Generálna prokuratúra sa pustila do šéfa Súdnej rady Mazáka, ktorý nepravdivými vyjadreniami o paragrafe 363 zavádza verejnosť

26.09.2021 | 11:10
  1
Na klamstvá Jána Mazáka reagovala šéfka oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru Generálnej prokuratúry.

Stanovisko Barbory Hubertovej, vedúcej oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru Generálnej prokuratúry (GP) SR, ktorá je zároveň zástupkyňou Generálnej prokuratúry SR v pracovnej skupine na obnovu dôvery v právny štát, k zavádzajúcim vyjadreniam predsedu Súdnej rady SR:

"Dňa 23. septembra 2021 boli vo viacerých masovokomunikačných prostriedkoch zverejnené články o tom, že Súdna rada SR odložila rokovanie k stanovisku o zrušení obvinenia Vladimírovi Pčolinskému. V článkoch sa uvádza vyjadrenie predsedu Súdnej rady SR, Jána Mazáka, v súvislosti so zrušením uznesenia o začatí trestného stíhania podľa § 363 Trestného poriadku v nasledovnom znení: "Nikdy sa takáto aplikácia paragrafu 363 neobjavila a potvrdila to aj zástupkyňa generálnej prokuratúry na stretnutí pracovnej skupiny na obnovu dôvery v právny štát".

Uvedené vyjadrenie Jána Mazáka sa nezakladá na pravde. Na zasadnutí uvedenej pracovnej skupiny som na otázku predsedajúceho (predsedu vlády SR), či v minulosti zrušil generálny prokurátor SR uznesenie o začatí trestného stíhania odpovedala, že sa k uvedenému neviem vyjadriť. Akékoľvek moje vyjadrenie na túto otázku by totiž predpokladalo vedomosť o obsahu všetkých rozhodnutí generálneho prokurátora SR podľa § 363 Trestného poriadku, ktoré boli vydané počas posledných 15 rokov.

Nie je mi jasné, z akého dôvodu predseda Súdnej rady SR z tohto vyjadrenia vyvodil záver, že som mala potvrdiť to, že aplikácia § 363 Trestného poriadku nikdy nebola použitá na uznesenie o začatí trestného stíhania. Žiadne takéto vyjadrenie a potvrdenie ním uvádzanej skutočnosti som na zasadnutí neuviedla.

Zdroj: veci-verejne.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti