VIDEO: O pôvode Slovenov, ich genetike & rozdelení, o Veľkej Morave, histórii & význame jej názvu, jazyku našich predkov a príbuznosti dávnych slovenských nárečí s tamilčinou, dravidskými jazykmi a so sanskritom, aj o kataklizme v postatlantskom období & veľkom strete dvoch civilizácií počas konfliktu s atlantickým etnikom (prednáška Oskára Cvengroscha)

20.04.2024 | 17:00
  17
Slovania sú pôvodní obyvatelia Európy, napriek tomu, že ich súdobí historici pod rôznymi menami objavujú až v šiestom, či siedmom storočí po Kristovi. V gréckych prameň och ako Sklavoi, v latinských ako Sclavi, Slavi, a v nemeckých ako Wenden či Slawen. Archeologické nálezy však jednoznačne dokazujú, že Slovania obývali napríklad veľkú časť Nemecka už pred naším letopočtom, preto vykonštruovaná teória o osídlení strednej a južnej Európy Slovanmi niekedy v 6. storočí je nielenže prežitkom, ale priam nelogickou zlátaninou. Občianske združenie Slovanský spolok Slavica zorganizovalo tematickú prednášku Oskára Cvengroscha, ktorý sa téme dejín Slovenska, Slovenov a Sloveniek dlhodobo venuje.

O tom, že Slovania pôsobili ako domáce obyvateľstvo Európy nielen na územiach súčasných, ale i v krajinách, ktoré sa dnes považujú za germánske či románske, svedčí celý rad priamych i nepriamych dôkazov z oblasti archeológie, písomných historických prameňov, ale i lingvistiky.  Ak sa zbavíme predsudkov o sťahovaní Slovanov a začneme sa na známe pramene dívať iným pohľadom, dokážeme objaviť stopy našich predkov pod nálepkou Germánov či Keltov a obraz histórie pred 6. storočím dostane diametrálne odlišné kontúry.

Oskár Cvengrosch po mnohoročnom skúmaní historických prameňov a ich konfrontácie s výsledkami najmodernejších genetických analýz objasnil „tajomný pôvod Uhrov“. Tento svoj objav predkladá čitateľom so širokým a bohatým dôkazovým materiálom. Na základe výsledkov bádania genetiky, toponymie, lingvistiky, ale aj samotných historický ch zdrojov dokladá, že Uhri neprišli spoza Uralu, ale boli trvalými obyvateľmi európskeho rozvodia. A práve z týchto oblastí podnikali vojenské výpravy všetkými smermi, a to či už ako Huni, Germáni alebo Venetti.

Autor jednoznačne dokazuje, že takzvané „veľké Maďarsko“, ako ani „starí Maďari“ fakticky nikdy neexistovali. Jestvovalo len slovanské Uhorsko, ktoré bolo európskou veľmocou a ktoré rozložili a svojou nerozumnou a agresívnou jazykovou politikou práve Maďari rozkúskovali a v konečnom dôsledku aj zničili.


Viac v 1. časti prednášky:

Zhruba 3000 rokov pred n. l. v severnej časti vnútrokarpatského priestoru dochádza k vzniku troch slovanských rodov. Odtiaľ v niekoľkých silných migračných vlnách rody Slovanov postupne osídlili veľkú časť Eurázijského priestoru. V čase ranných písomných záznamov niektoré naše rody v Európe antickí autori spomínajú pod menom Kelti a Germáni...

Viac v 2. časti prednášky:


Viac sa dočítate v Cvengroschovej práci "Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek" TU.

Súvisiacu prednášku historika a autora originálnej teórie o pôvode Slovanov PhDr. Cyrila A. Hromníka si môžete pozrieť TU.


Zdroj: YouTube TV Slavica / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti