VIDEO: „Zastavte tuto absurdní hru a zrušte opatření podobně jako Velká Británie či Dánsko. Vraťte zpět kompetence lékařům a krajským hygienikům a postupujte stejně jako při epidemii jiné virózy!,“ říká profesor Beran

08.10.2021 | 11:55
  53
Rozhovor epidemiologa a imunologa prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc. pro Nadační fond Svědomí národa.

„Myslím si, že je přáním lidí, kteří řídí epidemii, aby epidemie nikdy neskončila,“ říká prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., světově uznávaný epidemiolog a vakcinolog, autor řady oceňovaných publikací, jehož vakcinačním centrem prošly desítky tisíc lidí a který školí v epidemiologii další lékaře.

Profesor Beran byl vloni ministerstvem zdravotnictví veřejně prohlášen za dezinformátora, což z něj učinilo hromosvod frustrovaných jedinců, a obdržel i výhrůžky smrtí.

„Nijak na to nežehrám. Měl jsem příležitost panu ministrovi ukázat, jaké má takovéto veřejné označení důsledky a měl jsem možnost přednést své názory ve vládním řídícím týmu epidemie,“ komentuje to s odkazem na skutečnost, že byl nějakou dobu členem vládního panelu odborníků. Ten jeho odborné názory podložené léty praxe většinově nereflektoval, stejně jako politici a poslanci v parlamentu, kde také vystoupil a apeloval na racionální přístup k řešení epidemie, ve kterém má své místo cílená ochrana rizikových skupin, dodržování hygieny a zdravý životní styl.

V současnosti jsou podle Jiřího Berana splněny podmínky pro to, abychom ke covidu celospolečensky přistoupili jako k jiným sezónním respiračním onemocněním. Bez plošných omezení, bez zbytečného strašení. Tento apel je i obsahem Výzvy lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-19 inciativy Zlatý špendlík, jejímž je Jiří Beran čelním signatářem. Spolu s kolegy lékaři a dalšími odborníky upozorňují mimo jiné na to, že lékaři, kteří se podílejí na strašení lidí epidemií, porušují jednu z hlavních zásad medicíny „Především neškodit“.

Výzva končí naléhavou žádostí vládě: „Zastavte tuto absurdní hru a zrušte opatření podobně jako Velká Británie či Dánsko. Vraťte zpět kompetence lékařům a krajským hygienikům a postupujte stejně jako při epidemii jiné virózy. Protože sezónní respirační choroby s námi zůstanou a musíme se s nimi naučit žít.“ Vedle Zlatého špendlíku spolupracuje Jiří Beran i s platformou Zdravé fórum.

 

Jiří Beran vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Základní atestaci z hygieny a epidemiologie složil v roce 1988. Epidemilogii se od konce 80. let minulého století věnuje intenzivně jak na akademické půdě, tak v praxi.

V roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru epidemiologie. Je ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.

Zabývá se vývojem očkovacích látek, řešil i problematiku zvlášt virulentních nákaz. Celkem asi pět let pobýval v tropických končinách. Práce se mu dle jeho vlastních slov stala koníčkem, ale nepodceňuje potřebu relaxace.

Je nadšeným běžcem, velkým propagátorem a obhájcem zdravého životního stylu. Po Hradci Králové se pohybuje téměř výhradně na kole. Za jednu z nejdůležitějších věcí v životě lidském považuje čas trávený s rodinou a blízkými.

Zdroj: Nadační fond Svědomí národa


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti