DOKUMENT: Policajti z ÚIS sú zdesení z konania zastupcu šéfa policajnej inšpekcie Svítoka, ktorý im v utorok 10. októbra zobral utajované spisy proti čurillovcom a snaží sa na poslednú chvíľu zahladzovať stopy po ich trestnej činnosti poskytovaním dôležitých informácií z vyšetrovacieho spisu

11.10.2023 | 09:00
  25
Šéf odboru špeciálnych činností Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Martin Littera a jeho zástupkyňa Martina Holosová napísali 10. októbra 2023 v tejto súvislosti list odchádzajúcemu premiérovi Ľudovítovi Ódorovi, ktorý je poverený riadením rezortu vnútra.

Vojna v polícii pokračuje, alebo - ide sa zametať? Zo špeciálneho pracoviska odobralo vedenie dlhodobo utajované spisy proti elitným vyšetrovateľom z NAKA "čurillovcom".

"Dnes (utorok 10.10.2023 - pozn. red.) sa dostavil na odbor špeciálnych činností zástupca riaditel'a Úradu inšpekčnej služby pán Svitok, ktorý v našej neprítomnosti, teda v neprítomnosti vedenia tohto odboru, na základe predloženého písomného pokynu zástupcu riaditel'a Úradu inšpekčnej služby pána Svitoka vzal všetky spisy týkajúce sa vyhotovovania zvukových záznamov z akcií špecializovaného tímu Oblúk k sebe,” píšu v liste ministrovi vnútra riaditeľ odboru špeciálnych činností Martin Littera a jeho zástupkyňa Martina Holosová.

Nie sú žiadni nováčikovia, na odbore sú už trinásť a štrnásť rokov, ale niečo podobné sa ešte nestalo. 

Utajované spisy, v niektorých z nich sa vedú aj trestné konania, zobral zástupca riaditeľa Inšpekcie Svitok vraj za účelom kontroly nadriadeným.

“Nespochybňujeme právo nadriadeného vykonať kontrolu v týchto spisoch, avšak mal tak urobiť za našej prítomnosti a na našom pracovisku. V dôsledku uvedeného konania, ktoré považujeme za absolútne účelové, nebude možné do budúcna vylúčiť akúkol'vek manipuláciu s uvedenými spismi a rovnako tak nebude možné vylúčiť ani to, že sa s týmito spismi oboznámili neoprávnené osoby,” avizujú ministrovi Littera a Holosová.

V liste zároveň píšu, že toto konanie aktuálneho vedenia Úradu inšpekčnej služby ich utvrdilo v tom, že celé ich pôsobenie na Úrade inšpekčnej služby cielene smeruje k ochrane a poskytovaniu informácií  obvineným "elitným" príslušníkom NAKA a diskreditáciu všetkých tých, ktorí sa podieľali na vyšetrovaní medializovanej kauzy 'Čurillovci' a s ňou spojených ďalších trestných konaní.

„Takáto situácia sa nikdy počas nášho pôsobenia na odbore špeciálnych činností nestala, zdôrazňujemejene, že nespochybhujeme prdvo nadriadého vykonávať kontrolu v týchto spisoch, avšak mal tak urobiť za našej prítomnosti a na našom pracovisku.

V dôsledku uvedeného konania, ktoré považujeme za absolútne účelové, nebude možné do budúcna vylúčiť akúkoľvek manipuláciu s uvedenými spismi a rovnako tak nebude možné vylúčiť, ani to že sa s týmito spismi oboznámili neoprávnené osoby.

Práve uvcdené konanie aktuálneho vedenia Úradu inšpekčnej služby nás utvrdilo v tom, že celé ich pôsobenie na Úrade inšpekčnej služby cielene smeruje k ochrane a poskytovaniu informácií obvineným „elitným“ príslušníkom NAKA P PZ a diskreditácii všetkých tých, ktori sa podieľali na vyšetrovaní medializovanej kauzy „Čurillovci“ a s ňou spojených ďalších trestných konaní,“ uviedli v liste.

Zástupkyňa riaditeľa odboru špeciálnych činností Inšpekcie Martina Holosová pre PLUS 7 DNÍ potvrdila autenticitu listu.

Celý list:

 


Zdroj: plus7dni.pluska.sk / InfoVojna

 

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti