VIDEO: Okultní korunovace Charlese III., která se konala 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dní po pohřbu jeho matky, byla zakončena děsivou scénou mihnutí postavy v černém hábitu. Televizní kamera po skončení přenosu zachytila okultní postavu převozníka Chárona s dlouhým bidlem! Byl to symbol dokončení převozu duše zemřelé královny Alžběty II. poté, co její syn usedl na trůn, anebo šlo o temný vzkaz?

08.05.2023 | 13:00
  32
Toto pouze ukazuje, že všechno, co vidíte okolo královské moci v Británii, je pouhá iluze a decepce. Královská rodina nedrží již naprosto žádnou moc, nemá pod kontrolou už ani řádný průběh korunovace jejich otce. Černá šlechta mu zprzní korunovaci postavou symbolizující smrt. Úplně stejně to platí ale o dalších šlechtických rodech, platí to i o nešlechtických vládách jednotlivých zemí.

Původně jsem vůbec neplánoval, že budu pokrývat korunovaci Charlese III. na britského krále, protože to upadlé impérium již pozbylo svého významu a klaní se mu pouze zkorumpovaní politici na výplatních listinách Rothschildova klanu. Britské ostrovy byly dobyty a poraženy nikoliv válečně, ale konceptuálně. Britským městům vládnou z radnic muslimové, islamisté, Pákistánci a britská města se demograficky překreslují, země byla na hlavu poražena demografickou invazí, kterou obstaraly předchozí jak labouristické, tak konzervativní vlády, obě dvě na výplatních páskách Domu Sion

Dnes už Velké Británii nevládne Westminster s královskou rodinou, ani Downing Street 10 s vládou, ale pouze Londýnské kanceláře z londýnského City. Proto jsem očekával, že korunovace bude prostě selankou královské a černé šlechty se dvěma písmenky “R” a “G”. To první je královská šlechta, to druhé je černá šlechta (Komise 300).

Jenže, stalo se něco nečekaného. Korunovace sice proběhla zdánlivě bez problémů, ale po skončení ceremoniálu, když kamery v katedrále ještě jely a sledovaly odchod královské gardy, došlo na scéně k podivné události.

V osvětleném portálu slavnostní pozlacené palisády se totiž naprosto neplánované mihla děsivá postava v černém hábitu s kapucí, která před sebou nesla něco, co vypadalo jako kosa.

Zahraniční média okamžitě začala řešit [1], jestli šlo o chybu ve skriptu ceremoniálu anebo o nějaký symbol či vzkaz, ale na sociálních sítích toto lidé označují za Smrtku, která oznamuje blízkou smrt nově korunovaného krále.

Ten prý na tom není po zdravotní stránce nijak dobře, informace unikají do britského bulváru už delší dobu. Jenže při pohledu na postavu je zjevné, že nejde o Smrtku. Každý, kdo se zajímá o okultismus a mytologii, tak velice rychle pozná, že postava nereprezentuje smrt s kosou, ale převozníka Chárona s dlouhým bidlem.

Postava v černém hábitu s dlouhým bidlem je Cháron

Cháron pochází z řecké mytologie a převáží duše zemřelých přes řeku Acherón, resp. Styx do podsvětí. Tato postava se pravidelně zjevuje zemřelým lidem těsné po smrti. Přestože postava je přisuzována řecké mytologii, postava Chárona je archetypální a je mnohem starší a dnes se objevuje zejména v okultních a zednářských ritech na vysokých stupních zasvěcení. Velmi často bývá Cháron zaměňován za smrtku, což v konceptuální rovině vlastně ani není rozdíl. Tato postava se zobrazuje zemřelým totožně, tedy v černém hábitu s kapucí, pouze se může lišit “fatom“. To je nástroj, který tato postava drží v ruce v okamžiku vaší smrti.

 

Cháron v portálu korunovační palisády

 

Pokud drží kosu, potom nepůjde o převoz přes řeku, ale o proklestění vysokými keři černých trnových růží na planině Klammath v unitárním prostoru (viz. moje druhá kniha Superkrize), které oddělují svět živých od mrtvých. Zajímavé je, že pohádka o šípkové Růžence není jen pohádkovým popisem a zpodobněním této cesty, ale de facto věrným popisem, kdy svět mrtvých je chráněn neprostupnou houštinou trnových růží a skrze ně vás může provést pouze Cháron vybavený kosou. Druhou variantou v okamžiku vaší smrti je Cháron s dlouhým bidlem, který vás převeze přes řeku.

Okultní symbol smrti uzavřel královskou korunovaci v Londýně

Řecká mytologie hovoří o platbě pro Chárona, o dvou mincích, nejčastěji dva stříbrné. V okultních lóžích je ale tato platba zpochybňována a vyvrácena, Cháron platbu nepožaduje, ale když natahuje ruku, žádá o vaši ruku, aby vás převezl přes řeku, nežádá o platbu. Ruku natahuje i v případě té varianty s kosou. V obou případech jde o stejnou okultní postavu unitárního prostoru, která má archetypální zjevení, takže je jedno, jestli ji nazveme Smrtkou nebo Cháronem. Obojí reprezentuje totéž.

Postava se zobrazuje zemřelým podle zvláštního demografického klíče. Lidem v přímořských státech a u velkých jezer se objevuje zemřelým Cháron s bidlem v ruce, v suchozemských oblastech se objevuje pro změnu s kosou. Mohou se ale objevovat výjimky. Zdá se, že rozhoduje vztah zemřelého člověka k půdě anebo k vodě. Je neuvěřitelné, že pohádky bratří Grimmů čerpají nikoliv z lidové slovesnosti, ale z okultních ritů, protože ty pohádky popisují děsivé obrazy z tzv. okultního podsvětí, do kterého museli být zasvěceni.

 

Cháron převáží zemřelé přes řeku Acherón (Styx)

 

A právě archetyp neprostupných růžových keřů obklopujících hrad je přímo odvozen od účelu kosy, kterou si nese Smrtka. Ta kosa není určena na stínání hlav, to je pozměněný výklad v pozdější době tzv. moderní literatury. Postava Chárona s bidlem, která prošla portálem ve Westminsteru, je opravdu děsivým symbolem smrti a opravdu není pravděpodobné, že by tohle královská rodina připravila do tzv. skriptu ceremoniálu, protože korunovace je oslavou zdraví, života a dlouhé vlády nového krále, takže takovéto symboly smrti nemají a nesmí mít místo v ceremoniálech korunovací.

Děsivá korunovace zachytila korunu na hlavě muže, na kterého již vzadu čeká převozník… 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dní po pohřbu jeho matky!

Přestože někdo si může vysvětlovat postavu jako odkaz na dokončení převozu duše zemřelé Alžběty II. po korunovaci jejího syna, je to velmi nepravděpodobné a neobvyklé. Tohle vypadá na úmyslnost a na vzkaz od skutečných vládců nad Britskými ostrovy, tedy vzkaz od Londýnských kanceláří, že převozník Cháron již na Charlese čeká, aby ho z Britských ostrovů převezl do podsvětí. Ten symbol byl vyslán a je natolik děsivý a provokativní, že lze očekávat, že život Charlese III. na trůně nebude dlouhý. O tom je již podle všeho rozhodnuto.

 

Koruna na hlavě prince Charlese jej učinila králem, a to přesně 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dní po pohřbu jeho matky, královny Alžběty II.

 

Korunovace Charlese totiž proběhla na den přesně rovných 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dní ode dne pohřbu královny Alžběty II, který proběhl 19. září minulého roku! A navíc datum samotné korunovace bylo 6. května a navíc v sobotu, tedy 6. den v týdnu! To je okultní a numerická shoda naprosto neuvěřitelného významu. To je velmi děsivá numerická shoda (666) odkazující na Satanovu synagogu a odkaz na služebníky pána Temnot, tedy na Světlonoše (Lucifera). Tímto bych chtěl korigovat své informace z pátečního pořadu na SVCS, kde jsem se domníval, že datum korunovace bylo zvoleno na první květnou neděli, resp. květný víkend, který má v anglo-saských zemích dlouhou tradici. Datum bylo zvoleno na sobotu místo neděle kvůli tomu, aby seděla symbolika Satanovy synagogy. V neděli by to už bylo 6 měsíců, 6 týdnů a 7 dnů od pohřbu královny. Takže to museli dát na sobotu.

Všichni, kteří mu přišli na korunovaci, tak ve skutečnosti viděli kandidáta Komise 300 (po matce převezme čestné předsednictví) a de facto staříka s chatrným zdravím, který na čas usedne na trůn, než jeho místo zastoupí princ William a přijme podle všeho královské jméno Vilém V. Můžeme však říct, že tato epizoda s Cháronem a bidlem je ukázkou totální a absolutní moci Londýnských kanceláří nad královským trůnem, když během korunovačního ceremoniálu, resp. v jeho závěru si dovolí narušit slavnostní ceremoniál slávy a radosti takovýmto symbolem smrti.

Královská vs. Černá šlechta

Znovu se tím potvrzuje, že není dovoleno, aby upadlá britská královská šlechta “R” (Royal) dávala najevo svůj majestát a vysílala tím signál, že něčemu vládne. Ve skutečnosti vládne černá šlechta “G” (Gnosis) z Londýnských kanceláří. Královská rodina se to snažila uhlídat, samotný ceremoniál proběhl bez závadové události, ale ten závěr prostě už neohlídali. Rovněž lze zcela vyloučit faktor náhody, že tou postavou byl nějaký náhodný mnich, který tam zrovna šel a nesl se vztyčenýma rukama bidlo. Pozadí portálu bylo přitom nasvíceno bíle, takže postavu v černém hábitu nemohl přehlédnout nikdo, kdo se rozhodl sledovat přenos až úplně do konce.

 

Symbol Černé šlechty. Zednářská šlechta Nového světa

 

Toto pouze ukazuje, že všechno, co vidíte okolo královské moci v Británii, je pouhá iluze a decepce. Královská rodina nedrží již naprosto žádnou moc, nemá pod kontrolou už ani řádný průběh korunovace jejich otce. Černá šlechta mu zprzní korunovaci postavou symbolizující smrt. Úplně stejně to platí ale o dalších šlechtických rodech, platí to i o nešlechtických vládách jednotlivých zemí. Všichni jsou na výplatní pásce Londýnských kanceláří a nikdo jiný se k moci v jednotlivých zemích nedostane. A kdo se dostane, je to jen falešná opozice, fiat alternativa. Závěr přenosu z korunovace tak potvrdil, kdo je skutečným pánem nad ostrovy. Okultní černá šlechta! Je to jejich!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti