Nová studie potvrzuje, že covid vakcíny zabíjejí mozkové a srdeční buňky, což vede ke smrti

04.10.2022 | 20:45
  5
V odborné lékařské literatuře právě vyšla nová práce, která ukazuje, že covid vakcíny, a nikoli covid, způsobují zánět myokardu a encefalitidu vedoucí k úmrtí.

Steve Kirsch: CDC vám nic z toho neřekne. Dnes je úkolem „šiřitelů dezinformací“, jako jsem já, aby vás informovali o tom, co je v nejuznávanějších recenzovaných vědeckých časopisech.

V odborné lékařské literatuře právě vyšla nová práce, která ukazuje, že covid vakcíny, a nikoli covid, způsobují zánět myokardu a encefalitidu vedoucí k úmrtí.

Studie má název: Vakcinace proti COVID-19: Multifokální nekrotizující encefalitida a myokarditida po vakcinaci mRNA BNT162b2.

Byla zveřejněna včera, 1. října, a nyní má již více než 100 000 zobrazení abstraktu a více než 6 000 zobrazení plného textu.

Zde je abstrakt (zvýraznění je moje):

Tato zpráva představuje případ 76letého muže s Parkinsonovou chorobou (PD), který zemřel tři týdny po třetím očkování vakcínou COVID-19. Pacient byl poprvé očkován v květnu 2021 vakcínou s vektorem ChAdOx1 nCov-19, následovaly dvě dávky vakcíny s mRNA BNT162b2 v červenci a prosinci 2021. Rodina zemřelého požádala o pitvu kvůli nejednoznačným klinickým příznakům před smrtí. PD byla potvrzena pitevním vyšetřením. Dále byly patrné známky aspirační pneumonie a systémové arteriosklerózy. Histopatologické analýzy mozku však odhalily dříve netušené nálezy, včetně akutní vaskulitidy (převážně lymfocytární) a také multifokální nekrotizující encefalitidy neznámé etiologie s výrazným zánětem včetně gliové a lymfocytární reakce. V srdci byly přítomny známky chronické kardiomyopatie a mírné akutní lymfohistiocytární myokarditidy a vaskulitidy. Přestože u tohoto pacienta nebyl v anamnéze COVID-19, byla provedena imunohistochemie na antigeny SARS-CoV-2 (spike proteinu a nukleokapsidů). Překvapivě byl v ložiscích zánětu v mozku i v srdci, zejména v endoteliálních buňkách malých cév, detekován pouze spike protein, ale žádný nukleokapsidový protein. Protože nebylo možné detekovat žádný nukleokapsidový protein, je třeba přítomnost spike proteinu přičíst spíše vakcinaci než virové infekci. Tato zjištění potvrzují předchozí zprávy o encefalitidě a myokarditidě způsobené vakcínami COVID-19 na bázi genu.

Pro ty, kteří neznají lékařský žargon, nekrotizující znamená odumírání tkáně a multifokální znamená „po celém mozku“.

A „potvrzují předchozí zprávy“ znamená, že se to děje stále dokola.

Zjednodušeně řečeno, vakcíny mohou zabíjet buňky v mozku a srdci a způsobit vám smrt.

Vakcíny by to nikdy neměly dělat.

CDC o tom mlčí a nikoho na to neupozorní. To je práce dezinformačních superšířitelů, jako jsem já.

Prosím, pomozte mi to rozšířit.

Díky!

(Originál článku publikován 2. října 2022)

Zdroj: stevekirsch.substack.com
Preklad:: David Formánek & otevrisvoumysl.cz


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti