesne na 30 %.

 

Zdroj: rt.com
Preklad: InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti