Zvolenský sudca Miľan bude čeliť disciplinárke na Najvyššom správnom súde za to, že v čase korona-hystérie si odmietal prekrývať dýchacie cesty

28.07.2022 | 14:15
  1
Český Najvyšší správny súd označil minulý rok opatrenie českého ministerstva zdravotníctva o povinnosti nosenia respirátorov vo vnútorných verejných priestoroch za nedostatočne odôvodnené.

Najvyšší správny súd SR vytýčil na 13. septembra pojednávanie disciplinárnej komisie so zvolenským sudcom, ktorý sa dostal do pozornosti pre odmietanie dodržiavania opatrení v čase pandémie koronavírusu.

Predsedníčka Okresného súdu vo Zvolene Mariana Philadelphyová v tejto súvislosti ešte minulý rok avizovala, že v prípade Dalibora Miľana navrhne zbaviť ho funkcie sudcu.

Zároveň Súdna rada SR v decembri minulého roku rozhodla o predĺžení dočasného pozastavenia výkonu funkcie tohto sudcu.

Sudca Okresného súdu vo Zvolene aj na minuloročnom zasadnutí súdnej rady deklaroval, že sa pri vstupe do budovy súdu nebude preukazovať „žiadnym certifikátom o vpichnutí nejakej génovej emulzie“ do jeho tela.

Zároveň sa nebude preukazovať ani žiadnym dokladom, či mu niekto „pchal do nosa nejaký predmet, alebo nie“ a nebude nikomu ukazovať ani doklad o tom, či nejaký vírus prekonal, alebo neprekonal.

Predseda súdnej rady Ján Mazák v tejto súvislosti argumentoval, že sudca Miľan svojím konaním vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva.

Dalibor Miľan viackrát odmietol pojednávať a rozhodovať s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Dňa 31. mája 2021 nerešpektoval príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen.

Zároveň jej na pojednávaní uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s prekrytými dýchacími cestami.

V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom polície v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.

Český Najvyšší súd zrušil povinnosť nosiť respirátory v interiéroch

Český Najvyšší správny súd označil minulý rok opatrenie českého ministerstva zdravotníctva o povinnosti nosenia respirátorov vo vnútorných verejných priestoroch za nedostatočne odôvodnené.

Podnet na súd podala fyzická osoba trpiaca dlhodobým ochorením dýchacieho systému, ktorá má zároveň vysokú hladinu protilátok po prekonaní choroby Covid-19. Nosenie respirátoru tejto osobe podľa jej vlastných slov ohrozuje zdravie viac než jeho nenosenie.

Ministerstvo podľa súdu síce nepopiera, že nosenie respirátora môže byť pre najmä niektoré choré osoby komplikované, opätovne sa však k tejto otázke v rámci odôvodnenia opatrenia nevyjadrilo. Súd totiž rezortu tieto nedostatky v odôvodnení vytkol už viackrát.

"V právnom štáte nie je možné, aby výkonná moc nerešpektovala jasne vyjadrený názor súdu a kládla prekážky súdnej moci pri kontrolovaní dodržiavania zásad demokratického právneho štátu, ktorý je založený na úcte k právam a slobodám človeka a občana. Súd od ministerstva vyžaduje len naplnenie požiadavok na odôvodnenie, ktoré jasne stanovuje pandemický zákon. Napriek tomu túto požiadavku nie je ministerstvo schopné splniť," uviedol k rozhodnutiu predseda ôsmeho senátu Najvyššieho správneho súdu Petr Mikeš.

Ministerstvo podľa Mikeša nenapravilo ani ďalšie nedostatky, ako napríklad nefunkčné odkazy na odborné štúdie či chýbajúce stručné zhrnutie záverov cudzojazyčných štúdií v češtine.

Súd navyše zvažoval, či opatrenie nezruší s okamžitou platnosťou či dokonca so spätnou platnosťou, dodal Mikeš.

Viac v článku TU.

Sudca Dalibor Miľan reagoval na rúškovú korona-šikanu a pozastavenie výkonu jeho sudcovskej funkcie prostredníctvom advokátskej kancelárie Weis & Partners. Viac v článku TU.

Zdroj: spravy.pozri.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti