Zákaz nosenia rúšok vo švédskom meste

18.02.2021 | 11:14
  3
Advokátska kanceláriia Weis & Partners zverejnila v blogu na svojej stránke informáciu, že vo švédskom meste Hamstad tamojšie úrady nariadili učiteľom zložiť z tváre ochranné rúška.

Úradníci vo švédskom meste Halmstad nedávno prinútili učiteľov, aby si zložili masky a zakázali používanie masiek a všetkých foriem osobných ochranných pomôcok v školách. Obec uviedla, že neexistujú žiadne vedecké dôkazy o nosení masiek, odvolávajúc sa na švédsku agentúru pre verejné zdravie.

V súvislosti s tým dávame do pozornosti nedávnu dánsku štúdiu, ktorá tieto závery o neefektívnosti nosenia chirurgických masiek na pomerne veľkej referenčnej vzorke jednoznačne potvrdila.

Nedávna štúdia v časopise Cancer Discovery zistila, že inhalácia škodlivých mikroorganizmov môže prispieť k pokročilému štádiu rakoviny pľúc u dospelých. Dlhodobé používanie chirurgických masiek môže pri vytvorení vlhkého prostredia napomôcť pri množení týchto nebezpečných patogénov a v tomto ohľade je ich nosenie kontraproduktívne a pre jedinca potenciálne samodeštruktívne.

Myslíte si, že niekedy naozaj platilo, že Vy máte chrániť druhých na úkor poškodzovania vlastného zdravia?

Pozrite si v tomto kontexte text oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky zverejnený v Zbierke zákonov pod. č. 40/2000.

V článku 2 tejto ratifikovanej medzinárodnej dohody, ktorá má prednosť pred zákonmi a vyhláškami sa uvádza:

Priorita ľudskej bytosti :

Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.

Inými slovami:

Vaše vlastné zdravie má prednosť pred akýmkoľvek verejným záujmom, aj verejným zdravím.

Zdroj: Advokátska kancelária Weis & Partners


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti