VIDEO: Historický, symbolický, okultný a psychologický význam troch klasických rozprávok (dokumentárny film z cyklu Utajené příběhy českých dějin)

29.07.2023 | 12:00
  3
Napriek tomu, že sa rozprávky odohrávajú v neskutočných reáliách, hovoria o skutočných mravných princípoch a vzorkách ľudského konania.

Podíváme se na historický, symbolický, okultní a psychologický význam tří klasických pohádkových námětů: O Smolíčkovi, O rytíři, který bojoval s drakem, a O Popelce. Na příkladech těchto tří všeobecně známých pohádkových látek ukážeme různé kulturní a náboženské vlivy, které se podílely na vzniku a podobě jednotlivých námětů a motivů.

Hosté seznamují diváky s problematikou žánru klasických pohádek obecně a s jeho zákonitostmi, s křesťanskou i alchymistickou symbolikou, jež se v pohádkách odráží, historickými vzory, jimiž se některé pohádkové syžety inspirovaly, a s přítomností archetypálních postav a dějů, jak je rozpoznává hlubinná psychologie C. G. Junga.

Poselstvím je sdělení, že ačkoli se pohádky odehrávají v neskutečných reáliích, vypráví o skutečných mravních principech a vzorcích lidského jednání.

Viac vo videu:

Zdroj: YouTube FTV Prima / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti