Rubeľ krytý zlatom by mohol spôsobiť prielom, ktorý zmení pravidlá hry s obrovskými dôsledkami pre americký dolár a svetovú ekonomiku, tvrdí analytik drahých kovov

02.04.2022 | 13:10
  0
Naviazanie národnej meny na zlato a energie je pre globálnu ekonomiku zmenou paradigmy, upozorňuje v rozhovore pre RT Ronan Manly - analytik drahých kovov zo spoločnosti BullionStar Singapore.

Ruská centrálna banka tento týždeň obnovila nákupy zlata, ale čo je dôležitejšie, regulačný orgán tak robí za pevnú cenu 5 000 rubľov (59 USD) za 1 gram v období od 28. marca do 30. júna, čo zvyšuje možnosť, že sa Rusko po prvýkrát za viac ako storočie vráti k zlatému štandardu.

Ak Rusko podnikne ďalší krok, ako bolo navrhnuté tento týždeň, a bude predávať svoje komodity za ruble, tieto kombinované kroky by mohli mať obrovské dôsledky pre rubeľ, americký dolár a svetovú ekonomiku.

Aby sme získali odpovede, RT sa rozprávala s analytikom drahých kovov Ronanom Manlym zo spoločnosti BullionStar Singapore.

- Prečo je stanovenie pevnej ceny zlata v rubľoch dôležité?

Ruská centrálna banka tým, že ponúkla ruským bankám nákup zlata za pevnú cenu 5 000 rubľov za gram, jednak naviazala rubeľ na zlato, a keďže zlato sa obchoduje v amerických dolároch, stanovila spodnú hranicu ceny rubľa voči americkému doláru.

Toto prepojenie môžeme vidieť v praxi od piatka 25. marca, keď Bank of Russia oznámila pevnú cenu. Rubeľ sa vtedy obchodoval za približne 100 za americký dolár, odvtedy však posilnil a blíži sa k úrovni 80 za americký dolár. Prečo? Pretože zlato sa na medzinárodných trhoch obchodovalo za približne 62 USD za gram, čo zodpovedá (5 000 / 62) = približne 80,5, a trhy a arbitrážni obchodníci to teraz vzali na vedomie, čím sa kurz rubľa voči americkému doláru zvýšil.

Rubľ má teda teraz spodnú hranicu voči americkému doláru, pokiaľ ide o zlato. Ale aj zlato má takpovediac spodnú hranicu, pretože 5 000 rubľov za gram je 155 500 rubľov za trójsku uncu zlata a pri spodnej hranici RUB/USD približne 80 to znamená cenu zlata okolo 1 940 USD. A ak sa západné papierové trhy so zlatom LBMA/COMEX pokúsia znížiť cenu zlata v amerických dolároch, budú sa musieť pokúsiť oslabiť aj rubeľ, inak sa papierové manipulácie dostanú na verejnosť.

Okrem toho, ak sa pri novom prepojení zlata s rubľom bude rubeľ naďalej posilňovať (napríklad v dôsledku dopytu vytvoreného povinnými platbami za energie v rubľoch), odrazí sa to aj v silnejšej cene zlata.

- Čo to znamená pre ropu?

Rusko je najväčším svetovým vývozcom zemného plynu a tretím najväčším svetovým vývozcom ropy. Práve teraz sme svedkami toho, že Putin požaduje, aby zahraniční odberatelia (dovozcovia ruského plynu) museli za tento zemný plyn platiť rubľami. Tým sa cena zemného plynu okamžite naviaže na ruble a (vzhľadom na pevnú väzbu na zlato) na cenu zlata. Ruský zemný plyn je teda teraz prostredníctvom rubľa naviazaný na zlato.

To isté sa teraz dá urobiť aj s ruskou ropou. Ak Rusko začne požadovať platbu za vývoz ropy v rubľoch, dôjde k okamžitému nepriamemu naviazaniu na zlato (prostredníctvom pevnej väzby medzi cenou rubľa a zlatom). Potom by Rusko mohlo začať prijímať zlato priamo ako platbu za svoj vývoz ropy. V skutočnosti sa to dá uplatniť na všetky komodity, nielen na ropu a zemný plyn.

- Čo to znamená pre cenu zlata?

Tým, že hrajú obe strany rovnice, t. j. prepojenie rubľa so zlatom a následné prepojenie platieb za energie s rubľom, Ruská banka a Kremeľ zásadne menia celé predpoklady fungovania globálneho obchodného systému a zároveň urýchľujú zmeny v globálnom menovom systéme. Táto hradba kupujúcich, ktorí hľadajú fyzické zlato na platenie za reálne komodity, by určite mohla torpédovať a vyhodiť do vzduchu trhy s papierovým zlatom na burzách LBMA a COMEX.

Pevné naviazanie rubľa na zlato stanovuje spodnú hranicu kurzu RUB/USD, ale aj kvázi spodnú hranicu ceny zlata v amerických dolároch. Okrem toho je však hlavnou udalosťou prepojenie zlata s platbami za energie. Zatiaľ čo zvýšený dopyt po rubľoch by mal naďalej posilňovať kurz RUB/USD a prejaviť sa ako vyššia cena zlata v dôsledku pevného prepojenia rubľa so zlatom, ak by Rusko začalo akceptovať zlato priamo ako platbu za ropu, znamenalo by to novú zmenu paradigmy ceny zlata, keďže by to priamo prepojilo cenu ropy s cenou zlata.

Rusko by napríklad mohlo začať tým, že by stanovilo, že odteraz bude akceptovať 1 gram zlata za barel ropy. Nemusí to byť 1 gram, ale musela by to byť ponuka so zľavou oproti súčasnej referenčnej cene ropy, aby sa podporilo jej prijatie, napr. 1,2 gramu za barel. Kupujúci by sa potom snažili kúpiť fyzické zlato, aby zaplatili za vývoz ruskej ropy, čo by zase spôsobilo obrovské napätie na trhoch s papierovým zlatom v Londýne a New Yorku, kde je celé zisťovanie "ceny zlata" založené na syntetickom a čiastočne krytom hotovostnom vyrovnaní nealokovaného "zlata" a "derivátov" ceny zlata.

- Čo to znamená pre rubeľ?

Prepojenie rubľa so zlatom prostredníctvom pevnej ceny Ruskej centrálnej banky teraz stanovilo spodnú hranicu kurzu RUB/USD, a tým stabilizovalo a posilnilo rubeľ. Požiadavka, aby sa za vývoz zemného plynu platilo v rubľoch (a neskôr možno aj za ropu a ďalšie komodity), bude opäť pôsobiť stabilizačne a podporne. Ak väčšina medzinárodného obchodného systému začne akceptovať tieto ruble pri dohodách o platbách za komodity, mohlo by to ruský rubeľ posunúť na pozíciu významnej svetovej meny. Akýkoľvek krok Ruska akceptovať priame platby zlatom za ropu zároveň spôsobí, že do ruských rezerv bude prúdiť viac medzinárodného zlata, čo by tiež posilnilo bilanciu Ruskej banky a následne aj rubeľ.

Hovoriť o formálnom zlatom štandarde pre rubeľ je možno predčasné, ale o zlatom krytom rubeli musí Ruská centrálna banka uvažovať.

- Čo to znamená pre ostatné meny?

Globálne menové prostredie sa rýchlo mení a centrálne banky na celom svete to zjavne berú na vedomie. Západné sankcie, ako napríklad zmrazenie väčšiny ruských devízových rezerv pri pokuse o sankcionovanie ruského zlata, teraz jasne ukázali, že vlastnícke práva na devízové rezervy držané v zahraničí nemusia byť rešpektované, a rovnako, že zlato zahraničných centrálnych bánk držané v trezoroch, napríklad v Bank of England a newyorskom Fede, nie je mimo konfiškácie.

Ostatné nezápadné vlády a centrálne banky sa preto budú živo zaujímať o to, či Rusko naviaže rubeľ na zlato a či naviaže platby za vývoz komodít na rubeľ. Inými slovami, ak Rusko začne akceptovať platby za ropu v zlate, ostatné krajiny môžu pocítiť potrebu nasledovať jeho príklad.

Pozrite sa, kto sú okrem USA najväčší svetoví producenti ropy a zemného plynu - Irán, Čína, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Katar. Samozrejme, všetky krajiny BRICS a euroázijské krajiny to všetko tiež veľmi pozorne sledujú. Ak sa blíži zánik amerického dolára, všetky tieto krajiny budú chcieť, aby ich meny boli príjemcami výhod nového multilaterálneho menového poriadku.

- Čo to znamená pre americký dolár?

Od roku 1971 je globálny rezervný štatút amerického dolára podporovaný ropou a petrodolárová éra bola možná len vďaka tomu, že svet naďalej používal americké doláre na obchodovanie s ropou, a vďaka schopnosti USA zabrániť akémukoľvek konkurentovi amerického dolára.

To, čo vidíme práve teraz, však vyzerá ako začiatok konca tohto 50-ročného systému a zrod nového multilaterálneho menového systému podporovaného zlatom a komoditami. Spúšťacím mechanizmom bolo zmrazenie devízových rezerv Ruska. Obrovské komoditne silné krajiny sveta, ako napríklad Čína a krajiny vyvážajúce ropu, teraz možno cítia, že nastal čas prejsť na nový spravodlivejší menový systém. Nie je to prekvapenie, diskutujú o tom už roky.

Hoci je ešte priskoro hovoriť o tom, ako to ovplyvní americký dolár, z tohto obdobia vyjde slabší a menej vplyvný ako predtým.

- Aké to bude mať násedky?

Krok Ruskej centrálnej banky naviazať rubeľ na zlato a prepojiť platby za komodity s rubľom je zmenou paradigmy, ktorú západné médiá zatiaľ veľmi nepochopili. Ako bude domino padať, tieto udalosti sa môžu odraziť rôznymi spôsobmi. Zvýšený dopyt po fyzickom zlate. Výbuchy na trhoch s papierovým zlatom. Prehodnotenie ceny zlata. Odklon od amerického dolára. Zvýšený bilaterálny obchod s komoditami medzi nezápadnými krajinami v iných menách ako americký dolár.

Zdroj: rt.com
Preklad: InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti