Petícia občanov Slovenska: NIE podpisu vojenskej zmluvy s Američanmi!

19.01.2022 | 10:20
  11
Naša jasná vôľa znie NIE k uzavretiu Dohody o obrannej spolupráci s USA, nechceme tu amerických ani žiadnych iných okupantov a vojnové pole!!! Raz sme tu už okupáciu zažili!

Toto je naša vôľa, nás občanov Slovenskej republiky, naše územie a vaša povinnosť rešpektovať vôľu tohto národa. Nikto z vás nedostal mandát na odovzdanie územia SR a ohrozenie bezpečnosti Slovenska, nech TO nazývate akýmkoľvek spôsobom,  ide o naše životy a budúcnosť.

Naša jasná vôľa znie NIE k uzavretiu Dohody o obrannej spolupráci s USA, nechceme tu amerických ani žiadnych iných okupantov a vojnové pole!!! Raz sme tu už okupáciu zažili!

Ste povinní:

-  Konať v súlade s našou vôľou – a tá znie NIE DOHODE.
-  Konať v prospech Slovenska a jeho národa.
-  Konať v súlade so slovenským právnym poriadkom,  Ústavou SR a legislatívou EÚ.
-  Dodržiavať rozsah dočasného mandátu, ktorý vám voliči zverili na základe vášho volebného programu.
-  Zachovať suverenitu a národnú zvrchovanosť Slovenska.
-  Zachovať bezpečnosť každého občana Slovenska.
-  Zachovať zvrchovanosť a vlastníctvo územia Slovenska bez cudzích vojsk.
-  Spravovať majetok Slovenska v prospech všetkých jeho obyvateľov.
 

Odignorovali a zmarili ste:

-  Informovanosť verejnosti o  zámere uzavrieť takúto Dohodu.
-  Verejnú diskusiu.
-  Všetky hromadné pripomienky.
-  Legislatívny proces.
 

Na základe vyššie uvedeného jasne a nad všetku pochybnosť prejavujeme našu vôľu, ktorú vám dávame na vedomie a vyzývame každého jedného z vás k jej naplneniu a rešpektovaniu, panie poslankyne, páni poslanci a pani prezidentka.

V prípade, že našu jasne a jednoznačne prejavenú vôľu nebudete rešpektovať a v súlade s našou vôľou nebudete konať, sa vedome dopúšťate aktu vlastizrady.
 
ZAMYSLENIE: Uzavreli by ste takúto dohodu vy, týkajúcu sa vášho vlastného domu a tvrdili svojej  rodine, že je to pre vás výhodné, tak ako sa to snažíte za každú cenu urobiť s naším spoločným domovom – našou vlasťou?  

Petíciu môžete podpísať TU.

Autori petície: JUDr. Katarína Burdyová, Mgr. Anna Giretová

Zdroj: peticie.com

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti