Baránek o úlohe CO2 v otepľovaní planéty: Klíma na planéte Zem sa mení periodicky. Ochladzovanie a otepľovanie tu bolo, je a bude. Celá hystéria okolo klimatických zmien je iba politický produkt s cieľom nastoliť vo svete marxisticko-zelené laboratórium s nemajetným obyvateľstvom bez národnej identity a vládou korporácií

22.10.2023 | 11:30
  50
Majiteľ prieskumnej agentúry Polis, publicista a politický analytik Ján Baránek vo svojom príspevku na sociálnej sieti rozoberá jednu hypotézu, ktorú šíria marxistické elity v spolupráci s finančne „podchytenými“ vedcami a poukazuje na názory vedcov, ktorí tvrdia, že súčasné otepľovanie NIE JE spôsobené produkciou CO2 človekom.

Teraz by som rozobral jednu hypotézu, ktorú šíria marxistické elity v spolupráci s finančne „podchytenými“ vedcami. Je ním úloha CO2 v otepľovaní planéty. V nasledujúcom texte sa budem snažiť poukázať na názory vedcov, ktorí tvrdia, že súčasné otepľovanie NIE JE spôsobené produkciou CO2 človekom.

Klíma na planéte Zem sa periodicky mení, ochladzuje, otepľuje. Napríklad od doby Stredovekého optima do malej doby ľadovej (Malá doba ľadová bolo obdobie relatívne chladnejšieho podnebia, ktoré sa začalo v stredoveku a skončilo v 19. storočí) klesla teplota o 2-3 stupne. Ale – pred tým, počas tzv. stredovekého optima pestovali napríklad pri Mělníku melóny. Mělník je zhruba na úrovni Katovíc. Dnes je severná hranica pestovania melónov v okolí Budapešti, teda pár sto kilometrov južnejšie.

Počas tzv. Rímskeho optima bolo ešte teplejšie. Dočasné oteplenie v strednej Európe dokazujú viaceré archeologické a paleobotanické nálezy. V prvom storočí p.n.l. Karpatskú kotlinu ovládlo suchšie a teplejšie počasie, podobné tomu aké dnes panuje v severnom Taliansku. Takisto, teplota počas posledného interglaciálu pred 125tis. rokmi (Riss-würmský interglaciál) bola o 3 stupne vyššia, ako dnes. Dnes sa postupne vraciame k teplotám, aké boli pred 125000 rokmi.

Povedzme si teraz niečo o spomínanom CO2. Napríklad v druhohorách bola koncentrácia CO2 5x vyššia, ako dnes. Dnes máme hodnotu CO2 cca. 400ppm (Aktuálna koncentrácia CO2 - oxidu uhličitého v atmosfére je približne 416 ppm /častíc na milión/. Tento údaj je založený na meraniach vykonávaných na observatóriu Mauna Loa na Havaji, ktoré je považované za referenčné miesto pre sledovanie koncentrácie CO2.) Výnosy máme o 20% vyššie, ako pred 100 rokmi, keď bola okolo 250ppm.

Je to zásluhou fotosyntézy, ktorá, ako vieme, je závislá na CO2. Pre rastliny, aj poľnohospodárske, je optimálna hodnota CO2 5x vyššia, ako je dnes. Dnešná koncentrácia CO2 je zhruba rovnaká, aká bola v karbóne a perme (pred 354-245mil. rokov) – v mladších prvohorách. Ale napr. v období silúru (pred 444-416mil. rokov), takisto v prvohorách, bola koncentrácia CO2 20x vyššia a priemerné teploty o 3 stupne vyššie ako dnes! Veľmi dôležité je, že pri hodnote CO2 200ppm už rastliny nie sú schopné fotosyntézy!!! V tomto ponímaní je CO2 teda blahodárny plyn, ktorý zvyšuje úrodnosť a výnosy. Uvediem príklad - v Beskydách sú pokusné skleníky, pričom v jednom je normálna koncentrácia CO2, v druhom 2x vyššia. Pokusným stromom sa lepšie darí v skleníku, kde je koncentrácia CO2 2x vyššia.

Nemalú úlohu zohráva aj prirodzená výmena CO2 medzi oceánom a atmosférou. V r. 2012 bola cca. 150 gigaton uhlíka. Ľudstvo vypúšťalo 5 gigaton uhlíku za rok, teda cca. 3%, dnes, v r. 2023 je to 5%.

Teraz uvediem jeden veľmi dôležitý, doteraz neznámy, fakt:

V čase lock downov, bol, ako vieme, zmrazený aj priemysel. Podľa Bloombergu, sa každý rok, po čínskom Novom roku, na 40-50% zatvára čínska ekonomika, ľudia oslavujú, oddychujú. V r. 2020 ostali však prakticky všetci Čínania doma, ekonomika išla iba na 20%. Referenčná koncentrácia CO2 sa meria na Mauna Loa už niekoľko desiatok rokov. Počas lock downov tam zaznamenali výrazný ročný pokles koncentrácie CO2.

Ale!!! - Po tom, ako Čína obnovila chod ekonomiky, na Mauna Loa namerali koncentrácie CO2 také, ako keby Čina žiadny lock down nemala!!! Lock down teda mal iba krátkodobý vplyv, lebo príroda si koncentrácie CO2 skrátka dorovnala. Ide len a len o to, že prirodzená výmena CO2 medzi atmosférou a oceánom je daná tlakom plynu nad hladinou oceána a v oceáne a musia sa vyrovnať. Inak povedané, ak vypustíme viac CO2 do atmosféry, o to menej CO2 sa do atmosféry dostane z oceánov. Keby teda ľudstvo okamžite vymrelo, po krátkom poklese by sa do 4 rokov hodnoty CO2 vrátili na dnešné hodnoty. Toto je, myslím, najsilnejší argument proti CO2 hystérii. Je, samozrejme, známy iba krátko, keďže o jeho objavenie sa paradoxne, zaslúžil Covid. Ale ukazuje nám, aká nezmyselná je naša snaha o redukciu CO2 v atmosfére.

Metán je 80x silnejší skleníkový plyn, ako je CO2. Metán má teda 80x vyššiu schopnosť absorbovať žiarenie zo Slnka v atmosfére, resp. nevypúšťať ho naspäť do vesmíru. Hlavným zásobníkom CO2 a metánu je oceán. Analýzy z vrtu Vostok v Antarktíde, hlbokého 3,5km s údajmi za posledné 3 doby ľadové vrátane medziľadových, dali odpoveď na otázku, čo bolo skôr – či vyššia teplota, alebo CO2 a metán, ktoré spôsobili otepľovanie. Tieto vrty jasne ukázali, že ako prvý bol vždy nárast teploty(!) a až následne, o niekoľko desiatok rokov neskôr, prišiel nárast CO2 a metánu v atmosfére.

Je to spôsobené nárastom aktivity Slnka a následným zvýšením rovnovážnej teploty medzi príjmom a výdajom energie zo Slnka a do vesmíru. Ak narastie globálna teplota vplyvom slnečnej aktivity o 1 st., uvoľní sa CO2 a metán do atmosféry a zdvihnú teplotu ešte o jednu desatinu stupňa. Z toho teda vyplýva, že v prípade metánu a CO2 ide iba o spätnú väzbu(!) a nie primárnu aktivitu. Primárna je slnečná aktivita a slnečná energia, ktorá dopadá na Zem. Ľudstvo sa z celkového objemu produkcie CO2 Zemou podieľa iba 5%. Na zvýšení teploty Zeme sme sa tak podieľali asi 0,05%. Táto hodnota je ale nemerateľná, je iba matematickým výpočtom. To sa už nebudem ani venovať tomu, že existuje korelácia medzi slnečnou aktivitou, teplotou na Zemi, seizmickou a sopečnou aktivitou, čo má ďalší silný vplyv na zmenu klímy. Platí to samozrejme na škálach, od stoviek miliónov (cca. 150mil.) rokov až po stotisíc ročné tzv. Milankovičove cykly (zmeny v príjme slnečného žiarenia, spôsobené výkyvmi v obehu Zeme okolo Slnka), kratšie a najkratšie cykly, ktoré majú cca. 60 rokov. Tým je napr. cyklus excentricity Jupitera, ktorý má vplyv na rýchlosť rotácie Zeme a tým pádom aj na prúdenie v atmosfére a v oceánoch.

Len pre ilustráciu, najväčšia excentricita Jupitera bola v r. 2011, kedy sme zaznamenali zemetrasenie v Tóhoku s následným tsunami, ktoré zasiahlo jadrovú elektráreň vo Fukušime. Excentricita Jupitera má teda tým pádom aj vplyv na prúdenie vzduchu a cca. od r. 2011-12 vidíme časté prúdenie z Arktídy, alebo zo Sahary, teda buď zo severu, alebo z juhu. V praxi to znamená striedanie tropických teplôt a náhleho ochladenia.

Momentálne zaznamenávame aj nárast sopečnej aktivity, napríklad výbuch podmorskej sopky Hunga Tonga.

Krátkym, neúplným textom som chcel iba poukázať na fakt, že celá hystéria CO2 je iba politickým produktom a nemá so skutočným otepľovaním planéty nič spoločné. Otázka, „komu to prospeje – prospieva?“ je už iná vec a nie je momentálne predmetom tohto textu. Ak si však uvedomíme, že celý koncept tzv. resetu, ktorý postupne EÚ realizuje je marxistická ideológia prezlečená do 21. storočia, odpoveď musíme hľadať najmä v ideológii, v záujmoch deep state, Big tech a pod.

Vojna Ruska s Ukrajinou je iba katalyzátorom týchto procesov a odkláňa našu pozornosť od problémov reštrukturalizácie Európy na marxisticko-zelené laboratórium s nemajetným obyvateľstvom bez národnej identity a vládou korporácií, pred čím varoval mimochodom aj F. D. Roosevelt, keď hovoril na začiatku 2. sv. vojny v Kongrese o korporátnom fašizme.

Zdroj: Facebook Jan Baranek / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti