VIDEO: Nebeský Jeruzalem českého kráľa a rímskonemeckého cisára Karola IV. a Praha ako významné duchovné centrum obdobia neskorého stredoveku, ktoré pre ľudstvo uchovalo významné tajomstvá (dokumentárny film z cyklu Utajené příběhy českých dějin)

01.08.2023 | 15:00
  4
Chrámy a kostoly rozmiestnené a vybudované v Prahe podľa alchymistickej astrologickej a hermetickej symboliky, spoločne so svätými relikviami získaných z celého vtedy známeho sveta Karolom IV. tvoria dokonale premyslenú spirituálnu sústavu. Nový Jeruzalem mal byť nastolený v čase prebudenia kristovských princípov v ľudskom vedomí, keď dôjde k explózii pozitívnej energie, ktorá zničí všetko zlo.

Jako se díky Karlem IV. založené universitě stávají Čechy význačným intelektuálním centrem, tak se z Prahy stává největší duchovní centrum severně od Alp – náboženský konkurent Říma. Díky největší a nejvzácnější sbírce relikvií se Praha mění ve významné poutní místo. Jeho otec Jan Lucemburský se dokonce pokusil obnovit v Praze rytířstvo kulatého stolu.

Jeho syn Karel postaví Karlštejn jako grálový hrad. Karlštejn nemá vojenské poslání, nýbrž slouží jako mystická archa – schrána českého pokladu a korunovačních klenotů, mystické ohnisko českého království. Karel zakládá také pražské Nové Město, které má představovat nový, nebeský Jeruzalém. A vskutku, jeho rozvrh – půdorys, délky ulic, rozměr chrámového okrsku, postavení svatyní – je věrným obrazem města Jeruzaléma.

Chrámy a kostely, rozmístěné a zbudované dle alchymistické astrologické a hermetické symboliky, naplňuje svatými ostatky, které osobně získává, často nevybíravými prostředky, z celého tehdy známého světa.

Symboliku nebeského Jeruzaléma také vtěluje do výzdoby nejposvátnější insignie českých králů – svatováclavské koruny. Tvarem a výběrem osazených kamenů má koruna upomínat na popis svatého města z apokalyptického textu.

Viac vo videu:


Zdroj: YouTube FTV Prima / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti