Advokátska komora pozastavila činnosť advokátke JUDr. Krajníkovej. Ťažký stredovek, reaguje košická advokátka

16.01.2021 | 16:23
  31
Adriana Krajníková poukázala na nezákonnosť rozhodnutia advokátskej komory.

Slovenská advokátska komora (SAK) pozastavila výkon advokácie košickej advokátke Adriane Krajníkovej. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová s tým, že tak rozhodla na základe návrhu predsedníčky Revíznej komisie SAK. Tá podľa jej slov evidovala množstvo sťažností na advokátku, z ktorých už štyri boli vyhodnotené ako dôvodné a boli podané návrhy na začatie disciplinárneho konania.

"Návrh na pozastavenie advokátskej činnosti Adriane K. bol podaný na základe mimoriadnej závažnosti konania vyhodnoteného Revíznou komisiou SAK ako možné disciplinárne porušenie predpisov SAK a advokátskej etiky. Advokátka svojím konaním tak závažne znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu, že ochrana stavu, ako aj ochrana verejnosti a spotrebiteľov právnych služieb nevyhnutne vyžaduje postup podľa zákona o advokácii," uviedla hovorkyňa.

Rozhodnutie bude podľa jej slov právoplatné po doručení, prípadne na základe domnienky doručenia rozhodnutia advokátke.

Advokátka je známa z októbrového incidentu v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, keď nastávajúca rodička niekoľko hodín odmietala rešpektovať pokyny lekárov týkajúce sa prevencie nového koronavírusu. Rodičku vtedy cez telefón inštruovala spomínaná advokátka.

Krajníková hovorí o stredoveku

Košická advokátka považuje rozhodnutie komory za ťažký stredovek.

„V prvom rade som sa o pozastavenej činnosti dozvedela z médií, ktoré komora považovala za prednostnejšie upovedomiť o mojej právnej veci, než mňa samotnú,“ uviedla v reakcii pre InfoVojnu. JUDr. Krajníková s tým, že k obsahu sa bude môcť vyjadriť až po doručení rozhodnutia. Zatiaľ sa vyjadrila k doručeniu troch návrhov na začatie disciplinárneho konania.

„Ide o právne jalové, bezobsažné litánie fanatického rozboru mojich právnych vyjadrení, názorov a myšlienkových postupov. To všetko bez toho, aby voči mojim posudzovaným prednesom, ktoré zakaždým opieram o paragrafy, boli poskytnuté tiež protiargumentačné paragrafy. A tak ide iba o zhluk rozpoltených a bezobsažných úvah prokurátorky JUDr. Zuzany Čížovej - predsedníčky revíznej komisie advokátskej komory,“ dodala Krajníková s tým, že nech si názor utvoria občania na základe autentických materiálov pripojených v článku TU.

„Ide o politickú objednávku alebo ešte lepšie samoiniciatívu ako predbehnúť politickú objednávku,“ dodala Krajníková s tým, že ide o snahu zastaviť legitímny odpor, ktorý vytvára voči všetkým nezákonným správnym aktom súčasnej vlády a príslušných orgánov.

Na otázku o ďalšom postupe uviedla, že voči rozhodnutiu sa každopádne bude brániť. V tejto súvislosti poukázala na nezákonnosť rozhodnutia advokátskej komory. Svojich klientov ubezpečila, že aj naďalej budú mať zabezpečenú právnu ochranu formou jej právnych názorov. Zároveň dodala, že svoje právne názory bude naďalej poskytovať každej osobe, ktorá o ne prejaví záujem.

Zdroj: kosicednes.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti