Americké CDC našlo důkazy, že vakcíny proti covidu-19 způsobily úmrtí

09.07.2024 | 13:00
  12
Interní dokumenty jsou v rozporu s tvrzeními amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které odmítlo rozpor vysvětlit.

Úředníci amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) našli důkazy, že vakcíny Pfizer-BioNTech a Moderna proti onemocnění covid-19 způsobily několik úmrtí. Následně tuto skutečnost zatajili a prohlásili, že žádné důkazy neexistují, zjistil deník The Epoch Times.

Podle interního dokumentu, který získal deník The Epoch Times, se zaměstnanci CDC snažili dohledat informace o hlášených úmrtích po očkování a zjistili, že na úmrtních listech a v pitevních protokolech některých úmrtí je uvedena myokarditida neboli zánět srdce, což je potvrzený vedlejší účinek vakcín.

U části úmrtí byla popsána také myokarditida způsobená očkováním. V ostatních případech pracovníci CDC zjistili, že úmrtí splňovala definici myokarditidy podle pravidel CDC, že se u pacientů začaly projevovat příznaky do 42 dnů od podání dávky vakcíny, a že zemřelí nevykazovali žádné příznaky související s virem.

Úředníci uvádějí, že po 42 dnech se případná souvislost mezi vakcínou a příznaky stává slabou, a úmrtí po očkování uvádějí jako nesouvisející, pokud se jim nepodaří najít žádné možné alternativní příčiny.

V případech s těmito třemi znaky je „naprosto“ jisté, že smrt způsobily vakcíny, uvedla v e-mailu pro The Epoch Times Dr. Clare Craigová, britská patoložka a spolupředsedkyně skupiny Health Advisory and Recovery Team.

Navzdory zjištěním, z nichž většina byla učiněna do konce roku 2021, CDC tvrdí, že nezaznamenala žádné známky, které by spojovaly vakcíny Moderna a Pfizer s messengerovou RNA (mRNA) s jakýmkoli úmrtím nahlášeným do systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS).

Představitelé CDC v dopise zaslaném deníku The Epoch Times ze dne 13. června 2023 uvedli, že do systému VAERS nebyla nahlášena žádná úmrtí, u nichž by podle agentury dostupné důkazy naznačovaly, že očkování vakcínami Moderna nebo Pfizer „způsobilo úmrtí nebo k němu přispělo“.

Agentura rovněž uvedla, že důkazy ze sedmi úmrtí na trombózu se syndromem trombocytopenie po očkování vakcínou Johnson & Johnson naznačují, že vakcína vedla k úmrtí lidí.

„To je skandál, když máte k dispozici takovéto informace, a přesto nadále předkládáte nepoctivou verzi, že došlo pouze k sedmi úmrtím a že všechna nesouvisejí s mRNA vakcínami,“ uvedl pro The Epoch Times Dr. Andrew Bostom, americký odborník na srdce.

CDC podle Bostoma tato úmrtí tají.

Mluvčí CDC, které byl předložen spis a desítky dotazů k němu, uvedla, že „určení příčiny úmrtí osoby provádí potvrzující úředník, lékař, soudní lékař nebo koroner, který vyplňuje úmrtní list“.

Mluvčí odmítla vysvětlit, proč CDC nepovažuje pitvy nebo úmrtní listy za důkaz příčinné souvislosti, jaká jsou kritéria, která by stanovila úmrtí způsobená očkováním, nebo zda byla čísla od roku 2023 aktualizována. Odmítla také odpovědět na otázky týkající se konkrétních úmrtí uvedených ve spisu s odkazem na „soukromí a důvěrnost“.

Lidé, kteří zemřou ve Spojených státech s potvrzeným nebo podezřelým onemocněním covidem-19, jsou započítáni jako zemřelí na covid-19. Tento počet zahrnuje řadu úmrtí z nesouvisejících příčin. CDC také v roce 2023 doporučilo osobám, které vystavují úmrtní listy, aby do nich uváděly covid-19 i v případě, že k úmrtí došlo několik let po nákaze covidem-19.

„K úmrtím na covid přistupují přesně opačně. Každé úmrtí po testu bylo úmrtím na covid. Žádné úmrtí po očkování není úmrtím po očkování.“ Říká britská patoložka Dr. Craigová. Položila si otázku, co by bylo třeba, aby CDC uznalo, že vakcíny způsobily některá úmrtí související s myokarditidou.

Zemřelo více lidí

Spis, který získal deník The Epoch Times na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nebyl dosud nikdy zveřejněn. Spis byl získán poté, co americké úřady zamítly jinou žádost o poskytnutí pitev podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Spis popisuje vyšetřování, které agentura prováděla v souvislosti s hlášeními zaslanými do systému VAERS o podezření na zánět myokardu nebo související onemocnění, perikarditidu, po očkování vakcínou proti covidu-19.

Pracovníci CDC se od dubna 2021 obraceli na poskytovatele zdravotní péče a další agentury, aby získali lékařské záznamy, úmrtní listy a pitvy, protože se snažili potvrdit, zda je každé hlášení oprávněné.

Ze spisu vyplývá, že CDC do 13. dubna 2023 prověřilo 3 780 hlášení; malý počet z nich byl duplicitní. Mezi nahlášenými případy bylo 101 případů s následkem smrti.

V jednom případě začal 37letý muž trpět příznaky, které mohou být způsobeny myokarditidou, jako je dušnost, krátce poté, co dostal injekci Moderna covid-19. Muž zkolaboval tři dny po očkování a brzy byl prohlášen za mrtvého.

Dr. Darinka Mileusnicová, soudní lékařka, která muže vyšetřila, v pitevní zprávě uvedla, že pacient zemřel na „postvakcinační systémovou zánětlivou reakci“, která podle spisu CDC způsobila mimo jiné akutní myokarditidu.

Pracovník CDC, který byl pověřen vyšetřením úmrtí, napsal, že se jednalo o „evidentní náhlou smrt po druhé dávce vakcíny Moderna“.

„Jedním z faktorů smrti je akutní myokarditida. Existují i další nálezy související s VAE [nežádoucím účinkem vakcíny] a nesouvisející s vakcínou. Nelze tedy rozlišit, že úmrtí mohla způsobit pouze vakcína,“ napsal pracovník CDC.

Doktorka Mileusnicová odmítla žádost o komentář prostřednictvím svého zaměstnavatele, Regionálního forenzního centra okresu Knox v Tennessee. Centrum uvedlo, že pitevní zprávu poskytne pouze v případě, že bude uvedeno jméno zemřelého a datum úmrtí. Soubor CDC jména neobsahoval.

Poté, co 27. října 2021, přibližně dva měsíce po podání druhé injekce společnosti Pfizer, zemřel další 24letý muž, diagnostikoval u něj poskytovatel zdravotní péče zánět myokardu. Pitva podle spisu uvedla jako příčinu smrti „komplikace myokarditidy související s vakcínou proti covidu-19“.

Posmrtný test na přítomnost covidu-19 byl negativní, při posmrtném vyšetření srdce nebyly nalezeny žádné virové organismy a nebyly zjištěny ani žádné jiné známky virů způsobujících myokarditidu, vyplývá z poznámek.

Další příjemce vakcíny, 77letý muž, byl 14. listopadu 2021 nalezen doma mrtvý. Pitva potvrdila, že muž měl zánět osrdečníku a jako příčinu smrti uvedla „komplikace po očkovací látce proti covidu-19“, uvádí se ve spisu.

Pracovník CDC, který se tímto případem zabýval, uvedl, že na základě pitvy a úmrtního listu splňoval definici perikarditidy podle CDC, ale poznamenal, že se vyskytly komorbidity, jako je ischemická choroba srdeční, které byly uvedeny jako příčina úmrtí. Pacient byl také očkován proti chřipce a pásovému oparu asi dva měsíce před úmrtím, takže „je obtížné říci, že samotná vakcína způsobila perikarditidu,“ napsal pracovník.

Lékař tohoto muže na vzkaz zanechaný v jeho telefonní hlasové schránce nereagoval.

Mezi dalšími úmrtími ve spisu CDC jsou například:

  • Muž, jehož věk byl redigován (začerněn), utrpěl v dubnu 2021 náhlou srdeční smrt po očkování vakcínou Johnson & Johnson. Byla u něj diagnostikována myokarditida, což potvrdil soudní lékař. Pracovník CDC uvedl, že případ technicky nesplňuje definici případu podle agentury, ale že „vzhledem k histopatologickým nálezům budou uvažovat o pravděpodobné subklinické myokarditidě“.

 

  • U 21leté ženy, která zemřela v roce 2021 po záchvatech a srdeční arytmii po očkování vakcínou společnosti Pfizer, byla při pitvě zjištěna lymfocytární myokarditida. CDC její případ uvedla jako potvrzenou myokarditidu bez důkazu virové příčiny.

 

  • V roce 2021 byl nalezen mrtvý 45letý muž na lůžku po očkování vakcínou Moderna, ale vyšetření na myokarditidu a perikarditidu nebylo provedeno.

 

  • U 55leté ženy, která byla v roce 2021 „nalezena bezvládná v poli“ po očkování vakcínou Johnson & Johnson, byla při pitvě potvrzena myokarditida a zástava srdce. Úmrtí splňovalo definici případu podle CDC, ale souběžná infekce horních cest dýchacích „činí virovou myokarditidu potenciální alternativní příčinou“, uvedl pracovník CDC. Soudní lékař se k tomu odmítl vyjádřit.

 

Společnosti Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson na žádosti o komentář neodpověděly.

Čísla šarží vakcín, které byly aplikovány zemřelým lidem, byla mezi informacemi ve spisu, které CDC redigovalo. Podle údajů CDC, které získala nezisková organizace Informed Consent Action Network, způsobily některé šarže vakcín výrazně více problémů než jiné.

O úmrtích v jiných zemích na myokarditidu vyvolanou vakcínou, včetně úmrtí mladých lidí, informovaly některé žurnály. Další úmrtí na vakcíny v případech, které nezahrnovaly myokarditidu, potvrdily mezinárodní orgány. V úmrtních listech, které získal deník The Epoch Times z několika amerických států, byly jako příčina nebo podíl na desítkách úmrtí uvedeny také vakcíny proti covidu-19.

Odmítání

Ze spisu a části e-mailů, které získal také deník The Epoch Times, vyplývá, že agentura začala krátce po zavedení vakcín zasahovat v případech po očkování, které vedly k úmrtí, a někdy zrušila certifikátor.

Například případ třiadvacetiletého muže, který 13. dubna 2021 odešel z domova, aby si šel zaběhat, a byl nalezen mrtvý u silnice. K jeho úmrtí došlo čtyři dny po podání vakcíny proti covidu-19 společnosti Johnson & Johnson.

Pitva prokázala myokarditidu a případ splňoval definici případu myokarditidy stanovenou CDC. Poté se však vyjádřilo oddělení patologie infekčních nemocí CDC (IDPB). „Podle hodnocení IDPB se nejedná o myokarditidu,“ stojí v poznámkách k případu.

Toto hodnocení je jedním z dokumentů, které CDC odmítlo zveřejnit. Odmítlo také odpovědět na otázky týkající se úmrtí tohoto muže nebo jiných konkrétních případů s vágním odkazem na ochranu osobních údajů.

Dr. Bostom po prostudování záznamů o případu uvedl, že se jedná o „jasný“ příklad myokarditidy způsobené očkováním.

CDC neprovádí pitvy samo, ale pouze shromažďuje dokumentaci v rámci vyšetřování. Pitvy nejsou dokonalé, ale jsou považovány za zlatý standard při zjišťování příčiny úmrtí, řekl doktor Bostom.

„Je to nejsilnější důkaz, který můžeme získat,“ míní Bostom.

O dvou případech ze spisu informoval Dr. James Gill, hlavní soudní lékař státu Connecticut, a několik dalších lékařů v recenzované práci z února 2022. Lékaři odhalili nálezy atypické myokarditidy u dvou dospívajících po očkování vakcínou Pfizer a popsali ji jako „postvakcinační reakci“, která se mohla vyvinout v důsledku „nadměrné zánětlivé reakce“.

Představitelé CDC vydali veřejnou reakci, v níž uvedli, že vyhodnocení případů provedené IDPB ukazuje na jiné než očkovací příčiny: v jednom případě na parvovirus a ve druhém na sepsi způsobenou bakteriální infekcí.

„Tato opomenutí by mohla vést k nesprávné domněnce, že za úmrtí těchto 2 pacientů byla přímo odpovědná vakcína proti covidu-19 . Věříme, že uvedení těchto důležitých patologických nálezů umožní čtenářům úplnější pohled na příčiny úmrtí v těchto případech,“ uvedlo tehdy CDC.

Dr. Christopher Paddock, jeden z úředníků, v e-mailu, který získal deník The Epoch Times, uvedl, že odpověď CDC podrobně popisuje „práci, kterou jsme vykonali, abychom zjistili skutečnou příčinu smrti tohoto mladého muže“.

Ve strohé odpovědi lékaři uvedli, že CDC svou odpovědí „překročilo svou roli“, a vysvětlovali, proč tvrzení CDC neobstojí. Řekli, že parvovirus by nezpůsobil takové poškození srdce, jaké bylo pozorováno u chlapce, který zemřel. Přítomnost bakterií „není příčinou smrti, ale jejím důsledkem“, uvedli.

V úmrtním listu chlapce, který zemřel v Connecticutu, je uvedeno očkování, uvedl doktor Gill pro The Epoch Times. V pitevní zprávě druhého chlapce je uvedeno, že zemřel na „zánět myokardu nejasné etiologie“.

Další úmrtí nezletilé osoby bylo vyšetřeno pracovníky CDC poté, co bylo nahlášeno do systému VAERS. Sedmileté dítě ve státě Washington zemřelo 26. února 2022, přibližně dva týdny po podání injekce společnosti Pfizer. Soudní lékař určil jako příčinu smrti myokarditidu, ale „podle IDPB byly [zjištěny] infekční příčiny“, jak vyplývá ze spisu.

„CDC následně pomáhalo při [vyšetřování] případu. Z vyšetřování nebylo možné jednoznačně určit příčinu myokarditidy,“ uvedl mluvčí Public Health – Seattle & King County pro The Epoch Times prostřednictvím e-mailu.

Z dalších e-mailů, které The Epoch Times získal, vyplývá, že kromě úředníků státu Washington požádaly CDC o vyšetření vzorků tkání lidí, kteří zemřeli po očkování, také úřady v několika státech.

Odhalují také, že CDC vědělo o několika dalších úmrtích po očkování, u nichž byla při pitvě zjištěna myokarditida – a byly vyloučeny přinejmenším některé další možné příčiny – ještě před vydáním prohlášení o nulovém počtu úmrtí v roce 2023.

Podrobnosti z e-mailů

Muž v aktivní službě v americké armádě „zkolaboval po krátkém běhu“ a nepodařilo se ho oživit, napsal 30. března 2022 Dr. John Su, vedoucí pracovník pro bezpečnost vakcín pracovní skupiny CDC pro vakcínu proti covidu-19. „Při pitvě patolog pozoroval známky myokarditidy,“ napsal.

Testy na přítomnost covidu-19 byly negativní a „toxikologické a další analýzy byly bez pozoruhodností“, uvádí se v e-mailu, ačkoli existovaly náznaky, že náhlou srdeční zástavu mohla způsobit „anatomická varianta v cévním řečišti srdce“.

Podle vojenských představitelů nebyl případ nahlášen do systému VAERS.

Ministerstvo obrany na žádost o komentář nereagovalo.

CDC přibližně ve stejné době obdrželo žádost o analýzu tkáně 42letého obyvatele New Hampshire, který zemřel na začátku roku 2022 po podání dávky vakcíny společnosti Pfizer. Pitva zjistila „rozsáhlou akutní a subakutní myokarditidu“, sdělila CDC Dr. Jennie Duvalová, hlavní soudní lékařka z ministerstva spravedlnosti státu New Hampshire. Posmrtné testy na přítomnost covidu-19 byly negativní.

Mluvčí ministerstva sdělil v e-mailu deníku The Epoch Times, že jeho úřad hlavního soudního lékaře „nebude zveřejňovat příčinu a způsob úmrtí ani žádné další informace, protože pitevní zprávy, vyšetřovací zprávy a podpůrná dokumentace jsou důvěrnými lékařskými záznamy“.

V roce 2022 obdržela CDC také pitevní zprávy George Wattse mladšího, 24letého muže ze státu New York, který zkolaboval doma po aplikaci vakcíny společnosti Pfizer. Zemřel na „myokarditidu související s vakcínou proti covidu-19“ a jeho testy na covid-19 byly negativní, a Josepha Keatinga, 26letého muže z Jižní Dakoty, který podle pitvy a úmrtního listu zemřel na myokarditidu vyvolanou vakcínou.

Není jasné, proč CDC nepovažuje úmrtní listy nebo pitvy za důkaz, že vakcíny přispěly k úmrtí nebo je způsobily.

Postoj CDC není překvapivý, protože patřilo k agenturám, které „stály v čele dezinformační kampaně, jejímž cílem bylo přesvědčit americkou veřejnost, včetně George Wattse mladšího, že experimentální vakcíny jsou bezpečné a účinné ještě předtím, než byly povoleny,“ uvedl v e-mailu pro The Epoch Times Ray Flores, právník zastupující Wattsovu rodinu v žalobě podané na vládu.

„Teď už všichni vědí, že jednoznačně zabíjejí,“ uvádí Flores.

Úřednice CDC v jedné zprávě z počátku roku 2022 uvedla, že IDPB CDC se v poslední době „intenzivně zapojilo do koordinace, konzultací a laboratorního vyhodnocování pitevních tkání z úmrtí, ke kterým došlo po očkování vakcínou proti covidu-19, včetně případů podezření na myokarditidu“.

Toto úsilí zahrnovalo úzkou koordinaci s Úřadem pro bezpečnost očkování CDC, státními zdravotnickými úředníky a úředníky CDC pracujícími na politice a komunikaci, uvedla.

„Na požádání může CDC poskytnout konzultace k analýze vzorků tkání,“ uvedla mluvčí CDC pro The Epoch Times.

Prohlášení CDC z roku 2023 o nulovém počtu úmrtí v souvislosti s vakcínami Moderna nebo Pfizer bylo připsáno Úřadu pro bezpečnost očkování.

Tento úřad v té době vedl Dr. Tom Shimabukuro, který během pandemie poskytoval nepravdivé informace o bezpečnosti vakcíny proti covidu-19. CDC také zatajila zjištění stovek bezpečnostních signálů po očkování, včetně náhlých úmrtíhučení v uších (tinitus), a v květnu 2024 zveřejnila článek, který byl falešně propagován jako vyvrácení souvislosti mezi náhlými úmrtími a mRNA vakcínami.

CDC uvedla, že doposud bylo podáno více než 676 milionů dávek těchto vakcín. Zatímco vakcína společnosti Johnson & Johnson byla stažena z trhu, agentura tvrdí, že očkování od společností Pfizer, Moderna a Novavax je „bezpečné a účinné“.

„Povolené a schválené vakcíny proti covidu-19 jsou podávány v rámci nejkomplexnějšího a nejintenzivnějšího monitorování bezpečnosti vakcín v historii USA,“ uvedla mluvčí CDC pro The Epoch Times.

Mluvčí uvedla, že agentura „nezjistila žádné neobvyklé nebo neočekávané vzorce úmrtí po očkování vakcínou proti covidu-19, které by již nebyly důkladně popsány a zveřejněny v publikované biomedicínské literatuře nebo veřejných prezentacích“.

 

Autor: Zachary Stieber

 

Zdroj: theepochtimes.com
Preklad: epochtimes.cz

 

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti