Vyšetrovateľ odmietol trestné oznámenie 44 občanov na Mikasa. Jeho vlastné vyšetrovanie však šokujúco potvrdilo, že skutok sa stal. Sťažnosť je už na stole

27.01.2021 | 16:42
  24
Podaná sťažnosť proti odmietnutiu trestného oznámenia na hlavného hygienka SR Jána Mikasa je podľa advokátky JUDr. Adriany Krajníkovej prelomová.

44 občanov Slovenskej republiky podalo trestné oznámenie na Mikasa, hlavného hygienika SR. Ako to dopadlo… ? A hlavne prečo to takto dopadlo… ?

Vinný ? – Nevinný ? 

Pripájam uznesenie vyšetrovateľa PZ, ktorým odmietol trestné oznámenie 44 občanov SR, ktoré podali voči hlavnému hygienikovi SR Mikasovi v súvislosti s jeho nezákonnými opatreniami a vyhláškami, ktorými zasahuje do ľudských práv a základných slobôd, a ktorými ničí ľudské osudy, životy, rozbíja rodiny, vzťahy, priateľstvá, berie občanom živobytie, radosť, slobodu, nádej… Berie im slobodne dýchať, pohybovať sa, izoluje ich, robí na nich výskumy, robí z nich zatrpknutých a zúfalých ľudí plných nenávisti a zloby…

To všetko pod hrozbou a zastrašovaním „ochranou“ zdravia proti vírusu. Vírusu, s ktorým sa v princípe nebojuje, ale proti ktorému sa kladie silná imunita. Plným a zdravým dýchaním, pohybom, kontaktmi, radosťou, optimizmom, smiechom, etikou v súlade s Bohom… A osobitne sa ochraňujú zraniteľní jednotlivci. Pán Mikas, sám chorobne obézny, to však logicky nevie…

SŤAŽNOSŤ VOČI UZNESENIU VYŠETROVATEĽA PZ BRATISLAVA, KTORÝM ODMIETOL TRESTNÉ OZNÁMENIE

Pripájam sťažnosť podanú mojim klientom v mojom zastúpení. Ktorou dokazujem, že to celé zverstvo činí pán Mikas svojvoľne…, Aj Mengele s Hitlerom to takto „dobre“ robili…

V sťažnosti sú uvedené všetky právne podstatné skutočnosti, pre ktoré sú opatrenia a vyhlášky nezáväzné a neúčinné.

Keby nič k veci nebolo povedané doposiaľ, tu je celý prierez problému Mikasových nezáväzných a neúčinných „nariadení“.

Všetci môžete z tohto materiálu čerpať ako zo „šablóny“ a používať to pre vlastné účely na obranu nezáväznosti a neúčinnosti opatrení a vyhlášok.

Sme inak presne tam, kde som bola na začiatku 25.9.2020 v mojej písomnej výzve, keď som Matovičovi oznámila, aby sa zdržal nezákonného konania voči mne a postaral sa o zastavenie vydávania nezákonných opatrení, na základe čoho prokurátorka označila Mikasové konanie ako nezákonné. Môj právny názor k veci je konzistentný a potvrdil sa.

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia neobsahuje osobitné splnomocňovacie ustanovenie pre Úrad verejného zdravotníctva vydávať vykonávacie právne predpisy, čím nie je daná kompetencia tohto orgánu vydávať vyhlášky vôbec.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú tak neúčinné. Až by „vyhláška“ mala byť „opatrením“ (ako sa na SLovensku právo rado ohýba), potom trpí nedostatkom všeobecnej záväznosti, nakoľko opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sú hybridné právne akty, ktoré nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Takže asi toľko k vašim „povinnostiam“ na prekrytie dýchacích ciest a iných zásahmi do základných práv a slobôd občanom Slovenskej repbuliky. Ale kto chce, môže si nasadiť aj železnú masku, vážená p. Čížová (predsedníčka revíznej komisie SAK), p. Zozuľáková (predsedníčka KS v Košiciach) a iní, predbiehajúci sa na platorme právnych nezmyslov…

Celý text Uznesenia Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave, odôvodnenie sťažnosti, ako aj výzvu premiérovi Matovičovi o zdržanie sa nezákonného konania si môžete prečítať v článku TU.

A čo na to právnická obec a osobitne Slovenská advokátska komora ?

Ešte stále sa domnieva, že ja porušujem zákony ? Nie je to náhodou tak, že tie opatrenia a vyhlášky pána M. sú fakt – skutočne – naozaj nezáväzné a neúčinné, ako to vravím už „od nepamäti“ ? Alebo ako ešte chcete pokriviť právo a zo všeobecne NEZÁVÄZNÉHO a NULITNÉHO opatrenia urobiť všeobecne záväznú vyhlášku, navyše bez splnomocnenia jej vydávania ÚVZ ? Skutočne sa to dá… ?! Nie je čestnejšie priznať VINU a ZLYHANIE ?

Skutočne nerozumiem tomu, a toto „hlava nebere“ nikomu normálnemu, ako môže SAK (ako odborná profesná organizácia so zameraním na právo) v subjektívnom záujme rozprávať právne nezmysly o zákonnosti opatrení a vyhlášok ? Nie je vám z toho špatne… ?!

Bude mať SAK záujem podporiť moje a teda legitímne právne závery vyjadrené v sťažnosti? To by mi však musela dať za pravdu pri ochrane práv mojej klientky v pôrodnici a iné. A to sa predsa nemôže stať hoc aj za cenu spálenia ústavy…, či ???!!

Podporí SAK dosiahnutie spravodlivosti poškodených občanov Slovenska nezákonnými aktmi jednotlivca, ktorý zjavne prekročuje svoju právomoc a arogantne obchádza zákon ? Alebo bude stíhať mňa, že hovorím zákon ? 

nullum crimen sine lege…

Takže vyzývam SAK aby sa pridala na ochranu zákona. Stačí si prečítať obsah tejto sťažnosti, všetko som spracovala za vás. A pochopí každý, kto aj doteraz nechápal, alebo chápať nechcel. 

Mikasove opatrenia nie sú všeobecne záväzné predpisy a navyše sú nulitné, a jeho vyhlášky trpia nedostatkom zákonného splnomocnenia na ich vydávanie. Čo Vy na to, pani Čížová, revízka… ?!

Nastal čas dať si dole klapky z očí !

Na záver niečo skutočne trápne:  

A prečo to uvádzam ? …Čo sa týka nastoleného „právneho“ systému, takto „vytešení“ ľudia si vo svojej obmedzenosti neuvedomujú, že burcujú k vlastnému totalitnému zovretiu, v ktorom každý deň utekajú k „televízoru“ čo im prikážu. A oni to radi…

Jedného dňa sa sami, vlastne každý z vás podporujúcich sanitárny režim, dostanete pred štátny orgán, úradníka, policajta, súd, ale aj lekára, obchodníka, proste je to jedno pred koho…, a ostanete prekvapení (v tomto momente vás smiech prejde)… Stanete sa obeťou seba samých. 

Stanete sa obeťou totality, ktorú ste vybudovali. A nebudete si ani pamätať, kedy sa to stalo. Stanete sa obeťami porušovania práv, neposkytnutia služieb, zdravotnej starostlivosti, obeťami trestných činov, zločinov, okradnutí, podvodov (internetových a iných „chuťoviek“), alebo hoc len obyčajnej reklamácie, kde vám nikto neposkytne ochranu a vaše práva budú zašliapnuté. Príde to v tom nejneočakávanejšom okamihu. To si píšte „priatelia“. Proste taký je život….

Ako včera, keď nový klient už z rozširujúceho sa radu „rúškofilov“ sa ocitol bezradný. Nasadili mu „papuču“ na koleso auta a obmedzili ho v tej najakútnejšej chvíli, kde blízkeho potreboval odniesť do nemocnice…. Privolaný policajti prišli, pozreli a bez slova (!) odišli. A papuča ostala. A tak namiesto odvozu chorého do nemocnice zúfalo telefonoval a riešil políciu… NAjlepšie zas a znova po „známosti“. Túto nezákonnosť v praxi a jej rôzne variácie si na každom centimentri bude treba do búducna „vychutnať“.

Práve tento systém ste si vytvorili „včera“, a dokonca ste sa mu tešili… Ako tento sanitárny zúfalec na priloženom „obrázku“.  Korupčné prostredie bude mať svoje ďalšie dobré časy.
Zlo nerobíte mne, ale svojim deťom, ktoré rovnako nebudú slobodné (ak vôbec nejaké budú). Iná spoločnosť totižto nebude. A kruh sa uzavrie… Skutočne je čomu tlieskať a skákať radosťou… 

Inak vďaka mu za reklamu, ani nevie, čo činí…

Takže vyššie uvedená sťažnosť a zákonné argumenty, že ani policajti, ani nikto iný nemôže LEGITÍMNE vynucovať opatrenia a vyhlášky vydávané Mikasom, ktoré porušujú ľudské prá a slobody, a tento pán sa dopúšťa závažnej trestnej činnosti a najmä hriechu voči životu !

Bude to mať „jedného dňa“ ťažké, ako aj ostatní, ktorí s ním v tom hriechu idú…

§§§

A pre mojich klientov, sympatizantov a všetkých úžasných slobodných ľudí jedna pekná myšlienka:

„Pokiaľ chcete skutočne ušľachtilú spoločnosť, ktorá žije podľa ušľachtilých princípov, urobte najprv jej obyvateľov ušľachtilými a potom si sami vybudujú ušľachtilú spoločnosť, protože to bude ich povahou„

So sanitárnymi nevoľníkmi to však nepôjde….

JUDr. Krajníková: Prelomová sťažnosť

Sťažnosť proti odmietnutiu trestného oznámenia na hlavného hygienka SR Jána Mikasa je podľa advokátky JUDr. Krajníkovej prelomová, nakoľko sám vyšetrovateľ „naskladal Mikasovu vinu v uznesení a paradoxne ju zároveň vo svojom uznesení odmietol.“

Na otázku InfoVojny, ako je to teda so záväznosťou a účinnosťou predchádzajúcich opatrení  Mikasa a súčasných vyhlášok Mikasa, JUDr. Adriana Krajníková uviedla:

„Opatrenia vydávané p. Mikasom nie sú všeobecne záväzné právne predpisy, čo potvrdil aj Ústavný súd SR. Súčasne generálna prokuratúra SR potvrdila, že p. Mikas pri ich vydávaní prekročil svoju právomoc. Keďže opatrenia nemajú všeobecnú právnu záväznosť, nezaväzujú tým všekých a potom nezaväzujú nikoho. Nemožno ich vymáhať a vynucovať.

Čo sa týka vyhlášok vydávaných p. Mikasom, tie sú rovnako nezákonné a neúčinné, nakoľko Úrad verejného zdravotníctva SR ani regionálne úrady verejného zdravotníctva nemajú zákonom delegované splnomconenie na vydávanie vykonávacích právnych opredpisov, t.j. vyhlášok. Tieto vyhlášky nemožno vymáhať a vynucovať, oni tu tpv. de iure nie sú. Keďže trpia nedostatkom právomoci konajúceho orgánu - p. Mikasa, sú nulitné.

Stále a dookola sa točíme v tom istom, čo vravím od začiatku, kedy som zaslala výzvu, zo dňa 25.9.2020 predsedovi vlády SR, o zdržanie sa vynucovania týchto právnych aktov voči mne a o zastavenie ich vydávania. Sme znova na začiatku tam, kde som uvádzala, že tieto právne akty vydávané p. Mikasom sú nulitné.“

Skutkový a právny stav podľa Krajníkovej stojí tak, ako je uvedené na pripojenej fotke:

 

Zdroj: zalobyvocistatu.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti