Zápal srdcového svalu u mladých mužov súvisí s vakcináciou, potvrdili vedci v izraelskej štúdii

09.11.2021 | 18:10
  7
V prvej celoštátnej populačnej štúdii výskumníci sledovali 5 442 696 Izraelčanov vo veku 16 rokov a starších, ktorí boli aspoň čiastočne zaočkovaní vakcínou Pfizer (94,2 % dostalo dve dávky), a porovnávali ich s 3 847 069 neočkovanými ľuďmi.

Európska lieková agentúra (EMA), ako aj iné regulačné orgány po celom svete potvrdili možnú spojitosť mRNA vakcíny so myokarditídou – zápalom srdcového svalu.

EMA v júli rozhodla, že zápal srdca sa bude uvádzať aj ako možný vedľajší účinok na príbalovom letáku k vakcínam Comirnaty od Pfize/BioNTechu and Spikevaxu od Moderny. Prejavuje sa bolesťou v hrudi, dýchavičnosťou, pocitom rýchleho tlkotu, trepotania alebo búšiaceho srdca.

Zápal srdca sa vyskytuje len raritne a najčastejšie u mladých ľudí, hlavne u mužov vo veku 16 až 29 rokov, ktorí boli očkovaní týmito mRNA vakcínami. Častejšie sa zápal vyskytuje pri druhej dávke ako pri prvej.

Zápal má vo väčšine prípadov ľahký priebeh. Posledné dve štúdie z Izraela ukazujú, že sa vyskytuje oveľa menej, ako sa pôvodne predpokladalo.

Pár prípadov na 100-tisíc zaočkovaných

V prvej celoštátnej populačnej štúdii výskumníci sledovali 5 442 696 Izraelčanov vo veku 16 rokov a starších, ktorí boli aspoň čiastočne zaočkovaní vakcínou Pfizer (94,2 % dostalo dve dávky), a porovnávali ich s 3 847 069 neočkovanými ľuďmi.

Počas tohto obdobia malo pravdepodobnú alebo potvrdenú myokarditídu 283 ľudí, pričom 142 prípadov (50,2 %) bolo spojených s vakcínou od Pfizer/BioNTech.

Takmer 95 % prípadov myokarditídy spojenej s očkovaním bolo miernych, ale vyskytol sa aj jeden smrteľný prípad.

Z očkovaných ľudí s myokarditídou malo 117 myokarditídu po druhej dávke vakcíny Pfizer v porovnaní s 19 po prvej dávke. 95 ľudí malo k dispozícii údaje o veku a pohlaví, ktoré ukázali, že 91 % boli muži a 76 % bolo mladších ako 30 rokov.

Celkovo údaje naznačujú, že myokarditída sa vyskytla približne u 1 z 26 000 mužov a 1 z 218 000 žien po druhej dávke vakcíny. Väčšina prípadov sa prejavila do týždňa po druhej dávke u mladých mužov.

V ďalšej štúdii sa vedci zamerali na údaje z izraelských zdravotníckych služieb Clalit, ktoré pokrývajú približne 52 % celkovej populácie krajiny. Štúdia ukazuje ešte nižšie dáta.

Celkovo výskumníci zistili 2,13 prípadov myokarditídy na 100 000 ľudí. Najväčší výskyt bol u mužov vo veku 16 až 29 rokov, kde to bolo 10,69 prípadov na 100 000 ľudí.

Francúzske úrady neodporúčajú Modernu pre mladšie ročníky 

Francúzske zdravotnícke úrady neodporúčajú očkovanie proti koronavírusu vakcínou od firmy Moderna pre ľudí mladších ako 30 rokov. Vyjadrili sa tak v pondelok večer po zverejnení výsledkov celoštátnej štúdie, ktorá potvrdila mierne riziko vzniku zápalu srdca v súvislosti s očkovaním vakcínami na báze mRNA.

Štúdia nezávislej výskumnej skupiny EPI-PHARE, zaoberajúcej sa bezpečnosťou medicínskych výrobkov a spolupracujúcou s francúzskou vládou, potvrdila predošlé zistenia o súvislosti medzi podávaním mRNA vakcín a zápalovými ochoreniami srdca. Zároveň konštatovala, že prípady zápalu srdca po vakcinácii sú zriedkavé, a uistila o účinnosti vakcín, uvádza TASR.

V rámci predmetnej štúdie skúmali vedci prípady všetkých ľudí vo Francúzsku vo veku 12 až 50 rokov, ktorí boli hospitalizovaní s myokarditídou (zápalom srdcového svalu) alebo perikarditídou (zápalom osrdcovníka) medzi 15. májom až 31. augustom tohto roka.

Výsledky ukázali, že obe vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech aj Moderna zvyšujú riziko vzniku týchto ochorení, a to do siedmich dní od očkovania. Vyššie riziko pritom hrozí mužom mladším ako 30 rokov, a to najmä po druhej dávke vakcíny od Moderny, ktorá bola pravdepodobne zodpovedná za 132 prípadov myokarditídy z milióna podaných dávok a 18 prípadov perikarditídy. U žien pod 30 rokov mohlo viesť očkovanie k 37 prípadom myokarditídy na milión dávok. Čo sa týka vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, bol počet prípadov myokarditídy v porovnaní s očkovaním Modernou o takmer 80 percent nižší – podľa odhadov išlo o 27 prípadov na milión dávok.

Medzi pacientmi prijatými do nemocníc s uvedenými ochoreniami srdca v dôsledku očkovania neboli hlásené nijaké úmrtia.

Vakcína stále predstavuje nižšie riziko ako infekcia

Väčšie riziko predstavuje Moderna. Podľa dát Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) riziko po oboch dávkach vakcíny u ľudí vo veku 18 až 39 rokov bolo až 37-krát vyššie ako u bežnej populácie. Po dvoch dávkach vakcíny Pfizer-BioNTech u ľudí vo veku 12 až 39 rokov bolo riziko 19-krát vyššie.

Aj keď sa tieto čísla zdajú veľké, v skutočnosti sú stále malé. „Tridsaťkrát je stále malé číslo,“ povedal pre New York Times kardiológ James de Lemos. „Matematika stále uprednostňuje očkovanie u dospievajúcich a detí.“

Oveľa väčšie riziko je pri infekcii koronavírusu, ktorá tiež môže spôsobiť zápal srdcového svalu. New Scientist upozorňuje, že riziko zápalu svalu je pri infekcii šesťkrát väčšie ako pri vakcinácii.

„Riziko zápalu srdca po očkovaní je veľmi nízke a príznaky sú zvyčajne krátkodobé. Ale ak máte obavy z tohto rizika, je dôležité mať na pamäti aj to, že infekcia COVID-19 spôsobuje myokarditídu oveľa častejšie ako vakcína,“ povedala doktorka Elizabeth Lloyd z Michiganskej univerzity. „Očkovanie vás skutočne chráni pred myokarditídou spojenou s COVID.“

Testosterón aj spike proteín 

Vedci si ale stále lámu hlavu s tým, čo je príčina myokarditídy. „Mechanizmus myokarditídy vyvolanej vakcínou nie je známy, ale môže súvisieť s aktívnou zložkou vakcíny, sekvenciou mRNA, ktorá kóduje vrcholový proteín koronavírusu ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS-CoV-2), alebo imunitnú odpoveď, ktorá nasleduje po očkovaní,“ píšu autori izraelskej štúdie.

Jedna z teórií zas tvrdí, že rolu zohráva testosterón a puberta, keďže sa častejšie zápal srdcového svalu vyskytuje u mladých mužov.

„Takže keď sú deti v puberte – konkrétne chlapci – a začnú produkovať testosterón, môže to mať vplyv na imunitný systém, ktorý mu umožní reagovať na vakcínu inak ako predtým,“ povedal pre NBC Boston doktor Daniel Kuritzkes.

Ďalší vedci si myslia, že príčina môže spočívať v spike proteíne vakcíny. „Imunitný systém môže detegovať mRNA vo vakcíne ako antigén, čo vedie k aktivácii prozápalových kaskád a imunologických dráh, ktoré môžu hrať úlohu pri rozvoji myokarditídy ako súčasti systémovej reakcie u určitých jedincov,“ uvádza štúdia amerických vedcov.

Zdroj: startitup.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti