Vědci se bouří: studie opět vyvracejí změnu klimatu způsobenou člověkem

03.11.2023 | 10:00
  12
Hypotéza oteplování je opět pod palbou vědeckých prací. Namísto diskuse o zjištěních na odborné úrovni jsou autoři studií slovně napadáni zastánci teorie o změně klimatu, kteří tvrdí, že svými novými studiemi vedou agresivní dezinformační kampaň s cílem zničit předchozí zjištění a pověst mnoha klimatologů.

Vyvracejí „vědecky prázdný“ popis klimatických změn, říká astrofyzik William Happer o třech nových studiích, které zpochybňují klimatický narativ, IPCC (známý také jako Mezivládní panel pro změnu klimatu) a oprávněnost vynakládání miliard. Místo vědecké debaty čelí autoři pomluvám a odplatě.

Hypotéza oteplování je opět pod palbou vědeckých prací. Namísto diskuse o zjištěních na odborné úrovni jsou autoři studií slovně napadáni zastánci teorie o změně klimatu, kteří tvrdí, že svými novými studiemi vedou agresivní dezinformační kampaň s cílem zničit předchozí zjištění a pověst mnoha klimatologů.

Vědci, kteří zpochybňují změnu klimatu, jsou přitom opakovaně uráženi na sociálních sítích nebo jsou zveřejňovány rozzlobené blogové příspěvky. V jiném případě jsou podávány žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA, srovnatelný se zákonem o svobodném přístupu k informacím) proti vydavateli časopisu s „obsahem proti změně klimatu“ a vědci. Tímto postupem žadatelé žádají o prozkoumání soukromých záznamů kritiků s cílem odhalit usvědčující důkazy.

Několik vědců, kteří hovořili s americkou edicí deníku Epoch Times, vyjádřilo nad touto taktikou šok. Williama Happera, leteckého inženýra, profesora fyziky a bývalého klimatického poradce Donalda Trumpa, však reakce na nové studie nepřekvapily.

„Klimatická sekta samozřejmě odmítá jakékoli informace, které jsou politicky nekorektní, bez ohledu na to, jak jsou vědecky správné,“ řekl Happer deníku Epoch Times. Zároveň upozornil, že nová zjištění obsahují důležité a platné body.

Michael Mann brojí proti kolegům

Důvodem rozruchu jsou výsledky tří nových studií, které nesmírně zpochybňují tvrzení o změně klimatu způsobené člověkem (Soon et al. (2023), Connolly et al. (2023)Katata et al. Studie navíc podněcují skepsi vůči Radě IPCC, která podle autorů ignoruje fakta a klimatickou vědu obecně.

To, jak nakonec pro-klimatičtí vědci na nové studie reagovali, však bylo „hluboce nevědecké“, uvedlo pro Epoch Times několik vědců.

Například americký atmosférický vědec Michael Mann a otec diagramu „hokejky“ označil na platformě X (dříve Twitter) autory nových studií za „skupinu popíračů klimatu“. Mann své označení odborných kolegů malebně doprovodil sérií klaunských emotikonů.

Otec teorie o změně klimatu prohrál u soudu

Atmosférický vědec však jde ještě dál a označuje redaktora časopisu Climate za „popíracího klauna“, což je od Michaela Manna, který je proslulý zejména svými grafy, velmi emotivní reakce.

Přestože klimatického modeláře lze díky jeho diagramu považovat za otce teorie změny klimatu, u soudu se mu nepodařilo prokázat správnost křivky. Již dříve klimatolog zažaloval geografa Tima Balla za pomluvu, protože zpochybnil Mannovy datové podklady.

Nejvyšší soud v Britské Kolumbii (Kanada) nakonec tuto žalobu zamítl a nařídil Mannovi zaplatit soudní náklady. Soudce Christopher Giasch ke svému rozhodnutí z 22. srpna 2019 uvedl, že neposuzoval vědecké poznatky. Žalobce, v tomto případě Michael Mann, totiž navzdory opakovaným žádostem nepředložil surová data a metody výpočtu, čímž proces několikrát protáhl.

„Nesmysly komunity popíračů vědy“

Zpět k aktuálním událostem. Nové studie jsou trnem v oku také Garethu S. Jonesovi z britské vládní meteorologické služby Met Office. Ten nové studie označil za „nesmysl“ a vyčinil vydavateli časopisu za to, že je „populární u komunity popíračů vědy“.

Odsoudil také Neda Nikolova, hostujícího editora zvláštního čísla Climate, protože ostatní klimatologové se od něj kvůli jeho pověsti distancují. Nikolov tvrdí, že hlavní roli v teplotách na Zemi a jiných nebeských tělesech hraje atmosférický tlak, nikoli skleníkové plyny.

Gavin Schmidt, ředitel Goddardova institutu pro vesmírná studia NASA (USA), vidí v nových studiích také nebezpečí. Mimo jiné prostřednictvím žádosti FOIA požadoval zveřejnění všech e-mailů, které si Nikolov vyměnil se svými „relevantními“ vědeckými kolegy.

Škodlivé chování pro vědu

Schmidtovo hodnocení „je povýšené nepodstatným způsobem“, domnívá se klimatoložka Judith Curryová, která se na žádné z nových studií nepodílela.

„Reakce Schmidta, Manna a spol. zejména v souvislosti s žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ,odráží jejich pokračující snahu kontrolovat vědecký a veřejný dialog o změně klimatu‘. Podle mého názoru jejich chování nejenže vrhá špatné světlo na ně samotné, ale také poškozuje klimatickou vědu,“ uvedla Curryová.

Pro Judith Curryovou, která založila blog „Climate Etc.“ jako otevřené diskusní fórum, se nové studie „zabývají důležitým problémem, který IPCC a mnozí klimatologové zametají pod koberec“. Podle ní to má obzvlášť velké důsledky pro interpretaci klimatických záznamů 20. století.

„Stále zůstává nevyřešena otázka vlivu městských tepelných ostrovů na globální teploty na zemi, na kterou se v článku Soona a kol. rovněž upozorňuje,“ řekla Curryová. To je podle ní užitečný příspěvek do „klimatologické literatury“.

Autor studie se vyjadřuje

Hlavní autor studie Soon a vedoucí Centra pro výzkum životního prostředí a věd o Zemi (zkráceně CERES) uvedl, že tři nové studie, které vypracoval on a jeho kolegové z CERES, představují velkou hrozbu pro mocenské zájmy.

„Po více než tři desetiletí byla tvrzení a závěry zpráv IPCC nezpochybnitelná a nesporná,“ řekl Soon pro Epoch Times. „Naše nedávná série tří publikovaných článků ukazuje, že tato tvrzení nejsou vědecky obhajitelná. Naopak se zdá, že naše zjištění otřásají slabými základy IPCC. To musí být důvod, proč aktivisté jako Schmidt a Mann tato zjištění okamžitě odmítají a stěžují si.“

Již v roce 2021 Soon a další vědci publikovali studii, podle níž by sluneční aktivita mohla vysvětlit veškeré pozorované oteplování. Od té doby byla studie stažena více než 55 000krát – což je u takto komplexních vědeckých studií velmi neobvyklé, uvedl.

„Vysoká míra pozornosti, které se této studii dostává od lidí toužících po pravdě, může být skutečnou hrozbou, které se Schmidt a Mann obávají,“ předpokládá Soon.

Pro Williama Happera mají nové studie Soona a spol. rovněž velký význam. Podle něj jsou například dva nejdůležitější a nejplatnější body, že existuje „velká nejistota“ ohledně toho, k jak velkému oteplení od roku 1850 došlo a jak velká část z něj je skutečně způsobena lidskou činností.

Happer je přesvědčen, že emise CO₂ způsobené člověkem přispívají k pozorovanému „mírnému oteplování“ jen „relativně málo“, a proto se závěry studie souhlasí. V závěru studie se uvádí, že dostupné údaje nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možné určit, jak významný vliv na oteplování mají různé faktory, jako jsou sopky, sluneční zářeníemise skleníkových plynů.

Taktika umlčování

Podle Marca Morana, redaktora populárních webových stránek Climate Depot, je agresivní reakce na nové studie pokusem umlčet nesouhlasné hlasy. „Klimatické hnutí používá stejnou nátlakovou taktiku, jakou jsme viděli u covidu,“ řekl Morano. „Každý, kdo vědecky zpochybňuje oficiální narativ, je očerňován, cenzurován a umlčován.“

Některé skupiny lidí a instituce v USA skutečně tvrdí, že potlačují alternativní názory. Jednou z nich je Melissa Flemingová, náměstkyně generálního tajemníka OSN pro globální komunikaci, která otevřeně vede kampaň proti tomu, co nazývá „klimatickými dezinformacemi“.

Flemingová během loňské akce na Světovém ekonomickém fóru prohlásila, že věda patří jim. USA navíc úzce spolupracovaly se společností Google na potlačování informací a názorů, které jsou v rozporu s narativem o změně klimatu.

Když se Marc Morano o tomto prohlášení dozvěděl, okamžitě bil na poplach. „Jsme svědky toho, že vědecký výzkum je překrucován tak, aby podporoval pouze ,vědu‘,“ varoval Morano.

Samotný IPCC odmítl nové studie posoudit. „IPCC se nevyjadřuje k jednotlivým studiím ani k otázkám, které nejsou zahrnuty v hodnotících zprávách IPCC,“ uvedli v e-mailu pro Epoch Times. „Na začátku procesu hodnocení každá pracovní skupina IPCC stanoví mezní termíny, do kdy musí být literatura přijata k publikaci ve vědeckých časopisech, pokud má být zahrnuta do aktuálního hodnocení.“

Oteplování způsobené člověkem: ve městě až o 7 °C více

Nové studie ukazují, že téměř polovina oteplování zaznamenaného v posledních desetiletích je ve skutečnosti způsobena tzv. efektem městského tepelného ostrova. Svaz německých inženýrů (VDI) v této souvislosti informoval o výsledcích měření občanské iniciativy v Bamberku.

Podle nich byly na různých místech města v průběhu dne zjištěny rozdíly až o sedm stupňů Celsia. Důvodem je skutečnost, že uzavřené povrchy, jako jsou ulice, parkoviště a budovy, akumulují teplo lépe než zelené plochy a parky. Ty proto uvolňují více tepla po delší dobu.

Sporným bodem je tedy současné rozmístění teplotních stanic po celém světě. Mnoho z nich se nyní nachází v urbanizovaných oblastech, a proto vykazují umělé, lokální oteplování. Několik málo stanic ve venkovských oblastech naopak zaznamenává mnohem menší oteplování nebo nezaznamenává vůbec žádné oteplování.

Důvod prudké reakce

Zbytek zaznamenaného oteplení lze vysvětlit změnami sluneční aktivity – jak dokládají záznamy NASA, uvádí studie. Někteří z 37 výzkumníků z 18 zemí, kteří se na studii podíleli, v sérii rozhovorů pro Epoch Times uvedli, že jejich zjištění vyvracejí strach šířený vládami a médii.

Stejně tak studie ohrožují masivní politické změny a biliony dolarů vládních výdajů po celém světě, které jsou ospravedlňovány „klimatickou pohádkou“, uvedli odborníci.

Není to však poprvé, co jsou ze změny zemského klimatu obviňovány „mimozemské faktory“. Tato zjištění vycházejí z již dříve publikované studie. Z ní vyplývá, že změny sluneční aktivity zaznamenané NASA mohou být zodpovědné až za sto procent pozorovaného oteplování v posledních desetiletích.

To vše je v rozporu s hypotézou, že za pozorované oteplování v posledních desetiletích jsou zodpovědné především lidské emise oxidu uhličitého, které tvoří zlomek jednoho procenta všech přirozeně se vyskytujících „skleníkových plynů“ v atmosféře. Jinými slovy, k vysvětlení oteplování není zapotřebí CO₂ způsobeného člověkem, ani biliony dolarů a eur na boj proti němu.

Změna klimatu jako psychologický nástroj

Hypotézu změny klimatu způsobené člověkem podporuje mnoho států a vlád po celém světě – včetně USA a Německa. Většinou se změna klimatu uvádí jako příčina, která má ospravedlnit dalekosáhlé změny ve veřejné politice a vydávání miliard peněz daňových poplatníků ročně.

Většina dospělých v USA odmítá hypotézu o změně klimatu způsobené člověkem. V Německu je podle průzkumu společností YouGov a Statista situace jiná: na změnu klimatu způsobenou člověkem věří 65 % dotázaných západních Němců. Ve východním Německu je to pouze 57 %.

 

Tento graf ukazuje procento respondentů, kteří věří ve změnu klimatu způsobenou člověkem. (Statista, YouGov | CC BY-ND 4.0 Deed)

 

Tolik lidí toleruje použití miliard z peněz daňových poplatníků a kompletní restrukturalizaci zásobování energií a ekonomiky za účelem záchrany světa. Průzkum však nerozlišoval mezi urbanizací a s ní spojeným oteplováním.

Řada klimatologů, které deník Epoch Times požádal o komentář, se k tomu oficiálně odmítla vyjádřit. Několik z nich varovalo, že to, co se vydává za klimatickou vědu, je hluboce zkorumpované. Navíc by se jim zastánci klimatu mstili, kdyby se veřejně ozvali.

Odveta místo diskuse

Ned Nikolov v současné době na vlastní kůži zažívá, co to znamená jít proti klimatickému narativu. Sám vyjádřil překvapení a zděšení nad reakcemi svých kolegů a nad žádostí FOIA.

„Obsah žádosti mě docela překvapil. Je docela neobvyklé zkoumat e-mailovou korespondenci mezi autory a hostujícím redaktorem vědeckého časopisu, když neexistuje žádný důkaz o pochybení nebo sporu mezi nimi,“ řekl Nikolov pro Epoch Times.

Nikolov si zpočátku myslel, že Schmidtovi prostě vadí téma zvláštního čísla, totiž „přírodní faktory“ klimatu. Nikolov uvedl, že sám Schmidt doufá, že žádost FOIA prošetří „aktivity“ Nikolova a najde důkazy o neetickém nebo zaujatém chování. Dále Nikolov pokračoval:

„Později jsem si však uvědomil, že tato žádost FOIA byla součástí mnohem větší pomlouvačné kampaně, kterou Schmidt vedl proti výzkumné skupině s názvem ,Centrum pro výzkum životního prostředí a vědy o Zemi‘.“

„Schmidtovi se výsledky studie očividně nelíbily. Ale místo toho, aby požádal autory studie o vědeckou debatu, rozhodl se Schmidt zahájit dezinformační a pomlouvačnou kampaň proti skupině CERES,“ uvedl Nikolov. Kromě toho Schmidt zkresluje výsledky studie CERES, aby odradil „zvědavé čtenáře“ od přečtení skutečných výsledků, dodal.

„Je zklamáním, že vládní výzkumník překrucuje a zkresluje vědecké informace publikované v recenzované literatuře,“ řekl Nikolov. Podle něj se jedná o porušení uznávaných akademických etických norem.

„Pokud má výzkumný pracovník výhrady k nějaké studii, normální by bylo napsat a publikovat vlastní článek, který by tyto výsledky vyvrátil pomocí nové a lepší analýzy dat. Snaha zdiskreditovat autory a hostujícího editora rozhodně nepatří do normálního vědeckého procesu,“ říká Nikolov.

Dobře sehraná role oběti

Profesor Demetris Koutsoyiannis z Aténské univerzity rovněž publikoval výsledky, které jsou v rozporu s hypotézou o změně klimatu způsobené člověkem. Pro Epoch Times uvedl, že by věřil nedávné kritice Manna a Schmidta, kdyby neznal souvislosti a historii, která za ní stojí.

Jedním z příběhů v pozadí je nechvalně známá „ClimateGate“. Zde byly odhaleny e-maily mezi předními klimatology, v nichž slibovali umlčení oponentů a zatajování dat i chyb ve vlastních modelech. V tomto světle se Koutsoyiannis domnívá, že zastánci klimatu jsou „pokrytečtí“.

„Ke kritice se uchylují pouze tehdy, když selžou pokusy umlčet a cenzurovat jiné názory,“ řekl Koutsoyiannis. A přesto klimatologové setrvávají na stejných taktikách, které odkrylo odhalení ClimateGate.

„Je ironické, že se tyto kliky prezentují jako zachránci světa před klimatickými hrozbami. To, co dělají, ať už úmyslně, nebo neúmyslně […], je prosazování politicko-ekonomické agendy, která je velmi temná,“ řekl Koutsoyiannis.

Schmidt ani Mann na žádost o komentář do tisku nereagovali.

 

Zdroj: epochtimes.de
Preklad: epochtimes.cz

 

 

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti