Sudkyňa Sabová a ignorácia výkladového rozhodnutia Luxemburského súdu. Je sudkyňa v kauze súdneho pojednávania vraždy Kuciaka členom organizovanej skupiny?

20.07.2020 | 14:17
  0
Dlhodobo sme svedkami fanatickej poľovačky médii hlavného prúdu, ktoré inkvizičným spôsobom útočia na ľudí, ktorí sú trestne stíhaní bez dokázania viny.

V januári 2020, po takmer dvojročnom “intenzívnom” vyšetrovaní, konečne otvorila predsedníčka senátu JUDr. Sabová dlho očakávané pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Po siedmych mesiacoch od začiatku súdneho procesu, keď médiá intenzívne stupňujú nátlak na ukončenie procesu, je vhodné položiť si otázku, ako je to vôbec takýto súdny proces možný.

Ako možno očakávať ukončenie procesu na prvom stupni, ak doposiaľ neboli akceptované návrhy na dokazovanie požadované obhajobou? Špecialitou tohto konania bolo však najmä znalecké dokazovanie a pripustenie údajne kľúčových dôkazov, čiže výpisov komunikácie z Threemy a komunikáciu zo zaistených mobilov a nepripustenie dokazovania zo strany obžalovaných.

Z pohľadu nezainteresovaného, ktorý má prístup k celému vyšetrovaciemu spisu, je zarážajúci neštandardný spôsob realizácie – vykonávania dôkazov, samotného dokazovania v súdnom procese, ktorý bol v prvom štádiu prenášaný zvukovými nosičmi. Verejnosť logicky očakávala striktné dodržiavanie ustanovení trestného poriadku, respektíve dodržiavanie práv obvinených. Z tohto dôvodu pravdepodobne nikto neočakával, keď sudkyňa pripustila do konania Threemu, že sa rozhodne, v rozpore so zákonom, vykonať iba časť dôkazu, teda niekoľko viet o počasí a zuboch, ktoré však ani zďaleka nemôžu byť dôkazom o objednávke vraždy.

Skutočný zlom v konaní, kedy si aj laik uvedomil, že sa jedná o politický proces a to, že súd nemá dôkazy voči obžalovaným a teda je obžaloba postavená na vode, bolo odsúdenie Miroslava Marčeka.


Po jeho odsúdení JUDr. Sabová prevzala rozkladové rozhodnutie Luxemburského súdu súvisiace s prezumpciou neviny.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že potom, ako sudkyňa vydala rozhodnutie voči Marčekovi s popisom skutkov Zsuzssovej a Kočnera nie je možné, aby naďalej pojednávala uvedenú trestnú vec. Keďže je rozhodnutie Luxemburského súdu záväzné pre všetky orgány slovenskej republiky, bolo povinnosťou JUDr. Sabovej vylúčiť sa z konania a rovnako mal postupovať aj celý senát. Svojím zotrvaním v konaní jednoznačne Sabová porušila zákon.

Zarážajúci je aj spôsob vykonania dokazovania, nehovoriac o tom, že v rozpore so zákonom a právami obvinených ani raz nepostúpila námietku zaujatosti voči svojej osobe na nadriadený súd.

JUDr. Sabová systematicky marila práva obžalovaných aj tým, že im neumožňovala v priebehu celého konania súvisle sa vyjadriť v rámci spontánnej výpovede, ale aj v priebehu konania k dôkazom. Jej konanie je nepochopiteľné aj preto, že dlhé hodiny procesu boli vypočúvaní svedkovia, ktorých svedecké výpovede nie je možné vôbec brať do úvahy vzhľadom k tomu, že sa jednalo o nič nehovoriace emotívne prejavy, ktoré s podstatou veci vôbec nesúviseli.

Dlhodobo sme svedkami fanatickej poľovačky médii hlavného prúdu, ktoré inkvizičným spôsobom útočia na ľudí, ktorí sú trestne stíhaní bez dokázania viny.

Za mediálnymi útokmi treba vidieť systematickú a zorganizovanú podporu právnikov a niektorých policajných orgánov, či tichú podporu prokuratúry, ktoré médiám podsúvali dopredu pripravené výňatky zo spisov s tendenčnými komentármi, ktorými fiktívni bojovníci za očistu justície pohotovo reagovali do kamier zástupcov skorumpovaných médií.

A na čelo tejto organizovanej skupiny sa postavila aj samotná sudkyňa JUDr. Sabová. Tá má zjavne s manipuláciou neviny skúsenosti, čo dokazuje aj právoplatné uznesenie Najvyššieho súdu 4 To 2/2015, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozsudok senátu JUDr. Sabovej. V tomto konkrétnom prípade podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bola zo strany JUDr. Sabovej porušená zásada prezumpcie neviny ako vážneho inštitútu Dohovoru o ľudských právach.

JUDr. Sabová namiesto toho, aby prijala zodpovednosť, opäť si vysvetlila právo po svojom, a namiesto toho, aby sa spamätala a začala viesť pojednávanie striktným dodržiavaním trestného poriadku, teda dbať o to, aby aj obžalovaným neboli upierané základné práva – teda aj právo na spravodlivý proces, podala trestné oznámenie za ovplyvňovanie súdu.

Podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga by možno aj v tomto prípade mal podať podnet predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi, aby preveril všetky doterajšie rozhodnutia sudkyne Sabovej a možno ju upozornil, aby začala konať v zmysle platnej trestnoprávnej legislatívy.

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk

Články súvisiace s tematikou:

 

 

 

 

 

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti