Spoločné podanie Slovákov a ďalších krajín na Medzinárodný trestný súd v Haagu vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov ohľadne testovania a aplikovania experimentálnych Covid-19 vakcín podporili preživšie obete holokaustu

21.09.2021 | 19:49
  32
V liste obete holokaustu, ktoré prežili zverstvá spáchané proti ľudskosti počas druhej svetovej vojny, okrem iného uvádzajú, že cítia povinnosť nasledovať svoje svedomie a napísať  list na podporu spoločnej žiadosti o vyšetrovanie predloženej ICC v mene Spojeného kráľovstva, Slovenska, Francúzska a Českej republiky 12. augusta 2021, ktorá zahŕňa aj svedectvá Dr. Richarda Fleminga, profesora Luca Montaigniera a Dr. Kevina McCairna.

Skupina slovenských advokátov Marica Pirošíková, Peter Weis a Erik Schmidt oznámila, že  ich britskí kolegovia informovali o podpore spoločného podania Slovenska, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky na Medzinárodnom trestnom súde v Haagu preživšími obeťami lekárskych pokusov v nacistických koncentračných táboroch.

Dňa 12. apríla 2021 podali slovenskí advokáti na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu podanie vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov s množstvom zásadných dôkazov preukazujúcich tvrdenia ohľadom masového testovania na COVID-19, ktoré následne 12.mája 2021 doplnili podaním týkajúcim sa uvedenia, distribúcie a použitia experimentálnych verzií „COVID-19 vakcín“ (vedené ICC pod č. 133/21).

Následne naši advokáti aktívne vytvárali spojenia s právnikmi a vedcami z celého sveta, ktorí majú rovnaké obavy ohľadom súčasnej situácie, pričom kolegovia zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky s našimi spojili sily (ďalšie krajiny majú záujem sa pripojiť v blízkej budúcnosti) a 12. augusta 2021 podali na ICC  spoločné podanie, ktoré doložili stále sa množiacimi  nevyvrátiteľnými dôkazmi o tom, že vírus SARS-CoV-2 a experimentálne verzie „COVID-19 vakcín“ sú úmyselne vytvorené biologické zbrane, pričom požiadali o okamžité zastavenie celého programu testovania verzií „COVID-19 vakcín“.

„Radi by sme v tejto súvislosti informovali, že naše kolegyne zo Spojeného kráľovstva nám oznámili, že naše spoločné podanie 20.septembra 2021 svojim otvoreným listom podporili aj obete holokaustu Moshe Brown, Hillel Handler a Vera Sharav, ktorí prežili genocídu nacistických koncentračných táborov, kde sa uskutočňovali rôzne neľudské lekárske pokusy na väznených osobách,“ hovorí advokátka a bývala zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva  Marica Pirošíková.

V liste obete holokaustu, ktoré prežili zverstvá spáchané proti ľudskosti počas druhej svetovej vojny, okrem iného uvádzajú, že cítia povinnosť nasledovať svoje svedomie a napísať  list na podporu spoločnej žiadosti o vyšetrovanie predloženej ICC v mene Spojeného kráľovstva, Slovenska, Francúzska a Českej republiky 12. augusta 2021, ktorá zahŕňa aj svedectvá Dr. Richarda Fleminga, profesora Luca Montaigniera a Dr. Kevina McCairna.

Ako tieto žijúce obete holokaustu uvádzajú, zažívajú deja vu, ktoré je strašné, medzi ohrozenými nevinnými sú deti a dokonca aj dojčatá, že pred očami sa im odohráva ďalšia hrozná séria udalostí, ktorú si väčšina obyvateľov sveta ešte neuvedomuje, pretože rozsah organizovaného zločinu, ako je tento, presahuje rozsah ich skúseností.

Ďalej sa v liste píše:

„My však vieme. Pamätáme si meno Jozef Mengele. Niektorí z nás majú osobné spomienky. Len za štyri mesiace použitia experimentálnych „vakcín“ proti ochoreniu COVID-19 zabili tieto viac ľudí ako všetky dostupné vakcíny dokopy od polovice roku 1997 do konca roka 2013 – obdobie 15,5 roka. Ľudia vo veku od 18 do 64 rokov, ktorí boli sotva vystavení riziku COVID-19 a teda sotva obeťami COVID-19, predstavujú až 80 % záznamov obetí očkovania.“

Moshe Brown, Hillel Handler a Vera Sharav poukazujú na to, že podľa databázy Eudra Vigilance bolo do 18. septembra 2021 hlásených 14 863 úmrtí a 3 691 366 poškodení zdravia po použití týchto tzv. vakcín, pričom správa Lazarusa z Harvard Pilgrim Health Careinc. z roku 2009 odhalila, že vo všeobecnosti sa uvádza len 1 percento nežiaducich účinkov vakcín.

vakcín.

Vera Sharav

Vera Sharav

 

Vo svojom otvorenom liste vyzývajú hlavného prokurátora ICC  Karima Khana na to, aby okamžite pomohol zastaviť tento bezbožný a kriminálny lekársky pokus na ľudstve. Pripomínajú, že toto „očkovanie“ proti vírusu SARS-Cov-2 je lekársky pokus, na ktorý sa musí uplatňovať Norimberský kódex – 10 základných princípov lekárskej etiky, ktoré boli formulované počas Norimberského lekárskeho procesu, aby sa zabezpečilo, že ľudské bytosti už nikdy nebudú vystavené nedobrovoľným lekárskym pokusom a postupom.

Upozorňujú tiež na to, že vlády a masmédiá šíria strach i paniku, používajú pravidlo Goebbelsovej propagandy opakovaním neprávd, pričom volajú po ostrakizme neočkovaných. Ak pred 80 rokmi boli démonizovaní ako šíritelia infekčných chorôb Židia, dnes sú to neočkovaní, ktorí sú obvinení zo šírenia vírusu.

Karim Khan

Karim Khan


„Ďalej zdôrazňujú, že v povolení FDA na núdzové použitie bolo uvedených 22 desivých vedľajších účinkov vrátane smrti, pričom v liste spomínajú napríklad Guillan-Barrého syndróm, encefalitídu, mŕtvicu, anafylaxiu, myokarditídu, perikarditídu či autoimúnne ochorenia.  V liste poukazujú aj na zásadu 6 Norimberského kódexu podľa ktorejstupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť,“ vysvetľuje advokátka Pirošíková.

Podľa autorov listu sa „očkovanie“ proti ochoreniu COVID-19 ukázalo byť nebezpečnejšie ako ochorenie COVID-19 pre približne 99 % všetkých ľudí. Pripomínajú, že Johns Hopkins Center v štúdii so 48.000 deťmi zdokumentoval, že tieto nie sú ohrozené vírusom. Údaje naopak ukazujú, že od augusta 2021 viac ako 15 000 detí utrpelo nežiaduce účinky očkovania – vrátane viac ako 900 závažných a najmenej 16 dospievajúcich detí v USA po očkovaní zomrelo. A tieto čísla rýchlo rastú.
 
Moshe Brown

Moshe Brown

 

Autori listu píšu:

„V zmysle článku 10 Norimberského kódexu príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.“

Ďalej pokračujú:

„Približne 52 % svetovej populácie dostalo aspoň jednu dávku tzv. vakcíny. Pre úplné odhalenie skutočného počtu zranených, nevyliečiteľne zranených, ako aj zosnulých na celom svete je už dávno neskoro. Obávame sa, že sú ich už milióny. My, ktorí sme prežili koncentračné tábory, sme boli svedkami mnohých zverstiev spáchaných v druhej svetovej vojne a bolo nám povedané, že sa to už nikdy nestane, ale napriek tomu sa to deje znova. Aké hrozné je uvedomenie: Koľko starších ľudí bolo donútených strachom vziať „vakcínu“ a neprežili? Koľkí prežili holokaust, ale neprežili injekciu COVID-19? Koľkí prežili lekárske pokusy v Osvienčime a Birkenau, ale neprežili tento súčasný lekársky pokus?“

Hillel Handler

Hillel Handler

 

Obracajú sa priamo na Medzinárodný trestný súd v Haagu slovami:

„Preto Vás prosíme, aby ste prijali spoločnú „Žiadosť o vyšetrovanie“ zo Spojeného kráľovstva, Slovenska, Francúzska a Českej republiky a okamžite a bez ďalšieho odkladu začali naliehavé vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti, genocídy a porušovania Norimberského kódexu mnohými páchateľmi, čo viedlo k mnohým zbytočným úmrtiam a vážnym poškodeniam zdravia stúpajúcim každý ďalší deň. Medzinárodný trestný súd ako súd poslednej inštancie má povinnosť vyšetriť tieto najohavnejšie zločiny a postaviť páchateľov pred súd.“

V liste adresovanom hlavnému prokurátorovi ICC Khanovi obete holokaustu na záver píšu:

„Je vo vašej moci zachraňovať životy. Vieme, že viaceré obvinenia ste odmietli z formálnych dôvodov. … Vieme, že ste si vedomý, že milióny ľudí utrpelo zdravotné poškodenia a umrelo v dôsledku tzv. očkovania. Napríklad izraelskí právnici poskytli počty obetí v Izraeli a prístup do databázy vedľajších účinkov EMA. To bolo pred viac ako tromi mesiacmi. Odvtedy veľa ľudí umrelo, nevyliečiteľne ochorelo, alebo utrpelo poškodenia zdravia. A nezasiahli ste. Ďalej prehliadate skutočnosť, že deti sa teraz čoraz viac vyskytujú medzi obeťami „očkovania“. Je na vás, aby ste potrestali úmyselné zločiny proti životu a zdraviu…  Každý deň, ktorým zbytočne plytváte, sú zničené ľudské životy, vrátane životov detí. Žiadame okamžité ukončenie vakcinačnej kampane a okamžité vyšetrenie dôkazov, ktoré máte k dispozícii. Ľudia odpustia chybu. Úmyselnú vraždu svojich detí – nie. Urobte správnu vec. História sa na vás nebude pozerať láskavo, ak nesplníte svoju povinnosť. Vedzte, že naše oči a oči národov sveta sú teraz na Vás – zodpovednosť je Vaša. Viete, čo sa deje, máte dôkazy a teraz musíte konať.“

JUDr. Peter Weis, JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA a JUDr. Marica Pirošíková na záver uvádzajú:

„Opätovne by sme radi poďakovali všetkým tým osobám, ktoré sa nenechali zlomiť, nevzdali sa a prispievajú k boju za pravdu a spravodlivosť, za budúcnosť celého ľudstva a ochranu našich detí v tomto zásadnom momente.Osobitne by sme tiež in memoriam poďakovali aj ThDr. René Balákovi, PhD., ktorý sa spolupodieľal na našich podaniach, avšak riadneho vyšetrenia a odsúdenia zločincov sa už nedočkal. R.I.P.“

René Balák

René Balák

Zdroj: bystricoviny.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti