VIDEO: Odborník hovorí o možnej manipulácii v súvislosti so zverejneným kamerovým záznamom s vyšetrovateľkou Santusovou, ktorého cieľom je diskreditovať policajtku inšpekčnej služby

15.09.2021 | 10:45
  92
Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diana Santusová adresovala začiatkom augusta predstaviteľom štátu a prokuratúry list o snahe zmariť trestné konanie vedené špecializovaným vyšetrovacím tímom, ktorému šéfovala.

Denník N opäť raz získal exkluzívny materiál z vnútra Polície Slovenskej republiky. Jedná sa o kamerový záznam, kde má byť údajne videná vyšetrovateľka inšpekcie ministerstva vnútra Santusová aj s bývalým šéfom NAKA Branislavom Zurianom, ako sadajú do toho istého SUV.

Ako je možné získať takýto inkriminovaný videozáznam z prostredia polície, doposiaľ ani minister Mikulec a ani ešte stále riaditeľ Policajného zboru SR Peter Kovařík nevysvetlili. Podozrenie padá na iné konkrétne osoby, ktoré majú prístup k vyšetrovacím spisom a sú priamo zapojení do procesov trestných konaní.

Je až desivé, že si dnes môžete zaobstarať z prostredia polície dôkazy rôzneho druhu. Od prepisu súkromnej komunikácie, odposluchy, fotodokumentáciu, vyšetrovacie spisy, zápisnice výpovedí až po videozáznamy z kamier priamo na budove polície, ku ktorý nemá prístup ani službukonajúci policajt.

Desivejšie je, že následne s takto nezákonne získanými akože dôkazmi, môže niekto manipulovať a následne ich takto upravené aj zverejniť. Video, ktoré zverejnil denník N takéto prvky manipulácie v sebe nesie.

Odborník na video posúdil zverejnený záznam a už po zbežnom zhliadnutí nemohol vylúčiť, že video môže byť zmanipulované. Ako podozrivý moment uviedol najmä 113 sekundu videozáznamu. V čase medzi 1:53 a 1:54 je na videu vidieť, že v obraze sa ocitnú prvky, ktoré tam nepatria a ktoré môžu byť dôkazom, že s videom sa manipulovalo.

Fotografické reprodukcie videa v čase 1:53 a 1:54 presne ukazujú, že zatiaľ čo video kontinuálne pokračuje vo svojej ľavej časti záznamu, pravá časť sa náhle a veľmi neprirodzene zmení. Automobil vyznačený na obrázku z času 1:53 v pravej červenej elipse už na následnom obrázku v čase 1:54 vôbec nie je. Rovnako tak je neprirodzené, že chodec označený malou červenou šípkou na obrázku z času 1:53 už na videu v čase 1:54 chýba. Kde sa asi tak tieto prvky z videa stratili?

Video totiž vo svojej ľavej časti záznamu prebieha kontinuálne, bez akéhokoľvek zádrhelu, alebo chyby. Automobil označený veľkou červenou šípkou v čase 1:53 je presne o sekundu ďalej aj v čase 1:54. To isté platí aj o chodcoch v strede parkoviska, ako aj o chodcovi označenom červenou čiarkou, idúcom po chodníku v protismere.

Santusovú chceli diskreditovať podozriví príslušníci NAKA

Santusová si myslí, že konanie vedené proti nej a špecializovanému vyšetrovaciemu tímu koordinujú a vedú podozriví príslušníci z pracovnej skupiny Očistec. "Podozriví príslušníci Policajného zboru (PZ) z pracovnej skupiny Očistec, ktorí vedú uvedené trestné konanie, v súčasnosti skutočne intenzívne zabezpečujú vykonštruované dôkazy, ktorých cieľom je účelová diskreditácia mojej osoby a postupu špecializovaného vyšetrovacieho tímu," tvrdí. Má informáciu, že na základe "nezákonne zabezpečených a vykonštruovaných dôkazov" plánujú voči nej vzniesť obvinenie, ako aj ďalším členom špecializovaného tímu.

Vyšetrovateľka Santusová hovorí o účelovosti konania viacerých osôb, ktorých cieľom je zmariť trestné konanie vedené predmetným špecializovaným vyšetrovacím tímom:

"V prvom rade chcem poukázať na prinajmenšom zarážajúce konanie dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby pplk. JUDr. Petra Scholtza, PhD., ktorého prioritným cieľom od nástupu do uvedenej funkcie bolo získavať informácie o priebehu tímom vedeného trestného konania a toto konanie mariť akýmkoľvek spôsobom. Aj napriek prísľubu (žiaľ deklarovanému len v teoretickej rovine) poskytnutia materiálno-technického a finančného zabezpečenia pre bezproblémovú činnosť tímu zo strany ministra vnútra Slovenskej republiky, menovaný sabotoval činnosť tímu, kde napríklad opakovane namietal vykonávanie štátnej služby príslušníkmi Policajného zboru zaradenými v tíme nad rámec základného času služby v týždni, čo menovaný odôvodňoval nedostatkom finančných prostriedkov. Uvedené vyústilo až do stavu, že nakoniec sám menovaný dočasne poverený riaditeľ úradu ústne úkoloval vrátnikov v budove situovanej na adrese Mlynské Nivy 61 v Bratislave, aby ho o každom príchode príslušníkov Policajného zboru mimo pracovnej doby telefonicky ihneď informovali a to v akomkoľvek čase (takéto niečo sa v rámci Úradu inšpekčnej služby nikdy nedialo a nikdy nebolo nikomu bránené v tom, aby slobodne pracoval).

Za zásadne účelové a tendenčné považujem konanie menovaného, ktorým dal ústny pokyn na montáž technického prostriedku vyhotovujúceho zvukovo-obrazové záznamy bez môjho súhlasu alebo súhlasu akéhokoľvek na to oprávneného subjektu do mojej kancelárie absurdne dôvodiac “ochranou predmetného spisu, aby ho niekto neukradol”. Uvedené považujem za zarážajúce najmä preto, že v danom priestore sú vykonávané všetky s predmetným trestným konaním súvisiace procesné úkony, vrátane výsluchov svedkov a taktických porád špecializovaného vyšetrovacieho tímu. K uvedenému úkonu napokon nedošlo len vďaka včasnému získaniu operatívnych poznatkov a poukázaniu na protiprávnosť uvedeného konania zo strany mojej osoby.

Operatívne poznatky zabezpečené tímom zároveň poukazujú však aj na ďalšie závažné skutočnosti a to napríklad na to, že menovaný koordinoval moje odvolanie z pozície vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu v spolupráci s vybranými príslušníkmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorí môžu mať dôvodné obavy z postupu vyšetrovania špecializovaným vyšetrovacím tímom pod mojím vedením a ním zabezpečených dôkazov, pričom sa jedná práve o podozrivé osoby. S uvedenými osobami menovaný dokonca dohadoval aj postup vo veci účelového iniciovania polygrafického vyšetrenia mojej osoby na detektore lži, kde je potrebné zdôrazniť, ze sa to odohralo v čase, keď ešte neprebehol môj pracovný pohovor, až výsledky ktorého podľa tvrdenia dočasne povereného riaditeľa úradu neboli dostačujúce, a preto sa rozhodol, že ma posiela na spomínaný detektor lži, aby odstránil (údajné) pochybnosti o mojej pravdovravnosti, s ktorými ma do dnešného dňa ani neoboznámil. Je prinajmenšom zarážajúce, že teda ešte pred týmto pracovným pohovorom s dočasne povereným riaditeľom úradu bol tento na ďalšom postupe dohodnutý práve s osobami, ktoré sú dôvodne podozrivé zo spáchania trestnej činnosti v trestnej veci, ktorá bola vyšetrovaná špecializovaným vyšetrovacím tímom, čo už nie je možné ďalej prehliadať.

Rovnako disponujem informáciou, že menovaný v spolupráci s uvedenými podozrivými osobami zabezpečil vyhotovenie dokumentu "opatrenia" umožňujúceho vedenie trestného konania národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru minimálne vo vzťahu k mojej osobe a prípadne proti ďalším členom tímu, ktorý dokument menovaný ako oprávnená osoba následne aj schválil, resp. poskytol k nemu kladné stanovisko.

Toto konanie pod účelovým dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR má byť podľa mojich informácií vedené inými vyšetrovateľmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ako tými s ktorými menovaný tento postup koordinoval, preto, aby nevzniklo podozrenie z účelového a zaujatého konania motivovaného pomstou týchto s menovaným spolupracujúcich vyšetrovateľov z pracovnej skupiny Očistec. Uvedené je však opäť v rozpore so skutočnosťou, nakoľko konanie vedené proti mojej osobe, resp. proti špecializovanému vyšetrovaciemu tímu koordinujú a vedú preukázateľne práve podozriví príslušníci z pracovnej skupiny Očistec a to navyše aj v čase, keď vyšetrovateľ, ktorý má toto konanie oficiálne pridelené, nevykonáva štátnu službu, ale má voľno a nachádza sa doma.

Podozriví príslušníci Policajného zboru z pracovnej skupiny Očistec, ktorí vedú uvedené trestné konanie, v súčasnosti skutočne intenzívne zabezpečujú vykonštruované dôkazy, ktorých cieľom je účelová diskreditácia mojej osoby a postupu špecializovaného vyšetrovacieho tímu.

Zároveň disponujem informáciou, že tieto osoby na základe takto nezákonne zabezpečených a vykonštruovaných dôkazov plánujú tendenčné vznesenie obvinenia vo vzťahu k mojej osobe, ako aj k ďalším členom daného špecializovaného vyšetrovacieho tímu, a to všetko len z dôvodu, že sme realizovali svoje práva a povinnosti vyplývajúce nám zo zákona, teda vyšetrovali skutočne dôvodné podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, ktoré sa postupne začínali potvrdzovať, čo u podozrivých príslušníkov Policajného zboru, prípadne iných im nápomocných osôb mohlo vzbudiť veľké obavy a iniciovať tak ich snahu o účelové zvrátenie tejto vzniknutej situácie s cieľom zmariť ďalšie vyšetrovanie vo veci aj takýmto za normálnych okolností nepochopiteľným, neuveriteľným a v právnom štáte absolútne neakceptovateľným spôsobom."

Viac v liste TU.

Santusovej dočasného šéfa policajnej inšpekcie menovaného Mikulcom zadržali vlastní podriadení. Prokurátor ho začal stíhať zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu marenia spravodlivosti

Dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Scholtza obvinili z pokračovacieho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu marenia spravodlivosti. Scholtza jeho podriadení zadržali v pondelok 13. septembra popoludní priamo v kancelárii. Na jeho zadržanie dal príkaz prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo.

„Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava po tom, čo dňa 10. septembra 2021 vydal uznesenie o začatí trestného stíhania, vzniesol dňa 14. septembra 2021 obvinenie P. S. pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti,“ uviedol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.


Viac v článku TU.

NAKA chcela stíhať vyšetrovateľku, pretože vyšetrovala trestnú činnosť ich policajtov

Cez víkend do médií unikol realizačný návrh zo začiatku septembra , podľa ktorého policajti z NAKA plánovali odstíhať bývalú šéfku inšpekčného tímu Dianu Santusovú, exšéfa NAKA Branislava Zuriana, či kľúčového svedka inšpekcie Jána Kaľavského.

Ako sa v ňom uvádza, Diana Santusová, Ján Kaľavský, Branislav Zurian a dvaja ďalší, sú podozriví zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá má fungovať približne od 14. apríla 2021 v Bratislave, ale aj na ďalších miestach Slovenska. Hlavou skupiny je údajne hľadaný podnikateľ spájaný so SIS Peter Košč, prezývaný aj Pán X, ktorú ju mal aj riadiť, koordinovať a vydávať pokyny. Podnikateľ už pritom čelí obvineniu v prípade úplatku pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Viac v článku TU.

Generálna prokuratúra stopla predchádzajúce trestné stíhanie vyšetrovateľky policajnej inšpekcie

Námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera koncom augusta zastavil predchádzajúce trestné stíhanie vo veci podozrení z manipulácie výpovedí svedkov Úradom inšpekčnej služby (ÚIS) ministerstva vnútra, ktoré realizovali obvinení vyšetrovatelia NAKA.

"Uznesenie o začatí trestného stíhania zo 16. júla 2021 bolo vydané v rozpore so zákonom, nepríslušným orgánom, bez akýchkoľvek relevantných podkladov, pričom skutkový dej je koncipovaný paušálne, nekonkrétne," uviedla GP SR. Poukázala na to, že uznesenie je súhrnom domnienok a hypotéz vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pričom z neho nemožno zistiť, v čom konkrétnom má spočívať trestná činnosť.

"Generálna prokuratúra zdôrazňuje, že svojvoľné vymedzenie skutku a následné prispôsobovanie dokazovania v prípravnom konaní takto vymedzenej skutkovej vete je v trestnom konaní neprípustné a je v rozpore so zákazom svojvôle pri rozhodovaní štátnych orgánov," uvádza sa v stanovisku.

Viac v článku TU.

Zdroj: hlavnydennik.sk / InfoVojna


Tipy a rady


 

Zaujímavosti