Najvyšší správny súd SR vynesie verdikt v prípade zvolenského sudcu Dalibora Miľana, ktorý sa odmietol podriadiť pandemickej diktatúre, keď ho nútili prekryť si dýchacie cesty. „Politická nekorektnosť má svoje následky v štáte, kde materiálny právny štát ustupuje tomu formálnemu a pred našimi očami sa demokratické zriadenie mení na totalitárne,“ píše advokát JUDr. Peter Weis

18.11.2022 | 18:05
  1
„V utorok, 22.11.2022 o 9,30 hod. v budove Najvyššieho správneho súdu sa bude rozhodovať o profesionálnom osude sudcu, ktorý vystúpil z mĺkveho radov svojich kolegov v boji za nepokrivenú morálku a etiku. Postavil sa nezmyselným, nedôvodným a neodôvodniteľným opatreniam, a za to má z profesionálneho hľadiska čeliť trestu najvyššiemu,“ informuje na svojom blogu advokát JUDr. Peter Weis.

Najvyšší správny súd SR sa nadchádzajúci týždeň bude na svojom zasadnutí zaoberať zvolenským sudcom Mgr. Daliborom Miľanom, ktorý sa v dobe korona-hystérie nepodriadil rúškovej tyranii, keď na základe fundovaných právnych argumentov, odmietol dodržiavať nezmyselné pandemické opatrenia vlády, ktoré nemali oporu v zákone.

Predsedníčka Okresného súdu vo Zvolene Mariana Philadelphyová v tejto súvislosti ešte minulý rok šokujúco avizovala, že v prípade Dalibora Miľana navrhne zbaviť ho funkcie sudcu.

Zároveň Súdna rada SR v decembri minulého roku rozhodla o predĺžení dočasného pozastavenia výkonu funkcie tohto sudcu.

Sudca Okresného súdu vo Zvolene aj na minuloročnom zasadnutí súdnej rady deklaroval, že sa pri vstupe do budovy súdu nebude preukazovať „žiadnym certifikátom o vpichnutí nejakej génovej emulzie“ do jeho tela.

Zároveň sa nebude preukazovať ani žiadnym dokladom, či mu niekto „pchal do nosa nejaký predmet, alebo nie“ a nebude nikomu ukazovať ani doklad o tom, či nejaký vírus prekonal, alebo neprekonal.

Dalibor Miľan viackrát odmietol pojednávať a rozhodovať s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Dňa 31. mája 2021 nerešpektoval príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen.

Zároveň jej na pojednávaní uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s prekrytými dýchacími cestami.

V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom polície v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.

Šéf Súdnej rady Mazák obviňovaný slovenskými sudcami zo znižovania dôvery občanov v súdnu moc hovorí o Miľanovi, že ohrozuje dobrú povesť súdnictva

Predseda súdnej rady Ján Mazák v tejto súvislosti argumentoval, že sudca Miľan svojím konaním vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva. Mazák je terčom kritiky zo strany odbornej verejnosti už dlhodobo. Stovky sudcov mu minulý rok vyjadrilo nedôveru a obvinili ho zo znižovania dôvery občanov k súdnej moci.

V otvorenom liste vyjadrili znepokojenie nad tým, že Mazák vykonáva svoju funkciu na „prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej Súdnej rady". Označujú to za neprípustné predovšetkým vo vzťahu komunikácie s európskymi inštitúciami. Upozornili, že jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými útokmi na sudcovský stav, prispievajú k znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou mienkou občanov SR. Skonštatovali, že za takéhoto stavu nemá a ani nemôže mať ich dôveru. Mazák ich list bagatelizoval.

Generálna prokuratúra SR minulý rok v reakcii na vyjadrenia šéfa Súdnej rady SR o paragrafe 363 uviedla, že Ján Mazák zavádza verejnosť.

Bývalý člen Súdnej rady SR JUDr. Ju­raj So­po­li­ga minulý rok obvinil jej súčasného predsedu Mazáka, že pred laickou verejnosťou šíri proti­ús­tav­ný práv­ny ná­zor.

Súčasná členka Súdnej rady SR Marcela Kosová napísala v júni 2022 predsedovi Mazákovi otvorený list kvôli jeho nepravdivým vyjadrenia, čím podľa názoru sudkyne dochádza k oslabeniu dô­ve­ry ve­rej­nos­ti v súd­nic­tvo na Slovensku.

Sudca Dalibor Miľan reagoval v liste adresovanom cez leto Mazákovi na rúškovú korona-šikanu a pozastavenie výkonu jeho sudcovskej funkcie prostredníctvom advokátskej kancelárie Weis & Partners.

Advokát Weis: Politická nekorektnosť má svoje následky v štáte, kde materiálny právny štát ustupuje tomu formálnemu a pred našimi očami sa demokratické zriadenie mení na totalitárne

„V utorok, 22.11.2022 o 9,30 hod. v budove Najvyššieho správneho súdu sa bude rozhodovať o profesionálnom osude sudcu, ktorý vystúpil z mĺkveho radov svojich kolegov v boji za nepokrivenú morálku a etiku. Postavil sa nezmyselným, nedôvodným a neodôvodniteľným opatreniam, a za to má z profesionálneho hľadiska čeliť trestu najvyššiemu,“ informuje na svojom blogu advokát JUDr. Peter Weis.

„Tým je strata možnosti súdiť. A to aj napriek tomu, že v rámci konania na Najvyššom správnom súde SR zaznelo, že mal v poslednom období hodnotenie sudcu 100 percent a dostal od hodnotiacej komisie paradoxne pochvalu za výbornu znalosť a aplikáciu právnych noriem,“ dodal Dr. Weis s poukázaním na „zaujímavý rozpor“.

„Ústavný súd SR sa vyjadril, že agendu rozhoduje podľa ich dôležitosti. Vec sudcu Miľana tam leží už viac, ako rok a pol,“ dodal advokát sudcu Miľana.

JUDr. Weis sa ironicky pozastavuje nad „dôležitosťou“ tohto prípadu „pre systém v ktorom aktuálne žijeme“.

„Politická nekorektnosť má svoje následky v štáte, kde materiálny právny štát ustupuje tomu formálnemu a pred našimi očami sa demokratické zriadenie mení na totalitárne,“ varuje advokát

„Kto má chuť prísť tohto bojovníka za bazálnu spravodlivosť a nepokrivenú etiku a morálku podporiť, príďte vo vyššie uvedenom čase pred budovu Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý sídli len pár metrov od centrály hráškovo zelenej strany, ktorá vo svojom názve nesie slová slobodu aj solidaritu,“ napísal vo svojom blogu JUDr. Weis.

Prečítajte si tiež článok Dr. Weisa o politickom rozhodovaní Súdnej rady SR, ktorá ovplyvňovala zloženie Najvyššieho správneho súdu SR a otázke nezávislosti disciplinárnych senátov TU.

InfoVojna v tejto súvislosti upozorňuje, že politické rozhodnutia súdov ovplyvňované globálnym zločineckým Syndikátom, tlakom vlád, korporátnych a štátnych médií, ktoré boli ovplyvňované peniazmi zo strany farmaceutickej mafie, aby verejnosť manipulovala hlásaním vakcinačnej propagandy a sústavnej rúškovej šikany, budú mať v budúcnosti trestnoprávnu dohru.

Nemecký právnik Reiner Füllmich začiatkom roka 2022 informoval o začatí konania pred Veľkou porotou ohľadne zločinov spojených s operáciou Covid-19 a experimentálnym očkovaním poškodzujúcim zdravie ľudí. O chystaných súdnych žalobách informoval TU a TU.

Advokátka JUDr. Krajníková: Týchto zločincov z radov úradníkov a politikov treba postaviť pred tribunál a potrestať

„Týchto zločincov z radov úradníkov a politikov, ktorí deti a dospelých dusili a odoberali im protiprávne biologický materiál, treba najprv postaviť pred tribunál a potrestať. Až potom môžeme na Slovensku budovať právny štát!,“ vyhlásila na nedávnom protivládnom proteste v Košiciach známa advokátka JUDr. Adriana Krajníková, ktorá na adresu slovenských súdov na čele s Ústavným súdom SR a jeho predsedom Ivanom Fiačanom uviedla, že sa počas korona-hystérie postavili na stranu zločinov proti vlastným občanom.

Krajský súd v Žiline advokátke Krajníkovej dal za pravdu, keď najnovšie zrušil trestný rozsudok okresného súdu v Martine, ktorý bol vydaný z dôvodu neuzavretia prevádzky počas núdzového stavu. Viac v článku TU.

Zdroj: InfoVojna / Advokátska kancelária Weis & Partners


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti