Advokát JUDr. Ribár: „Naši chlapci“ na NAKA sa snažia po sebe „poupratovať“ a zmanipulovať dôkazy, ktoré boli nazhromaždené proti nim

13.10.2023 | 13:45
  2
Z odboru špeciálnych činností inšpekcie boli odobraté utajované spisy odposluchov proti Čurillovcom, píše vo svojom článku advokát a predseda Občianskeho združenia Za demokraciu a právny štát JUDr. Martin Ribár v reakcii na skoršie zverejnené šokujúce informácie.

Opakovane sa venujem téme podozrení z manipulácií trestných konaní a podozrení z inštruovania vypočúvaných osôb, z ktorých sú podozriví „naši chlapci“ Čurillovci a ich operatívni pracovníci.

Vždy uvediem, že aj na „našich chlapcov“ sa vzťahuje prezumpcia neviny, vždy uvediem, že podozrenia z manipulácií trestných konaní sa netýkajú IBA mediálne známych prípadov a politicky či ekonomicky exponovaných osôb, ale týkajú sa MNOHÝCH trestných konaní a tieto podozrenia je nutné riadne vyšetriť, je právom verejnosti a verejným záujmom zistiť, či k manipuláciám došlo, alebo nie.

LEN.. .pred časom, 1.7.2023, sa Pavol Ďurka, „superpolicajt“, jeden z právoplatne obvinených „našich chlapcov“ stal šéfom odboru na Úrade inšpekčnej služby – tej Inšpekčnej služby, ktorá vyšetruje jeho samého, a jeho kolegov „našich chlapcov“ Čurillovcov.

Dokonca aj policajné odbory poukazovali na KONFLIKT ZÁUJMOV u Pavla Ďurku, a pochybnosti o tom, či nebude ovplyvňovať konanie vedené pro jemu samotnému a jeho kolegom „našim chlapcom“...

Teda laicky povedané, či nebude „upratovať a zametať“ dôkazy proti jemu samotnému a jeho kolegom Čurillovcom, a zisťovať, aké dôkazy proti nim boli zadovážené inšpekciou – tímom Oblúk.

Zo špeciálneho pracoviska odobralo vedenie inšpekcie v utorok dňa 10.10.2023 dlhodobo utajované spisy proti „elitným“ vyšetrovateľom z NAKA "našim chlapcom“.

• „Upratuje sa“ vo veľkom?

• Likvidujú „naši chlapci“ so správnym morálnym kompasom možné dôkazy proti nim?

• Zisťujú, aké dôkazy sú proti nim?

• Za pomoci im spriaznených osôb?

Zaujímavé sú TOTIŽ mená osôb z vedenia inšpekčnej služby, ktoré sa na uvedenom podieľajú – riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Peter Juhás a jeho zástupca Juraj Svitok...

Zarážajúce a aj tragikomické je, že aj pán Peter Juhás a aj pán Juraj Svitok sa opakovane spomínajú v „odposluchoch“ Čurillovcov, ako tí, ktorí im mali „minimálne“ pomáhať...

Dotknutí pracovníci z odboru špeciálnych činností inšpekcie, ktorým boli utajované spisy odobrané, riaditeľ odboru mjr. Mgr. Martin Littera, spolu so zástupkyňou odboru mjr. JUDr. Martinou Holosovou sa obrátili listom priamo na premiéra Ódora, ktorý je súčasne aj ministrom vnútra.

„Dnes (10.10.2023) sa dostavil na odbor špeciálnych činností zástupca riaditeľa Úradu inšpekčnej služby pán Svitok, ktorý v našej neprítomnosti, teda v neprítomnosti vedenia tohto odboru, na základe predloženého písomného pokynu zástupcu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby pána Svitoka vzal všetky spisy týkajúce sa vyhotovovania zvukových záznamov z akcií špecializovaného tímu Oblúk k sebe za účelom údajnej kontroly nadriadeným, a to aj napriek tomu, že v súvislosti s týmito spismi už bola vykonaná hĺbková kontrola útvarom kontroly Úradu inšpekčnej služby a zároveň je v tejto súvislosti vedených aj niekoľko trestných konaní.” píšu v liste Ódorovi.

V uvedenom liste Ódorovi ako ministrovi vnútra okrem iného uvádzajú: “Takáto situácia sa nikdy počas našej činnosti na odbore špeciálnych činností nestala, zdôrazňujeme, že nespochybňujeme právo nadriadeného vykonať kontrolu v týchto spisoch, avšak mal tak urobiť za našej prítomnosti a na našom pracovisku . V dôsledku uvedeného konania, ktoré považujeme za absolútne účelové, nebude možné do budúcna vylúčiť akúkoľvek manipuláciu s uvedenými spismi a rovnako tak nebude možné vylúčiť ani to, že sa s týmito spismi oboznámili neoprávnené osoby.“

Milí naši sledovatelia, je veľmi pravdepodobné, že „naši chlapci“ sa snažia po sebe „poupratovať“, zmanipulovať dôkazy, ktoré boli nazhromaždené proti nim, čo môže:

1. sťažiť, ba dokonca znemožniť riadne vyšetrovanie vedené proti „našim chlapcom“

2. znamenať „likvidáciu“ dôkazov o tom, že Čurillovci manipulovali trestné konania a inštruovali vypočúvané osoby

3. znamenať, že osoby, ktoré boli nezákonne stíhané, obvinené, či dokonca už aj odsúdené na základe zmanipulovaných dôkazov či inštruovaných výpovedí zo strany „našich chlapcov“ prídu o možnosť preukázať, že dôkazy proti nim boli zmanipulované.

Opakovane uvádzam, že VEREJNOSŤ má právo vedieť, či došlo k manipuláciám trestných konaní a inštruovaniu vypočúvaných osôb, a ak áno, aby boli všetky osoby podieľajúce sa na manipuláciách a inštruovaní vypočúvaných osôb potrestané.

Osoby dotknuté a nezákonne stíhané zmanipulovanými dôkazmi sa musia o manipuláciách voči nim dozvedieť a musia mať právo na spravodlivý proces bez manipulácie dokazovania, a to všetko, aby nedošlo k odsúdeniu nevinných osôb, a aby nedošlo k justičným omylom

Milí naši sledovatelia, vyjadrite prosím v komentároch Váš názor:

• Urobí v tejto veci nejaký krok premiér Ódor, ktorý je stále úradujúci minister vnútra ?

• Aký je váš názor na odobratie spisov týkajúcich sa odposluchov Čurillovcov odboru špeciálnych činností inšpekcie ?

• Je podľa vás nutné riadne vyšetriť podozrenia voči „našim chlapcom“ Čurillovcom ?

• Dozvie sa podľa vás niekedy verejnosť čo je obsahom uvedených odposluchov „našich chlapcov“ ?


Autor: JUDr. Martin Ribár - advokát a predseda Občianskeho združenia Za demokraciu a právny štát. Ribár bol vyšetrovateľom NAKA obvinený zo skutku a hrozilo mu 20 až 25 rokov až doživotie. Policajti ho zadržali v októbri 2019 v rámci akcie Apač. Spolu vtedy zadržali 13 ľudí, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov. ŠTS ho spolu s ďalšími vzal do väzby 30. októbra 2019, väzbu mu následne predlžovali a rozhodnutia potvrdzoval aj Najvyšší súd SR. Vo väzbe strávil nezákonne takmer 20 mesiacov a musel ho prepustiť až Ústavný súd SR. Prokurátor ÚŠP podal na Martina Ribára koncom apríla 2021 obžalobu z organizovania zločineckej skupiny a ďalších trestných činov.


Zdroj: Facebook Za právny štát / InfoVojna

 

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti