Slovensko má najnižšie platy z V4. V Nemecku je priemerná mzda 4130 eur. Vyššiu priemernú mzdu ako Slováci majú Chorváti, Rumuni a všetky pobaltské štáty

01.07.2022 | 09:55
  1
Štúdia poradenskej spoločnosti Mazars porovnáva daňové systémy 22 krajín strednej a východnej Európy.

Priemerná mzda na Slovensku predstavuje 1185 eur, čo je najmenej z krajín Vyšehradskej skupiny. V susednom Česku je to v prepočte 1533 eur, Maďarsku 1369 eur a Poľsku 1301 eur. Najvyššia priemerná mzda v celej strednej a východnej Európe je v Nemecku, a to 4130 eur. Nasleduje Rakúsko s 3818 eur.

Naopak najnižšia priemerná mzda 400 eur je v Kosove, 450 eur v Bosne a Hercegovine a 485 eur na Ukrajine. Vyplýva to z každoročnej štúdie poradenskej spoločnosti Mazars, ktorá porovnáva daňové systémy 22 krajín strednej a východnej Európy.

Štúdia ďalej uvádza, že dane a povinné odvody zamestnávateľov súvisiace so zamestnávaním ľudí sa tento rok v 22 európskych krajinách skôr ďalej znižovali. V priemere je u daní a povinných odvodov pomer nákladov zamestnávateľa k hrubým mzdám 15 percent.

Medzi jednotlivými krajinami sú však značné rozdiely. Zatiaľ čo v Rumunsku či Kosove sú odvody menej ako päť percent hrubej mzdy, v Poľsku 20,48 percenta, v Českej republike 24,8 percenta pre ročné príjmy do 76 330 eur a na Slovensku 35,2 percenta, píšu České noviny.

Zdroj: pravda.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti