Studie: 74 % úmrtí po covid očkování způsobila vakcína

24.07.2023 | 10:00
  0
Dne 5. července 2023 byla zveřejněna studie Dr. Petera McCulloughy a dalších dvou doktorů týkající se pitevních průzkumů, které zjistily, že 62-74 % úmrtí po covid vakcíně bylo způsobeno samotnou vakcínou.

 

STRUČNÝ PŘEHLED

  • 5. července 2023 Dr. Peter McCullough, Dr. Harvey Risch, Dr. Roger Hodkinson, odborník na klinickou patologii, a jejich kolegové zveřejnili na preprintovém serveru časopisu The Lancet systematický přehled pitevních nálezů u osob, které zemřely po aplikaci injekce COVID.
  • Při pitevním přezkumu bylo zjištěno, že 62,5 % až 73,9 % úmrtí po injekci bylo pravděpodobně způsobeno injekcí.
  • Preprint u The Lancet stáhli studii za méně než 24 hodin.
  • Časopis The New England Journal of Medicine (NEJM) článek rovněž odmítl, stejně jako Journal of the American Medical Association (JAMA). Preprintový server medRxiv a další jej rovněž odmítly zveřejnit.
  • Belgičtí vědci uvádějí, že dvě dávky Pfizer mRNA COVID vakcíny vyvolaly u myší smrtelné „turbo rakoviny“. Dva dny po obdržení druhé dávky jedna ze 14 očkovaných myší (7 %) náhle uhynula. Před náhlou smrtí nebyly přítomny žádné klinické příznaky onemocnění. Při pitevním vyšetření bylo zjištěno, že myš má lymfom v několika orgánech, včetně srdce, jater, ledvin, sleziny a plic.

 

5. července 2023 zveřejnili Dr. Peter McCullough, Dr. Harvey Risch, Dr. Roger Hodkinson, odborník na klinickou patologii, a několik dalších kolegů na preprintovém serveru časopisu The Lancet systematický přehled pitevních nálezů u osob, které zemřely po aplikaci injekce COVID.1

Znepokojivý, ale nikoli překvapivý je závěr, že 62,5 % až 73,9 % úmrtí po očkování bylo pravděpodobně způsobeno vakcínou. Předchozí pitevní přehledy rovněž dospěly k závěru, že vakcíny mRNA COVID jsou příčinným faktorem náhlých srdečních úmrtí.2

Téměř tři čtvrtiny úmrtí po očkování způsobila vakcína

Jak vysvětlují autoři:3

„Cílem tohoto systematického přehledu je prozkoumat možné příčinné souvislosti mezi podáním vakcíny COVID-19 a úmrtím pomocí pitev a posmrtné analýzy … Vyhledali jsme všechny publikované pitevní a nekroptické zprávy týkající se očkování vakcínou COVID-19 do 18. května 2023.

Původně jsme identifikovali 678 studií a po prověření kritérií pro zařazení jsme zahrnuli 44 prací, které obsahovaly 325 pitevních případů a jeden nekroptický případ.

Tři lékaři nezávisle na sobě přezkoumali všechna úmrtí a určili, zda zčkování proti COVIDu-19 bylo přímou příčinou úmrtí nebo k němu významně přispělo.

Nejčastěji se na úmrtích spojených s vakcínou COVID-19 podílel kardiovaskulární systém (53 %), následovaný hematologickým systémem (17 %), respiračním systémem (8 %) a více orgánovými systémy (7 %). Ve 21 případech byly postiženy tři nebo více orgánových systémů.

Průměrná doba od očkování do úmrtí byla 14,3 dne. Většina úmrtí nastala do týdne od posledního podání vakcíny. Celkem 240 úmrtí (73,9 %) bylo nezávisle posouzeno jako úmrtí přímo způsobené očkováním proti COVIDu-19 nebo k němu významně přispělo …

Mezi posuzovateli panovala úplná nezávislá shoda (všichni tři lékaři), že očkování způsobilo nebo přispělo k úmrtí ve 203 případech (62,5 %). Jeden případ nekropsie byl posouzen jako související s očkováním s úplnou shodou …

Shoda mezi případy v tomto přehledu se známými nežádoucími účinky vakcíny COVID-19, jejich mechanismy a souvisejícím nadměrným počtem úmrtí, spolu s pitevními nálezy a lékařským posouzením úmrtí, naznačuje, že ve většině případů existuje vysoká pravděpodobnost příčinné souvislosti mezi vakcínami COVID-19 a úmrtím.“

Cenzura časopisu The Lancet

Jak se v posledních třech letech často stává, časopis neztrácel čas a článek cenzuroval. Preprinty s The Lancet stáhl do 24 hodin,4 s tím, že „závěry studie nejsou podloženy metodikou studie“.5 V jakém smyslu? To neříkají. Jak poznamenal McCullough, metodika je tak standardní, jak jen může být. Will Jones v Daily Sceptic dodává:6

„Řada autorů článku patří ke špičce ve svém oboru, takže si lze jen těžko představit, že by metodika jejich přehledu byla skutečně tak špatná, že by si zasloužila vyřazení již při prvotní kontrole, místo aby byla podrobena plnému kritickému posouzení. Spíše to zavání surovou cenzurou článku, který se nedokázal držet oficiální linie …

Dr. Clare Craigová, patoložka a spolupředsedkyně poradní skupiny pro pandemii HART, říká, že podle jejího názoru je přístup použitý ve studii správný. Deníku Daily Sceptic řekla:

„Systém VAERS … je navržen tak, aby upozorňoval na potenciální poškození, aniž by byl nutně nejlepším způsobem měření rozsahu těchto poškození. Kvantifikaci dopadu úmrtí lze provést na základě celkové míry úmrtnosti v dané zemi.

To je však nedokonalé, protože po období nadměrného počtu úmrtí by se očekával deficit úmrtí, takže přesnost jakékoli základní linie je pochybná. Alternativní přístup spočívající v kontrole těchto úmrtí prostřednictvím pitvy je rozumný.

Je možné, že [ve studii] došlo ke zkreslení ve směru hlášení pitev úmrtí, u nichž byly důkazy o příčinné souvislosti, a pravděpodobnost příčinné souvislosti může být tímto zkreslením přehnaná. Například 19 z 325 úmrtí bylo způsobeno imunitní trombocytopenií a trombózou vyvolanou vakcínou (VITT), ale tato hlášení mohou být nadměrně zastoupena kvůli ochotě regulačních orgánů taková úmrtí uznat.

Přesto je důležité, aby byly učiněny pokusy o kvantifikaci rizika poškození, a cenzura těchto pokusů namísto otevřené vědecké kritiky nijak nepřispívá k uklidnění lidí.“

Předtím článek odmítl i časopis The New England Journal of Medicine (NEJM) a časopis Journal of the American Medical Association (JAMA). NEJM ji odmítl během několika dní a JAMA asi do hodiny po odeslání. Preprintový server medRxiv a další jej rovněž odmítly zveřejnit.

V tomto videu Naomi Wolfová z Daily Clout vedla s McCulloughem rozhovor o cenzuře jeho práce. Podle McCullougha se přes noc, kdy byl článek ještě na serveru Preprintu, stahovaly stovky článků za minutu, což dokazuje, že po těchto informacích je jasná poptávka.

„K tomuto aktu lékařské cenzury došlo poté, co článek splnil všechna kritéria pro zařazení na server Lancet PrePrint Server, a zdá se, že byl vyvolán velmi velkým celosvětovým zájmem a rychlým stahováním článku.

To svědčí o významu našich výsledků, neboť se jedná o nejrozsáhlejší souhrn pitev po očkování vakcínou COVID-19. Vydavatelství Elsevier a časopis Lancet se snaží potlačit kritická vědecká pozorování o bezpečnosti vakcíny COVID-19. Jejich jednání je odsouzeníhodné. ~ Dr. Peter McCullough“

Článek je v současné době k dispozici ke stažení pouze na preprintovém serveru Zenodo.7 Ironií osudu je, že stažením článku ze serveru The Lancet zvětšil jeho existenci, protože zpráva o cenzuře se rozšířila na sociálních sítích.

Mechanismy působení

V rozhovoru pro Daily Clout McCullough vysvětluje mechanismy účinku této vakcíny, které jsou zřejmě příčinou většiny úmrtí souvisejících se srdcem po podání očkovací látky. Prvním z nich je myokarditida (zánět srdce). Druhým je progrese aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění.

Při myokarditidě již elektrický proud nemůže plynule procházet srdečním svalem, což způsobuje poruchy srdečního rytmu. Tento abnormální srdeční rytmus pak může vést k náhlé srdeční smrti. Jedná se o jednu z hlavních příčin mnoha úmrtí při sportovních utkáních, kdy hráči zemřeli na hřišti.

V dopise redaktorovi časopisu Scandinavian Journal of Immunology, který byl zveřejněn koncem roku 2022,8,9 McCullough porovnával počet úmrtí na srdeční selhání mezi sportovci před a po aplikaci očkovací látky COVID a zjistil, že před aplikací očkovací látky docházelo mezi profesionálními sportovci v průměru k 29 úmrtím na srdeční selhání ročně.

Po zavedení očkování, které bylo hráčům nařízeno, stoupl počet úmrtí na 283 ročně, což je desetinásobný nárůst. A v mnoha případech hráči neměli žádné předchozí příznaky. Wolfová poukazuje na to, že bylo zjištěno, že lipidové nanočástice poškozují elektrické vedení v myelinové pochvě, tak proč by nemohly poškodit také elektrické vedení v srdci? Dává to smysl.

McCullough dodává, že když jsou lipidové nanočástice přijímány lidskými somatickými buňkami – nereprodukčními buňkami, které se nacházejí v srdci a dalších vnitřních orgánech -, způsobí to vznik syncytií, při nichž se buněčné membrány spojí.

A protože srdce dává přednost lipidům před glukózou jako palivu, může lipidové nanočástice přijímat přednostně před ostatními tkáněmi. Kromě toho cvičení zvyšuje krevní tlak, který přitahuje k srdci více lipidových nanočástic.

Cituje také výzkumy, které ukazují, že existují dvě hlavní období náhlé srdeční smrti: během cvičení a mezi třetí a šestou hodinou ranní. Společným faktorem těchto dvou období je adrenalin. Adrenalin stoupá během cvičení a při přirozeném probouzení. Pokud máte myokarditidu, může tento nárůst adrenalinu stačit k vyvolání náhlé srdeční smrti.

Posvítíme si na možné způsoby léčby

Jak poznamenala Wolfová, tím, že McCulloughova práce jasně určuje, jak COVID vakcíny zabíjí lidi, pomáhá také osvětlit možné způsoby léčby. Spike protein, který tělo produkuje v reakci na injekci mRNA, je hlavním viníkem, který musí být rozložen a odstraněn.

Enzymy v těle, které by tuto práci normálně vykonávaly, nejsou schopny rozkládat syntetický spike protein, ale existují produkty, které tuto práci zvládnou. McCullough odkazuje na japonský výzkum, který zjistil, že nattokináza může být v tomto ohledu velmi užitečná. Lumbrokináza je však mnohem silnější brinolytický enzym a pravděpodobně by fungovala lépe.

Podle McCullougha funguje také bromelain, enzym získávaný z ananasových stonků, a kurkumin, účinná látka kurkumy. Víme také, že hydroxychlorochin i ivermektin napomáhají vylučování spike proteinu.

Jak poznamenal McCullough, je zajímavé, že zatímco virus SARS-CoV-2 a spike protein produkovaný pomocí mRNA jsou syntetické a zcela nepřirozené, většina nejlepších léčebných metod se ukazuje být zcela přírodní.

Trestuhodná lékařská cenzura

Na konci rozhovoru McCullough říká, že pokud bude současný trend cenzury pokračovat, může se stát, že historie medicíny bude tvrdit, že COVID očkování je naprosto bezpečné, přestože existuje spousta důkazů o opaku – důkazů, které nikdy nebylo dovoleno vidět.

Ve třídílném seriálu pro TrialSite News, který vyšel v roce 2021, investigativní novinářka Sonia Elijah zhodnotila, jak vědecké časopisy cenzurovaly vědu o COVIDu. Dne 7. července 2023 zveřejnila pokračování na základě nejnovější cenzury McCulloughova článku:10

„Je to jen další příklad toho, že z významného časopisu byla vyřazena práce s výsledky, které neodpovídají „velmi dobrému bezpečnostnímu profilu vakcín COVID-19″,“ píše.

„Dr. McCullough se k této vysoce znepokojivé záležitosti vyjádřil exkluzivně pro TrialSite. Uvedl následující:

„K tomuto aktu lékařské cenzury došlo poté, co článek splnil všechna kritéria pro zařazení na server Lancet PrePrint Server, a zdá se, že byl vyvolán velmi velkým celosvětovým zájmem a rychlým stahováním článku.

To svědčí o významu našich výsledků, které jsou největším souhrnem pitev po očkování vakcínou COVID-19. Vydavatelství Elsevier a časopis Lancet se snaží potlačit kritická vědecká pozorování o bezpečnosti vakcíny COVID-19. Jejich jednání je odsouzeníhodné.

Můj vlastní výzkum11 při analýze pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, které společnost Pfizer vypracovala pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, odhalil usvědčující údaje. Od června 2022 zemřelo 161 dětí krátce po podání vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech.

Ještě více šokující je, že drtivá většina pitev nebyla provedena ani sledována farmaceutickým gigantem … Proto je studie McCullougha a spol. tak klíčová, protože laboratorních údajů a informací o pitvách těchto úmrtí po očkování je neuvěřitelný nedostatek …

To vyvolává důležitou otázku – byl tento nedostatek pečlivě naplánován, aby se zabránilo dostatečnému důkazu příčinné souvislosti vakcín COVID-19 s hlášenými úmrtími?“

Případová zpráva o turbo rakovinách vyvolaných mRNA vakcínou

V souvislosti s tím belgičtí vědci uvádějí, že dvě dávky Pfizer mRNA COVID vakcíny vyvolaly u myší smrtelnou „turbo rakovinu“. Dva dny po obdržení druhé dávky jedna ze 14 očkovaných myší (7 %) náhle uhynula. Před náhlou smrtí nebyly přítomny žádné klinické příznaky onemocnění.

Při posmrtné prohlídce byl u myši zjištěn lymfom v několika orgánech, včetně srdce, jater, ledvin, sleziny a plic. V kazuistice zveřejněné v časopise Frontiers in Oncology 1. května 2023 bylo uvedeno:12

„Dva dny po očkování posilující dávkou (tj. 16 dní po základní dávce), ve věku pouhých 14 týdnů, naše zvíře spontánně uhynulo s výraznou organomegalií a difuzní maligní inlitrací mnoha extranodálních orgánů (srdce, plíce, játra, ledviny, slezina) lymfoidním nádorem.

Imunohistochemické vyšetření odhalilo v řezech orgánů pozitivitu CD19, terminální deoxynukleotidyltransferázy a c-MYC, což odpovídá B-buněčnému lymfoblastickému lymfomu s imunofenotypem …

Vzhledem k nedostatečným údajům o dlouhodobé bezpečnosti vakcín SARS-CoV-2 mRNA je nezbytné, aby lékaři a vědci hlásili všechny nežádoucí příhody, aby bylo možné zjistit případné souvislosti.

Náš případ doplňuje předchozí klinické zprávy o vzniku maligního lymfomu po očkování novou mRNA vakcínou proti SARS-CoV-2. Zajímavé je, že jsme první, kdo hlásí podtyp B-LBL …

Ačkoli silné důkazy prokazující nebo vyvracející příčinnou souvislost mezi očkováním proti SARS-CoV-2 mRNA a vývoj nebo progrese lymfomu chybí, je třeba být ostražitý, svědomitě hlásit podobné případy a dále zkoumat mechanismy účinku, které by mohly vysvětlit výše uvedenou souvislost.“

Zdroje pro osoby poškozené v důsledku COVID očkování

O tom, že očkování COVID má devastující účinek, svědčí kromě pitevních nálezů, hlášení případů poškození a různých dalších studií také statistiky pracovních míst, žádostí o invaliditu, žádostí o životní pojištění a statistiky úmrtnosti ze všech příčin.13 Od zavedení těchto očkovacích látek došlo k prudkému nárůstu.

Pokud jste dostali jedno nebo více očkování a utrpěli jste poškození, v první řadě nikdy nepodstupujte další posilovací očkování proti COVIDu, další očkování genové terapie mRNA nebo běžné očkovábní. Musíte ukončit útok na své tělo.

Totéž platí pro každého, kdo má za sebou jednu nebo více COVID vakcín a měl to štěstí, že se u něj neprojevily vedlejší účinky. Vaše zdraví může být přesto dlouhodobě ovlivněno, proto si již další injekce neberte.

Pokud jde o léčbu, zdá se, že mnohé z léčebných postupů, které fungují proti těžké infekci COVID-19, pomáhají také zmírnit nežádoucí účinky očkování. To dává smysl, protože toxickou, nejvíce škodlivou částí viru je spike protein, a ten produkuje celé vaše tělo, pokud jste dostali vakcínu.

Jak již bylo zmíněno, odstranění spike proteinu je hlavním úkolem pro prevenci a/nebo řešení poškození po vakcíně. Ivermektin a hydroxychlorochin se vážou na spike protein a usnadňují jeho odstranění. Podle McCullougha napomáhají rozkladu spike proteinu také nattokináza, bromelain a kurkumin.

Komplexní léčebný plán naleznete v protokolu I-RECOVER organizace Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Ten je průběžně aktualizován podle toho, jak jsou k dispozici další údaje, takže si nezapomeňte stáhnout nejnovější verzi přímo z webových stránek FLCCC na adrese covid19criticalcare.com.14

 

Zdroj: otevrisvoumysl.cz

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti