Výhružný klacek progresivistické ideologie na další evropské státy: ESLP rozhodl, že švýcarská vláda porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na jejich ochranu před klimatickými riziky

16.04.2024 | 10:00
  10
Evropský soud pro lidská práva (ESLP) minulý týden dospěl k závěru, že článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950 „zahrnuje právo na účinnou ochranu ze strany státních orgánů před závažnými nepříznivými účinky změny klimatu na životy, zdraví, blahobyt a kvalitu života“. „Předmětný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) považuji za příklad aktivistické justice, která v duchu progresivistické ideologie neváhá ignorovat i přírodní zákony,“ reagoval nezávislý senátor a předseda Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury Zdeněk Hraba.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) minulý týden rozhodl, že švýcarská vláda porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na jejich ochranu před klimatickými riziky. Jak vnímají toto, pro mnohé kontroverzní, rozhodnutí česká ministerstva a politici?

Stížnost na ESLP vznesly čtyři švýcarské seniorky a organizace Verein KlimaSeniorinnen Schweiz. Status oběti, a tedy právo podat stížnost, uznal soud pouze oné organizaci.

ESLP dospěl k závěru, že článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950 „zahrnuje právo na účinnou ochranu ze strany státních orgánů před závažnými nepříznivými účinky změny klimatu na životy, zdraví, blahobyt a kvalitu života“. Švýcarsko dle soudu nesplnilo povinnost chránit své občany před změnou klimatu, protože nezavedlo dostatečný vnitrostátní rámec pro regulaci emisí skleníkových plynů.

Byť je problematika klimatických změn v současnosti široce přijímána přístupem, který udává OSN, existuje řada odborníků, kteří jsou skeptičtí k myšlence či prokazatelnosti toho, že globální oteplování je způsobené primárně člověkem nebo zda vůbec lze hovořit o klimatické krizi.

Deník Epoch Times se s žádostí o reakci na rozhodnutí ESLP obrátil na několik ministrů, českých zákonodárců z české delegace v Radě Evropy a na několik senátorů a dalších osobností.

Tisková mluvčí ministerstva pro evropské záležitosti Veronika Lukášová sdělila, že ministru Dvořákovi „nepřísluší komentovat rozhodnuti vlády jiného státu“. Odbor komunikace ministerstva zahraničních věcí se odkázal pouze na tiskovou zprávu ministerstva spravedlnosti, která případ (spolu s dalšími) jen popisuje.

Žádný z poslanců a senátorů, kteří jsou členy české delegace parlamentního shromáždění u Rady Evropy (pod níž soud spadá), do doby vydání této zprávy nereagoval (senátorka Miroslava Němcová a zástupci ANO byli osloveni výrazně později než ostatní, pozn. red.).

Poslanec Vladimír Zlínský (SPD), jenž je členem Výboru pro evropské záležitosti, v písemném stanovisku sdělil: „Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva hodnotím jako zcela ‚nezávislé‘ . Soudci této organizace, kteří jsou bezpochyby oddaní myšlence záchrany globálního klimatu, posoudili stížnost obskurní nátlakové klimatické neziskové organizace, která se odvolala na zákon řešící zcela jinou problematiku, jako oprávněný. Pokoření relativně nezávislého Švýcarska má posloužit jako výhružný klacek na další evropské státy, aby zintenzivnily své snahy, které mají údajně zastavit nebo omezit globální změny klimatu. Staří soudruzi poroučeli větru a dešti. Novodobí soudruzi již poroučejí globálnímu klimatu. Vývoj lidského myšlení a konání směrem k sebedestrukci nelze úplně zastavit. V brzké době očekávám vznik hnutí za ovlivnění slunečního a vesmírného počasí…“

Senátorka z Ústavně-právního výboru a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (nezávislá) sdělila pro Epoch Times: „Toto rozhodnutí je důsledkem nejen nepochopitelně ostudného progresivistického přístupu ESLP, ale zejména výsledkem nesmyslné evropské legislativy, která si stanovuje cíle, které jsou nejen nesplnitelné, ale naprosto iracionální. Pevně doufám, že se touto škodlivostí nebudou inspirovat české soudy.“

„Předmětný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) považuji za příklad aktivistické justice, která v duchu progresivistické ideologie neváhá ignorovat i přírodní zákony. Klima na Zemi se nesporně mění, a to již od samého počátku existence planety Země, tedy i v době, kdy člověk byl ještě neznámým tvorem.

Vědecký spor o to, zda v současnosti hlavní příčinou změny klimatu je či není lidská činnost (zejména produkce kysličníku uhličitého), řešit nehodlám, protože – na rozdíl od progresivistických ideologů – vím, že to nevím.

Co vím, je skutečnost, že evropské státy se podílejí na produkci kysličníku uhličitého na Zemi jen z cca 8 %. Podíl průmyslu Švýcarské konfederace na celkové produkci tohoto plynu na Zemi se tudíž bude pohybovat zřejmě jen v řádu promile. Proto i kdyby v důsledku tohoto „průlomového“ rozsudku Evropského soudu pro lidská práva Švýcarsko zcela zlikvidovalo produkci kysličníku uhličitého a dalších skleníkových plynů, se zemským klimatem to ani nepohne.

Celé rozhodnutí je samozřejmě nesmysl a popírá smysl a principy psaného práva. Peskovat zrovna Švýcarsko, že dělá pro životní prostředí málo, to chce pořádnou dávku soudcovského aktivismu,“ sdělil pro Epoch Times nezávislý senátor a předseda Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury Zdeněk Hraba, jehož obsáhlejší komentář najdete ZDE.

„Bohužel je to známka obecné politizace soudnictví, do kterého již také prosákl aktivistický levicově-progresivní pochod institucemi. Zároveň je varování před tím, že lidskoprávní úmluvy byly chybně formulovány, neboť právě podobné výklady připouští. Do budoucna vidím jen dvě možnosti. Buď se tyto úmluvy změní, nebo od nich budou státy odstupovat…“ komentoval rozhodnutí ESLP předseda Svobodných Libor Vondráček, který se specializuje na evropské právo, a dodal: „Jsem přesvědčen, že právě existence chybných pasáží, které definují ‚pozitivní lidská práva‘, je příčinou mnoha našich problémů, a to třeba i s nelegální migrací, neboť nám brání dělat taková efektivní řešení, která fungují…“

 

Zdroj: epochtimes.cz / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti