VIDEO: Domino začalo padať na druhú stranu: Výpovede svedkov na súde spochybnili dôveryhodnosť kajúcnika Bernarda Slobodníka

30.03.2023 | 09:30
  0
Všetko nasvedčuje tomu, že dobre zorganizovaná prokurátorsko-vyšetrovateľská skupina rozvinula viaceré scenáre pre prácu s kajúcnikmi. Nie je to len Sklenka, Makó a Slobodník, ale aj superkajúcnik Zoltán Andruskó, ktorý vytvoril celú planétu korupcie na základe požiadavok, len aby sa vykúpil.

Krivoprísažník Bernard Slobodník

Na nedávnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu vo veci bývalého šéfa špecializovanej prokuratúry Kováčika, ktorý mal prevziať údajný úplatok 50 tisíc eur sa nenápadne mali začať preverovať tieto okolnosti, ktoré vychádzajú zo svedectva Bernarda Slobodníka, významného policajného funkcionára. Tento svedok bol mystifikovaný podobne ako kajúcnik Makó a na základe takýchto svedectiev sa rozbehla politicky motivovaná agenda NAKA nasmerovaná na politických oponentov súčasnej vládnej garnitúry. Jednalo sa o realizáciu mediáne vyhlásenej vojny proti mafii, za ktorú Matovičova klika označila politickú stranu SMER- sociálna demokracia.

Pojednávanie však nenápadnými výpoveďami dvoch svedkov priniesla absolútny zvrat v chápaní a hodnotení vierohodnosti Slobodníka, ale aj prokurátorov UŠO Šureka a Repu, ale objasnila aj chobotnicu ktorá za tým stála. Slobodník bol nasadeným trollom Lipšica a Matoviča v tejto vojne ktorú nazývali Smerácka mafia a jeho prisluhovači. Svedok Koščo a Šrank, niekoľkoroční blízky spolupracovníci a podriadení Bernarda Slobodníka úplne nenápadne a medzi kľudnými, jednoduchými slovami a vetami vypovedali príbeh, ktorý bude znamenať absolútnu stratu vierohodnosti Bernarda Slobodníka, odhalenie korumpovanie médií, intenzívnu snahu zametanie stôp okolo Matovičovej daňovej trestnej činnosti a vykreslili nielen Slobodníkove krivé svedectvá a organizovaný spôsob marenia spravodlivosti, ale marginálne dokonca aj jeho dvojitý život a jeho vydierateľnosť z volných vzťahov s mladými mužmi, ktorí mu posielali fotografie intímnych častí a s ktorými pravidelne komunikoval.

Šokujúce svedectvo o trestnej činnosti Slobodníka, ktorým sa všetko mení

Bez podrobnej citácie týchto svedectiev, ( ktoré už boli spracované aj vo forme videa z legálnych nahrávok z pojednávania) vieme veľmi zásadne zhrnúť tieto fakty:

  • Slobodník mal nadštandardné majetkové pomery, ktoré sa snažil zinscenovanou hypotékou na 20 tisíc a ktorými prekryl skoro 300 tisícovú investíciu do svojej chaty, vlastnil nehnuteľnosti napísané na seba a na svoje deti- tieto okolnosti jeho majetkových pomerov nikto doteraz neprešetril
  • V kontakte so zástupcami médii Monikou Tódovou, Petkovou, Domeovou a dalšími sa snažil zabezpečiť imunitu voči medializácii jeho osoby a pred ich návštevami zo služobného počítača tlačil rôzne dokumenty pravdepodobe zo živých spisov, ktoré im odovzdával. Jedná sa o vážnu korupčnú činnosť na strane médii a mimoriadne vážne porušenie práv účastníkov konania s cieľom medializovať a zoslabovať procesné úkony v týchto konaniach s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku. Takýmto spôsobom dostávali tieto média nielen zrejme od neho, ale sa vytvorila chobotnica informátorov z rôznych orgánov polície a prokuratúry, na základe ktorých rôznymi zvodkami a analytickými výstupmi sa vlastne riadila mediálna vojna proti konkrétnym osobám vo verejnom priestore, často ešte skorľím zverejnovaním rôznych uznesení, ako dotknuté osoby ich mali vôbec doručené
  • V rokoch 2017 a neskôr Slobodník sa intenzívne stretával s Matovičom a mal mu pomáhať pri stratégii obrany Matovičovej trestnej činnosti vo veci 11 miliónového daňového podvodu,pričom obsahom komunikácie zrejme boli aj vynášané informácie z vyšetrovania a nápomoc v tom, ako sa brániť a teda mariť vyšetrovanie. Týchto stretnutí bolo 15 až 20 v istom autosalóne v Trnave. Matovič sa k stretnutiu priznal v rozsahu 3 stretnutí s údajným obsahom vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka. Jednoznačne sa teda jedná o podozrenie z marenia vvšetrovania na strane Slobodníka a korupčný politický obchod s cieľom si zabezpečiť vlastnú karieru
  • Slobodník vymyslel scenár pre svoju vlastnú ochranu a zvýraznenie dôležitosti, keď dal namontovať nefunkčnú sledovaciu GPS na svoje služobné vozidlo a zinscenoval nájdenie tohto zariadenia, na základe čoho podal trestné oznámenie na Úrade inšpekčnej služby Ministerstva vnútra. Tatko postavená akcia je výslovným podvodom, krivou výpoveďou a marením spravodlivosti, lebo Slobodník pod prísahou vypovedal a vytvoril celý príbeh do zápisnice o svojom výsluchu. Túto krivosť a agendu dokonca vyslovene použil aj vo svojej výpovedi na ŠTS v Pezinku vo veci prípadu vraždy prokurátorov, kde na základe tohto vymysleného príbehu tiež krivo vypovedal.
  • Jeho spolupracovníci Koščo a Šrank uviedli dve nahrávky, z ktorých jedna usvedčuje Slobodníka zo zháňania informácii pred stretnutím na UŠP k podaniu trestnho oznámenia, toto stretnutie malo byť vybavené priamo Danielom Lipšicom a mali byť do toho namočený prokurátori Repa a Šurek. Obidve známe to osoby, pričom Šurek by na základe tohto dôkazu mal byť okamžite vylúčený ako dozorový prokurátor a mal byť vypočutý ako svedok v tomto konaní.Druhá nahrávka sa týka priamych pokynov na realizáciu falošného GPS a scenára pre legendu pre UIS.
  • Slobodníkov dvojitý život a jeho vydierateľnosť sa prevalili tiež. V tablete prepojeného s telefonom manželka našla fotografie intímnych častí mladých mužov. Tieto mali ako hackerský útok vysvetliť títo svedkovia na Slobodníkov príkaz. Slobodník pritom žil svoj dvojitý život a od pondelka do stredy žil v Bratislave. Telefonoval a komunikoval s rôznymi mužmi , zrejme si posielali fotgorafie intimnych častí a zrejme potreboval navyšovať svoje ego aj pred nimi, nie je známe do akej miery sa chvastal a aké kompromitujúce informácie existujú v tomto smere aj na neho.
  • Slobodník používal známeho to superinformátora a šedej eminencie kriminálneho prostredia Petra Petrova. Poskytoval mu informácie, dostával od neho rôzne zvodky a poznatky, dal si sposrredkovávať a zabezpečiť kompromitujúce informácie. Býval s ním v jednom obytnom dome a Petrov robil prakticky aj osobný servis od opravy pračky cez vyplatenie a zohnanie rôznych vecí. Vzťah s Petrovom znamená obrovské kompromitujúce riziko pre Slobodníka, ale prakticky na kohokolvek, kto jeho služby využíval.

 

Kto začne stíhať Slobodníka za krivoprísanžníctvo, korupciu a marenie vyšetrovania ?

Na zásade právneho inštitútu zásady legality tieto poznatky, ktoré boli zverejnené znamenajú, že príslušné štátne orgány sú povinný začať okamžite konať Ex offo:

Úrad inšpekčnej služby

Majú otvorený spis na základe Slobodníkovho oznámenia o jeho sledovaní. Vyšlo na javo že to bol pripravený scenár a spravodajsky vykonaná akcia s cielom odkloniť od jeho osoby pozornosť v tom priaznivom mediálnom smere. Slobodník svoju vymyslenú akciu prezentoval pred inšpekciou ako svoje ohrozenie a vystupoval vo veci ako poškodený. Inšpekcia by mala okamžite zabezpečiť procesne vykonaný dôkaz na špecializovanom trestnom súde a okamžite obviniť Slobodníka z krivej výpovede, z marenia spravodlivosti a z podvodu v súbehu s trestným činom zneužitia právomoci verejného činiteľa

Ostatné orgány činné v trestnom konaní a Generálna prokuraúra

Mediálna korupcia

Informácie o odovzdávaní materiálov z aktívnych spisov je samo o sebe trestným činom verejného činiteľa, ktorý sa k týmto poznatkom  dostával s porušením práva vyšetrovaeľa a dozorujúceho prokurátora, ktorí majú garantovať prístup len účastníkom konania a zásadu enverejnosti prípravného konania. Aj keď právna negramotnosť zástupcov médií môže byť výhovorka, ale dohoda so Slobodníkom na jeho imunitu je už korupčnou činnosťou s cieľom zasahovať do vyšetrovania aktívnych prípadov. Je na vyšetrovateľov, aby z evidovaných prístupov Slobodníka a jeho stupňa oprávnenosti preveril a v akom období a k akým spisom sa Slobodník dostával a ako to korešponduje s medializovanými iformáciami, ktoré boli predmetom opakovaných stretnutí s Monikou Todovou alias Mirka , s ostatnými zástupcami médii ako aj organizáciou Zastevme korupciu, ktorá účelovo požívala tieto informácie vo svojej agende.

Matovič

Dvadsiatka stretnutí so Slobodníkom signalizuje, že Slobodník mal motív monitorovať jeho spis a vynásať z neho informácie tak, aby Matovič mohol mariť svoju11 milionovu daňovú kauzu. Opäť je tu modus operandi k tomu, aby sa skúmal prečo, kedy a aké informácie Slobodník mohol v tom synchronizovanom období získať, aké majú význam pre Matoviča a pre jeho obranu a ak sled udalostí v tej dobe nasledoval v jeho procesnej obrane, prípadne v konaní, ktorými sa toto konanie mohlo mariť. Vypočutie Matoviča v tejto veci je ešte politicky nežiadúce, ale je zjavné, že sa jedná opäť nielen o zneužitie právomocí a marenie spravodlivosti, ktoré sú kvalifikovateľné aj pre korupčnú činnosť Matoviča a Slobodníka, možno aj ďalších osôb.

Repa a Šurek

Títo dvaja špeciálni prokuratúry by mali byť okamžite vylúčení ako procesní prokurátori zo všetkých konaní, kde sa použila výpoveď Bernarda Slobodníka a Petra Petrov, lebo nahrávky aj výpovede svedkov dokazujúc ich vzájomnú koordinovanosť, podozrenie z prípravy scenárov na základe vymyslených poznatkov a je tu vážne podozrenie aj o organizovanej trestnej činnosti verejných činiteľov s cielom marenia spravodlivosti a vznášania krivých obvinení. Bolo by naivné očakávať, že tento poznatok pre DanielaLipšica je dostatočné čo len na ich disciplinárne skúmanie, alebo vykonanie kontroly,lebo sám je označovaný ako jeden z tých, ktorí mali Slobodníkovi zabezpečiť imunitu za poskytnuté krivé svedectvá

Z domina sa stala lavína

Stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Takzvané mienkotvorné média, ktoré boli menované v korupčnej dohode Slobodníka sa venovali z týchto pojednávaní iba marginálnym a zlahčovaným poznatkom, nevyvodzovali žiadne závery.

Strana SMER- sociálna demokracia okamžite reagovala priniesla na tlačovej konferencii celkom profesionálne pripravené hodnotenie Slobodníkovej vierohodnosti v takej miere, že samo o sebe to postačuje na začatie viacerých trestných stíhaní voči nemu, ale aj voči samotným skorumpovaným médiam. Alternatívna scéna reagoval sčasti absolútne profesionálne.

Ostatné média a komentátory varili polievku z toho, čo pozbierali po webe a vlastne im uniká z dôvodu neprofesionality samotný význam týchto výpovedí ktoré odzneli

Nové podozrenia pre kauzu vraždy prokuátorov- išlo spravodajskú akciu?

Nenápadná informácia o tom, že Slobodník v roku 2017 mal mať vedomosť o sledovaní prokurátorov a cez fingovanú GPS sa chcel do toho pripojiť ako poškodený má svoje konzekvencie. Odkial Slobodník o tejto veci vedel, keď  Dušan Kraacina v liste adresovanom do redakcie eurorešpekt uvádzal, že vraj k sledovaniu prokurútorov ho vyyzval Andrusko koncom roku 2017.

Obvinenie  vo veci prípravy vraždy bolo vznesené až 14.08.2019

V tomto uznesení sa Slobodníkova výpoved o sledovaní sa nenachádza a trestné stíhanie začalo 02.10.2018. Podla tohto uznesenia sa Andrusko vyjadril vo svojich výpovediach k podozreniu a z prípravy vraždy prokurátorov po prvý krát 8.10.2018

 

 

Je tu na mieste otázka či Slobodník o tejto kauze vedel z nezákonného prístupu do vyšetrovacieho spisu na UIS, alebo tam s niekým priamo spolupracoval a kedy došlo k zinscenovanému nasadeniu nefunkčnej GPS na jeho auto a kedy podával trestné oznámenie na UIS. Zvláštne okolnosti. Ak Slobodník sa do toho zapojil dobrovoľne, tak sledoval tým nejaký osobný korupčný a kariérny ciel. Ale odkiaľ mal prístup k týmto informáciam? Jeho výpoveď na hlavnom pojednávaní na ŠTS v júli minulého roku je teda postavená na znôške neprávd a krivých výpovedí, preto je na mieste jeho opakované vypočutie a to z dôvodu medializovanej nahrávky a hlavne z výpovedí svedkov Košča a Šranka. Jedná sa o organizovaný zásah a moderovanie celej kauzy kto stojí v pozadí?

Všetko však nasvedčuje tomu, že dobre zorganizovaná prokurátorsko- vyšetrovateľská skupina rozvinula viaceré scenáre pre prácu s kajúcnikmi. Nie je to len Sklenka, Makó a Slobodník, ale aj superkajúcnik Andruskó, ktorý vytvoril celú planétu korupcie na základe požiadavok, len aby sa vykúpil.

Pre tých, ktorí ešte nemohli odsledovať tieto nahrávky a výpovede svedkov doporučejem s trpezlivosťou a pozorne vypočuť autentickú nahrávku.

Autor: Gabriel Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti