Mikulcom menovaného dočasného šéfa policajnej inšpekcie a ďalších dvoch vyšetrovateľov z NAKA obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu marenia spravodlivosti

15.09.2021 | 10:00
  0
Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diana Santusová adresovala začiatkom augusta predstaviteľom štátu a prokuratúry list o snahe zmariť trestné konanie vedené špecializovaným vyšetrovacím tímom, ktorému šéfovala.

Dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Scholtza obvinili z pokračovacieho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu marenia spravodlivosti. Scholtza jeho podriadení zadržali v pondelok 13. septembra popoludní priamo v kancelárii. Na jeho zadržanie dal príkaz prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo.

„Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava po tom, čo dňa 10. septembra 2021 vydal uznesenie o začatí trestného stíhania, vzniesol dňa 14. septembra 2021 obvinenie P. S. pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti,“ uviedol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.

Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diana Santusová adresovala začiatkom augusta predstaviteľom štátu a prokuratúry list o snahe zmariť trestné konanie vedené špecializovaným vyšetrovacím tímom, ktorému šéfovala.

Na sociálnej sieti ho zverejnil podpredseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Peter Pčolinský (Sme rodina), ktorého vyzvala na opatrenia k odstráneniu protiprávneho stavu.

Špecializovaný vyšetrovací tím vykonával svoje služobné povinnosti v súlade so zákonom, tvrdí Santusová. Odmieta vytváranie obrazu o konflikte v bezpečnostných zložkách štátu. V liste poukazuje na účelovosť konania viacerých osôb, ktorých cieľom má byť zmariť trestné konanie vedené špecializovaným vyšetrovacím tímom. Kritizuje dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza, ktorý podľa nej sabotoval činnosť tímu.

Santusová si myslí, že konanie vedené proti nej a špecializovanému vyšetrovaciemu tímu koordinujú a vedú podozriví príslušníci z pracovnej skupiny Očistec. "Podozriví príslušníci Policajného zboru (PZ) z pracovnej skupiny Očistec, ktorí vedú uvedené trestné konanie, v súčasnosti skutočne intenzívne zabezpečujú vykonštruované dôkazy, ktorých cieľom je účelová diskreditácia mojej osoby a postupu špecializovaného vyšetrovacieho tímu," tvrdí. Má informáciu, že na základe "nezákonne zabezpečených a vykonštruovaných dôkazov" plánujú voči nej vzniesť obvinenie, ako aj ďalším členom špecializovaného tímu.

Vyšetrovateľka Santusová hovorí o účelovosti konania viacerých osôb, ktorých cieľom je zmariť trestné konanie vedené predmetným špecializovaným vyšetrovacím tímom:

"V prvom rade chcem poukázať na prinajmenšom zarážajúce konanie dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby pplk. JUDr. Petra Scholtza, PhD., ktorého prioritným cieľom od nástupu do uvedenej funkcie bolo získavať informácie o priebehu tímom vedeného trestného konania a toto konanie mariť akýmkoľvek spôsobom. Aj napriek prísľubu (žiaľ deklarovanému len v teoretickej rovine) poskytnutia materiálno-technického a finančného zabezpečenia pre bezproblémovú činnosť tímu zo strany ministra vnútra Slovenskej republiky, menovaný sabotoval činnosť tímu, kde napríklad opakovane namietal vykonávanie štátnej služby príslušníkmi Policajného zboru zaradenými v tíme nad rámec základného času služby v týždni, čo menovaný odôvodňoval nedostatkom finančných prostriedkov. Uvedené vyústilo až do stavu, že nakoniec sám menovaný dočasne poverený riaditeľ úradu ústne úkoloval vrátnikov v budove situovanej na adrese Mlynské Nivy 61 v Bratislave, aby ho o každom príchode príslušníkov Policajného zboru mimo pracovnej doby telefonicky ihneď informovali a to v akomkoľvek čase (takéto niečo sa v rámci Úradu inšpekčnej služby nikdy nedialo a nikdy nebolo nikomu bránené v tom, aby slobodne pracoval).

Za zásadne účelové a tendenčné považujem konanie menovaného, ktorým dal ústny pokyn na montáž technického prostriedku vyhotovujúceho zvukovo-obrazové záznamy bez môjho súhlasu alebo súhlasu akéhokoľvek na to oprávneného subjektu do mojej kancelárie absurdne dôvodiac “ochranou predmetného spisu, aby ho niekto neukradol”. Uvedené považujem za zarážajúce najmä preto, že v danom priestore sú vykonávané všetky s predmetným trestným konaním súvisiace procesné úkony, vrátane výsluchov svedkov a taktických porád špecializovaného vyšetrovacieho tímu. K uvedenému úkonu napokon nedošlo len vďaka včasnému získaniu operatívnych poznatkov a poukázaniu na protiprávnosť uvedeného konania zo strany mojej osoby.

Operatívne poznatky zabezpečené tímom zároveň poukazujú však aj na ďalšie závažné skutočnosti a to napríklad na to, že menovaný koordinoval moje odvolanie z pozície vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu v spolupráci s vybranými príslušníkmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorí môžu mať dôvodné obavy z postupu vyšetrovania špecializovaným vyšetrovacím tímom pod mojím vedením a ním zabezpečených dôkazov, pričom sa jedná práve o podozrivé osoby. S uvedenými osobami menovaný dokonca dohadoval aj postup vo veci účelového iniciovania polygrafického vyšetrenia mojej osoby na detektore lži, kde je potrebné zdôrazniť, ze sa to odohralo v čase, keď ešte neprebehol môj pracovný pohovor, až výsledky ktorého podľa tvrdenia dočasne povereného riaditeľa úradu neboli dostačujúce, a preto sa rozhodol, že ma posiela na spomínaný detektor lži, aby odstránil (údajné) pochybnosti o mojej pravdovravnosti, s ktorými ma do dnešného dňa ani neoboznámil. Je prinajmenšom zarážajúce, že teda ešte pred týmto pracovným pohovorom s dočasne povereným riaditeľom úradu bol tento na ďalšom postupe dohodnutý práve s osobami, ktoré sú dôvodne podozrivé zo spáchania trestnej činnosti v trestnej veci, ktorá bola vyšetrovaná špecializovaným vyšetrovacím tímom, čo už nie je možné ďalej prehliadať.

Rovnako disponujem informáciou, že menovaný v spolupráci s uvedenými podozrivými osobami zabezpečil vyhotovenie dokumentu "opatrenia" umožňujúceho vedenie trestného konania národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru minimálne vo vzťahu k mojej osobe a prípadne proti ďalším členom tímu, ktorý dokument menovaný ako oprávnená osoba následne aj schválil, resp. poskytol k nemu kladné stanovisko.

Toto konanie pod účelovým dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR má byť podľa mojich informácií vedené inými vyšetrovateľmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ako tými s ktorými menovaný tento postup koordinoval, preto, aby nevzniklo podozrenie z účelového a zaujatého konania motivovaného pomstou týchto s menovaným spolupracujúcich vyšetrovateľov z pracovnej skupiny Očistec. Uvedené je však opäť v rozpore so skutočnosťou, nakoľko konanie vedené proti mojej osobe, resp. proti špecializovanému vyšetrovaciemu tímu koordinujú a vedú preukázateľne práve podozriví príslušníci z pracovnej skupiny Očistec a to navyše aj v čase, keď vyšetrovateľ, ktorý má toto konanie oficiálne pridelené, nevykonáva štátnu službu, ale má voľno a nachádza sa doma.

Podozriví príslušníci Policajného zboru z pracovnej skupiny Očistec, ktorí vedú uvedené trestné konanie, v súčasnosti skutočne intenzívne zabezpečujú vykonštruované dôkazy, ktorých cieľom je účelová diskreditácia mojej osoby a postupu špecializovaného vyšetrovacieho tímu.

Zároveň disponujem informáciou, že tieto osoby na základe takto nezákonne zabezpečených a vykonštruovaných dôkazov plánujú tendenčné vznesenie obvinenia vo vzťahu k mojej osobe, ako aj k ďalším členom daného špecializovaného vyšetrovacieho tímu, a to všetko len z dôvodu, že sme realizovali svoje práva a povinnosti vyplývajúce nám zo zákona, teda vyšetrovali skutočne dôvodné podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, ktoré sa postupne začínali potvrdzovať, čo u podozrivých príslušníkov Policajného zboru, prípadne iných im nápomocných osôb mohlo vzbudiť veľké obavy a iniciovať tak ich snahu o účelové zvrátenie tejto vzniknutej situácie s cieľom zmariť ďalšie vyšetrovanie vo veci aj takýmto za normálnych okolností nepochopiteľným, neuveriteľným a v právnom štáte absolútne neakceptovateľným spôsobom."

Viac v liste TU.

Dezinformačný webový portál Denník N v súvislosti so snahou zdiskreditovať Santusovú zverejnil videozáznam z priemyselnej kamery pred vchodom do budovy Úradu inšpekčnej služby (ÚIS): Na kamerovom zázname vidieť, ako Santusová vyšla z budovy inšpekcie a prešla cez celé parkovisko do čierneho SUV. Po čase z budovy vyšiel aj Zurian a smeroval k tomu istému autu. Santusová z neho vystúpila a on do neho nastúpil. NAKA podľa informácií Denníka N vyšetrovala, či v aute nebol bývalý zástupca riaditeľa inšpekcie Róbert Zaplatílek, ktorý mal byť tiež spomínaný vo výpovediach spolupracujúcich obvinených,“ komentuje záznam dezinfoweb Denník N.

Odborník na video posúdil zverejnený záznam a už po zbežnom zhliadnutí nemohol vylúčiť, že video môže byť zmanipulované. Viac v článku TU.

Policajná inšpekcia obvinila štyroch vyšetrovateľov NAKA na čele s Čurillom

V trestnej veci vedenej pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa vyšetrovateľ ÚIS obvinil štyroch príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). „Dňa 14. septembra 2021 vzniesol obvinenie štyrom príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry Prezídia PZ, odbor Bratislava, J. Č., P. Ď., M. S. a Š. M., ktorí budú za účasti ich obhajcov vypočutí,“ doplnil hovorca.

Ako ďalej uviedol, ďalší procesný postup bude stanovený po vyhodnotení všetkých dôkazov. „V súčasnom štádiu trestného konania nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ spresnil.

Dvojicu príslušníkov NAKA Jána Čurillu a Pavla Ďurkova obvinili v pondelok (13. 9.) aj v trestnej veci takzvaného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.

Podnetom na začatie trestného stíhania bola spravodajská informácia nelegálneho ovplyvňovania svedkov závažnej trestnej činnosti poskytnutá Slovenskou informačnou službou zo dňa 26. 03. 2021, pod stupňom utajenia "dôverné“, ktorá bola doručená 31. 03. 2021 na odbor inšpekčnej služby Západ útvar inšpekcie Úradu inšpekčnej služby.

Podľa uznesenia o obvinení sa dohadovali so svedkami niektorých toxických káuz na výpovediach či ich výpovede upravovali.

Viac v článku TU.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v šokujúcom videu vyjadril oficiálne podporu vyšetrovateľom NAKA, ktorých policajná inšpekcia obvinila z marenia spravodlivosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Svojich kolegov sa jednohlasne zastali vyšetrovatelia 1. a 2. oddelenia vyšetrovania odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (OBA NAKA PPZ), ktorí tvrdenia o možnom páchaní trestnej činnosti odmietajú. Sú presvedčení, že ak by mali o tom vedomosti, že sa tak dialo a boli by dôvody na obvinenie i zadržanie, takéto prípady by odhalili a riešili ako mnohokrát počas svojej praxe.

"Nič také sa ale v tomto prípade nestalo a v súčasnosti dochádza buď omylom alebo úmyselne k tomu, že niektoré orgány činné v trestnom konaní (pričom veľmi dobre chápeme zákonné možnosti, postupy a vyhodnocovanie dôkazov) svoju činnosť, z nášho pohľadu a hlavne na základe našej znalosti informácií, vykonávajú tak, že to v nás vzbudzuje dôvodnú obavu, že tieto kroky nesledujú zákonné účely, na ktoré sami zásadne a výhradne dbáme pri našej činnosti ako orgánov činných v trestnom konaní," uvádzajú vo vyhlásení, ktoré poskytol hovorca PPZ Michal Slivka.

Zdôraznili, že prácu vyšetrovateľov berú všetci ako povolanie, službu spoločnosti a občanom bez klišé, ktoré niekedy sprevádza podobné vyjadrenia. Verejnosť ubezpečujú, že svoje povolanie bude každý riadne a zákonne vykonávať aj naďalej.

Príslušníci Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra obvinili zo zneužitia právomoci verejného činiteľa aj vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Štefana Mašína a Milana Sabotu. Obvinení majú byť za to, že chceli stíhať členov vyšetrovacieho tímu na inšpekcii. NAKA mala totiž podozrenie, že cieľom tohto tímu je zastaviť vyšetrovanie veľkých káuz. V tomto prípade vyšetrovateľ opäť obvinil aj Jána Čurillu a Pavla Ďurku.

Pod uznesením o predchádzajúcom obvinení Čurillu s Ďurkom je podpísaný vyšetrovateľ inšpekcie Michal Vyšváder, ktorého meno sa spomínalo v uniknutom dokumente z NAKA. Aj Vyšvádera chceli stíhať, ale k realizácii sa už nedostali.

NAKA chcela stíhať vyšetrovateľku, pretože vyšetrovala trestnú činnosť ich policajtov

Cez víkend do médií unikol realizačný návrh zo začiatku septembra , podľa ktorého policajti z NAKA plánovali odstíhať bývalú šéfku inšpekčného tímu Dianu Santusovú, exšéfa NAKA Branislava Zuriana, či kľúčového svedka inšpekcie Jána Kaľavského.

Ako sa v ňom uvádza, Diana Santusová, Ján Kaľavský, Branislav Zurian a dvaja ďalší, sú podozriví zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá má fungovať približne od 14. apríla 2021 v Bratislave, ale aj na ďalších miestach Slovenska. Hlavou skupiny je údajne hľadaný podnikateľ spájaný so SIS Peter Košč, prezývaný aj Pán X, ktorú ju mal aj riadiť, koordinovať a vydávať pokyny. Podnikateľ už pritom čelí obvineniu v prípade úplatku pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Viac v článku TU.

Generálna prokuratúra stopla predchádzajúce trestné stíhanie vyšetrovateľky policajnej inšpekcie

Námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera koncom augusta zastavil predchádzajúce trestné stíhanie vo veci podozrení z manipulácie výpovedí svedkov Úradom inšpekčnej služby (ÚIS) ministerstva vnútra, ktoré realizovali obvinení vyšetrovatelia NAKA.

"Uznesenie o začatí trestného stíhania zo 16. júla 2021 bolo vydané v rozpore so zákonom, nepríslušným orgánom, bez akýchkoľvek relevantných podkladov, pričom skutkový dej je koncipovaný paušálne, nekonkrétne," uviedla GP SR. Poukázala na to, že uznesenie je súhrnom domnienok a hypotéz vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pričom z neho nemožno zistiť, v čom konkrétnom má spočívať trestná činnosť.

"Generálna prokuratúra zdôrazňuje, že svojvoľné vymedzenie skutku a následné prispôsobovanie dokazovania v prípravnom konaní takto vymedzenej skutkovej vete je v trestnom konaní neprípustné a je v rozpore so zákazom svojvôle pri rozhodovaní štátnych orgánov," uvádza sa v stanovisku.

Viac v článku TU.

Zdroj: veci-verejne.sk (1), (2) / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti