VIDEO: Nemocnici v Gaze opravdu bombardoval Izrael. Areál al-Ahli zjevně zasáhla izraelská vzdušná bomba Air burst. Stovky Palestinců rozdrceny a spáleny ohnivou koulí

21.10.2023 | 20:00
  16
Mike Adams přináší přesvědčivé důkazy v podobě video záznamů útoku na nemocnici v Gaze, které jednoznačně dokazují, že za tímto válečným zločinem stojí Izrael, který v Gaze provádí etnické čistky, neboť chce toto strategické území obsadit a Palestince vysídlit.

Díky investigativní práci Information Liberation (Chris Menahan) a (Lord Bebo) jsou nyní k dispozici přesvědčivé důkazy o tom, že Izrael bombardoval areál nemocnice al-Ahli pomocí „letecké bomby“ a že Izrael o den později rovněž bombardoval ulice poblíž nemocnice al-Quds.

Izrael a jeho obhájci: Ne my, to oni!

Od 17. října, kdy došlo ke strašlivému bombardování nemocnice al-Ahli, které podle zdravotníků v Gaze mělo za následek smrt více než 500 palestinských lidí se v médiích a napříč internetovými diskusními skupinami vedla zuřivá debata o tom, zda byla bomba odpálena islámským džihádem, jak tvrdí Izrael, nebo izraelskou armádou. Obě strany vehementně ukazovaly prstem na druhou stranu a počáteční pozorování vyvolalo legitimní otázky, zda lze incident vůbec připsat izraelskému bombovému útoku.

V případě, že jste neviděli ověřenou video explozi, která otřásla areálem nemocnice, zde je video z Brighteonu ukazující poškození, které také uvádí „leteckou bombu MK-84“ jako pravděpodobnou munici, která byla použita:

Ta počáteční pozorování – která se mnohým pozorovatelům zdála nezvratná – zahrnovala:

- Skutečnost, že budovy nemocnice al-Ahli nebyly zasaženy žádným výbuchem a neutrpěly vážné škody. To vedlo mnoho lidí k otázce, jak mohlo být zabito více než 500 lidí.

- Skutečnost, že na parkovišti nebyl žádný velký kráter, který se zpočátku zdál být epicentrem exploze.

- Skutečnost, že džihádisté odpalovali rakety přibližně ve stejnou dobu, kdy exploze otřásla nemocnicí al-Ahli. To se zdálo být v souladu s tvrzením Izraele, že za zásah do areálu nemocnice byla zodpovědná chybná raketa palestinského islámského džihádu.

pp

V době úderu izraelskou bombou na areál nemocnice al-Ahli mířily vypálené palestické rakety opačným směrem od nemocnice  

 

OSN: Izrael už provedl 51 útoků na nemocnice v Gaze

Těm, kteří se přikláněli verzi ve prospěch Izraele, byly výše uvedené otázky více než dostatečné k závěru, že Izrael nemocnici nebombardoval. Mnozí v mainstreamových médiích dokonce tvrdili, že celý příběh o bombovém útoku na nemocnici byl „falešný“, což znamená, že nikdo nebyl bombardován a vůbec nikdo nezemřel.

Zdá se, že nikdo z těchto lidí si není vědom toho, že dokonce i Organizace spojených národů již zveřejnila údaje, které ukazují, že Izrael již provedl 51 bombových útoků na nemocnice v celém Pásmu Gazy, přičemž zabil i 15 zdravotnických pracovníků.

Podle vojenských expertů je více než 6 000 bomb svržených na Gazu ekvivalentní jedné čtvrtině atomové bomby svržené na Hirošimu ve druhé světové válce. Izraelské bombardování dosud zabilo téměř 3 500 Palestinců, což se blíží trojnásobku počtu Izraelců zabitých teroristy Hamasu 7. října.

Ukazuje se, že všechna média, která tvrdí, že bombardování al-Ahli nebylo vinou Izraele, postrádala kritické důkazy. Zde je přehled některých z těchto kritických důkazů:

Šlo o izraelskou vzdušnou bombu

Za prvé: Když zvažujeme, jak mohlo být na zemi zabito více než 500 lidí, aniž byly přímo zasaženy budovy nemocnice, musíme si uvědomit, že pozemky al-Ahli sousedící s parkovištěm byly obsazeny vysídlenými uprchlíky spícími na zemi.

Nebyli tedy v budovách nemocnice a nebyli budovami stíněni. Absorbovali plnou sílu úderu, když obří ohnivá koule pohltila parkoviště a okolní nádvoří. To je důvod, proč videa po bombardování ukazují tolik masakrů na pozemcích sousedících s parkovištěm. Právě tam leželi lidé, když je výbuch zabil.

Za druhé: Skutečnost, že na parkovišti není žádný kráter, je přesně v souladu se vzdušnou bombou. Ta vybuchne v předem stanovené výšce nad zemí, aby se maximalizovalo poškození. Důkazy tohoto vzdušného výbuchu jsou jasně viditelné ve videích uvedených níže, kde jasně vidět, že kapoty a střechy vozidel jsou rozdrceny mocnou silou působící shora. Tento model poškození je možný pouze se vzdušnou výbušnou zbraní, nikoli s pozemní raketou nebo bombou. Je přitom zcela jisté, že džihádisté nedisponují vzdušnou výbušnou municí. Tu má jen Izrael.

Ničivá ohnivá koule

Pokud by bomba skutečně vybuchla při dopadu na parkoviště, vozidla by byla odstřelena do strany, což by vykazovalo boční strukturální poškození, nikoli zakřivené, ohnuté střechy a kapoty, které vidíme. Toto poškození je v souladu pouze s tím, že nad nimi vybuchla vzdušná výbušná zbraň a vytvořila tlakovou vlnu, která zničí vše pod ní - včetně stovek Palestinců spících na nádvoř. Jjejichž těla vlna rozdrtila a následně je spálila zničující ohnivá koule.

Zatřetí: Zvuk příletu rakety je v souladu s jinými známými izraelskými raketovými údery, s charakteristickým slyšitelným podpisem, který nezní jako typické rakety Hamasu nebo džihádu (což jsou ve srovnání s izraelskými zbraněmi hrubé zbraně s nízkou rychlostí).

Následující srovnávací video vedle sebe ukazuje prokázaný izraelský bombový útok napravo, následovaný útokem na nemocnici al-Ahli nalevo. Jejich zvukové vlastnosti jsou téměř totožné a nezní jako rakety Hamasu.

Přesvědčivé důkazy proti Izraeli

Za čtvrté: Rakety Hamásu nemají výbušnou sílu zachycenou na videu při úderu v nemocnici al-Ahli. Velmi velké ohnivé koule a explozivní efekty nejsou možné s technicky nenáročnými, nahrubo "na koleně" vyrobenými raketami Hamasu nebo Džihádu.

Za páté: Rakety odpalované Palestinci byly odpalovány směrem od nemocnice al-Ahli v noci, kdy došlo k bombardování nemocnice. Současně izraelské letadlo proletělo nad nemocnicí přesně rtak, aby mohlo vypustit naváděcí bombu MK-84. K explozi došlo několik sekund poté, co izraelský letoun vypustil bombu a aktivoval světlice, aby se vyhnul možným střelám země-vzduch. To je jasně znázorněno na videu a statickém snímku.

Izraelská armáda se pokusila zastřít svou vinu, když zveřejnila následující: „Z analýzy operačních systémů (izraelské armády) byla proti Izraeli vedena nepřátelská raketová palba, která probíhala kolem nemocnice, když došlo k zásahu."

To je záměrně zavádějící. Ano, palestinské rakety byly v blízkosti nemocnice, ale pohybovaly se ve směru  od nemocnice, ne nad ní ani k ní.

Masakr pod falešnou izraelskou vlajkou

Za šesté:18. října, Izrael bombardoval ulice poblíž nemocnice al-Quds. Video tohoto bombardování téměř dokonale odráží zvuk střely, proud ve vzduchu (vystřelující světlice) a následnou explozi ohnivé koule.

Za sedmé: Z dosavadních informací již víme, že Izrael velmi pravděpodobně připravil události ze 7. října jako falešnou vlajku. Záměrně umožnil bojovníkům z Hamásu provádět zvěrstva, která by ospravedlnila úplné zničení Gazy. Izrael se již netají tím, že chce získat celé pásmo Gazy, a zároveň odtud vysídlit všechny Palestince. Jde o klasickou izraelsku strategii a taktiku: Umožněte zvěrstvo, obviňte z něj svého nepřítele, a tím ospravedlňte násobně horší zvěrstvo proti němu ve formě odvety. Izrael tohle dělá již po generace.

Záznam bombardování nemocnice izraelským letadlem

Z Al-Džazíry: Scénář operace vypadá asi takto: Izrael spáchá lidskoprávní zvěrstvo, okamžitě popře, že by s tím měl cokoli společného. Hlasitě oznámí, že má pádné důkazy, že zločin spáchali Palestinci, a pak jen čeká, jestli se někomu nepodaří prokázat, co se skutečně stalo.

Pokud se nakonec prokáže, že Izrael skutečně toto zvěrstvo spáchal, mlčky potichu sice přijme odpovědnost, jenže v té době se pozornost světové věřejnosti přesunula na další jiné dramatické události. Klasické: Vyšetřování skončilo, zapomeňte.

Izrael provedl přesně tento scénář vloni, poté, co zavraždil palestinsko-americkou novinářku a veteránku Al-Džazíry Shireen Abu Akleh.

Shrnutí celého izraelského úderu na křesťanskou nemocnici v Gaze 

 

Shrnutí důkazy, že nemocnici bombardoval Izrael  

- Letecká trhací vzdušná bomba MK-84 svržená izraelským letadlem zachycená na videu.

- Výbuch ve vzduchu vysvětluje konkávní kapoty a střechy vozidel a také nepřítomnost kráteru na parkovišti.

- Civilisté spící na nádvoří vysvětlují vysoký počet obětí i bez strukturálního poškození budov.

- Izraelská popírání nejsou důvěryhodná, Izrael tak standardně postupoval i v minulosti při lžích o svých zvěrstvech.

- Izrael již od 7. října bombardoval nemocnice v Gaze nejméně 51krát přesně podle vyhlášeného záměru zcela zničit infrastrukturu v Gaze při bombardování škol, nemocnic, zařízení na úpravu vody ,mešit atd.

- Izrael měl motiv k psychologicky zničujícímu "odstrašujícímu" útoku apokalyptického rozsahu (a obvinit z něj Hamás), aby ospravedlnil genocidu na Palestincích.

Příprava etnické likvidace Palestinců?

Za šesté:18. října, Izrael bombardoval ulice poblíž nemocnice al-Quds. Video tohoto bombardování téměř dokonale odráží zvuk střely, proud ve vzduchu (vystřelující světlice) a následnou explozi ohnivé koule.

Samozřejmě: Nic z toho neomlouvá teroristické útoky Hamásu proti izraelským civilistům. To, co Hamás udělal izraelským občanům, byl válečný zločin, brutální projev ignorace základních principů, kterými by se i válčící strany měly řídit. Současně však vražedná brutalita Izraele vůči palestinským civilistům je právě takovým válečným zločinem: Jeden válečný zločin neospravedlňuje druhý.

Světové veřejné mínění proto musí požadovat příměří, diplomatické intervence, humanitární pomoc milionům neslýchaně strádajícím palestinským civilistům - a současně nezávislé úplné vyšetření bombových útoků na nemocnice v Gaze - nejen ten poslední, pro svou bezpříkladnou brutalitu nejvíce medializovaný.

Izrael musí být okamžitě zastaven v eskalaci svých "odvetných" válečných zločinů proti palestinskému lidu a nesmí mu být umožněno vyprovokovat tím další zvěrstva z opačné strany konfliktu, jež by pak využil k ospravedlnění připravovaného útoku na Gazu, jenž nelze klasifikovat jinak než jako přípravu obrovité „etnické čistky“.

 

Zdroj: naturalnews.com
Preklad: protiproud.info

 

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti