Obvinenie tímu sledujúceho novinárov je pomstou Daniela Lipšica

09.03.2021 | 17:54
  20
Z vyjadrení exsiskára Petra Tótha k obvineniu je zrejmé, že je viazaný mlčanlivosťou, čiže nesledovali na objednávku Mariána Kočnera …

Minulý týždeň priniesol mnohými novinármi vytúžené obvinenie podnikateľa Mariána Kočnera, Petra Tótha a troch agentov podieľajúcich sa údajne od októbra 2017 na sledovaní novinárov. V skutočnosti bar Next Apache a kaviareň U Krajniaka sledovali od konca novembra 2016.

Od začiatku vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka, médiá servírovali verejnosti rozprávku o tom, ako podnikateľ Marián Kočner nezvládol vlnu textov Jána Kuciaka publikovaných v roku 2017, ktorými usvedčoval Kočnera najmä z údajnej ekonomickej trestnej činnosti.

Podľa médií ako aj neskôr obžaloby, po spornej tlačovke, konanej koncom júna 2017, mimochodom iniciovanej bývalým šéfom kontrarozviedky SIS Petrom Tóthom, kedy údajne Kuciak dostal Kočnera do úzkych, rozhodol sa vraj Kočner, na jeseň 2017, poveriť Petra Tótha, zriadením sledovacieho komanda, ktoré bude monitorovať novinárov, respektíve zabezpečovať na novinárov kompromitujúce materiály.

Realita: 

Sledovací tím bol na základe služobného poverenia zriadený na jeseň v roku 2016.

Oficiálnym dôvodom, respektíve legendou na monitorovanie baru Next – Apache a kaviarne u Krajniaka bola drogová trestná činnosť.

Po nákupe techniky, koncom roku 2016, začal tím Petra Tótha sledovanie Apache baru a následne kaviarne u Krajniaka.

Na prelome mesiacov február – marec 2017, vydal Anton Šafárik ako riaditeľ SIS pokyn na sledovanie novinára Jána Kuciaka.

Na marcovom stretnutí v bare Next Apache dvaja agenti zahraničných služieb – bývalý riaditeľ rádia Slobodná Európa a nemecky hovoriaci občan – vyjadrili pohoršenie nad tým, že portál Aktuality, respektíve Ján Kuciak už mali na dennej báze publikovať texty o Kočnerovi. Skritizovali aj slabú sledovanosť – čítanosť týždenníka týždeň ako aj formu textov. Štefan Hríb prítomný na stretnutí prisľúbil nápravu.

Prvý článok Jána Kuciaka o Mariánovi Kočnerovi bol publikovaný 3.5. 2017.

Do povestnej tlačovky koncom júna 2017 publikoval štyri texty. Po spornej tlačovke odmietal publikovať texty o Kočnerovi. V činnosti pokračoval na naliehanie vedenia redakcie!

Sledovanie bolo koncom júna na dobu dovoleniek prerušené, pretože sledovací tím zistil, že sú monitorovaní inou skupinou. Člen sledovacieho tímu Miroslav Kriak v obave o svoj život si zakúpil zbraň.

Sledovanie a odhalenie tajných stretnutí, konaných mnohokrát po zatvorení podnikov, riešili aj pravidelní návštevníci baru Next Apache a kaviarne „U Krajniaka“.

Monitorovací tím zo SIS zistil, že:

Apačov drogami zásobuje Martin Jurika z Nitry – odsúdený za kupliarstvo a drogovú činnosť


na pravidelných stretnutiach bývalí politici, s novinármi a zahraničnými návštevníkmi riešia vyvolávanie nepokojov v spoločnosti 


pripravujú protesty, diskreditáciu čelných predstaviteľov štátu a prevzatie moci.


Autá na sledovanie ako aj technika a iné náležitosti, nakoľko sa jednalo o spoločnú akciu Kriminálneho úradu finančnej správy a SIS boli financované z rozpočtu vyčleneného na akciu.

Členovia sledovacieho tímu boli legalizanti, s krytím pracovník ministerstva vnútra. Peter Tóth bol v tej dobe tiež pracovníkom SIS.

Vyššie uvedené okolnosti boli riadne preukázané počas hlavných pojednávaní vo veci vraždy Jána Kuciaka, čiže súd spoľahlivo zistil, že sledovací tím nebol zriadený na základe požiadavky Mariána Kočnera.

Tóth k obvineniu:

Peter Tóth sa k svojmu obvineniu vyjadril o deň neskôr ako boli medializované informácie v relácii „Dopoludnie s Adrianom“ na InfoVojne:

„Vy nemôžete v jednom trestnom konaní vypovedať v postavení svedka a nemôžete vypovedať v postavení obvineného…“

Pravdou je, že vzhľadom k tomu, že zväzok 29 zo sledovania bol súčasťou súdneho spisu vo veci vraždy Jána Kuciaka, Tótha, Kriaka, Mlynarčíka a Škripa, kde spomenutí páni boli v pozícii svedkov, nie je možné ich postihovať za sledovanie, z dôvodu, že plnili služobné povinnosti. Vo vzťahu k sledovaniu baru Next Apache a kaviarne „U Krajniaka“ voči Mariánovi Kočnerovi bolo vykonané dokazovanie, ktorým bolo vyvrátené, že by bol na jeho pokyn zriadený sledovací tím.

„Toto je pomsta za to, že som poukázal na trestnú činnosť  organizovanej skupiny zloženej z osôb – Lipšic, Pčolinský, Krajňak a Košč a samozrejme je to pomsta zato, že som rozkryl mediálnu mafiu, ktorá im slúži, pretože Tódová, Vagovič, Bárdy, Kelleová… Sú to iba slúžtičky, súčasť ich gangu a aj za nich sa bolo treba pomstiť.“

Peter Tóth nie je o nič menšia slúžtička ako vyššie spomínaní, rozdiel medzi nimi je iba v tom, že Peter Tóth mal pripraviť dôkazy na usvedčenie Mariána Kočnera, a oni masírovať verejnú mienku, aby verejnosť uverila, že za vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stojí Marián Kočner.

V konečnom dôsledku jediným cieľom všetkých spomenutých bolo odvrátiť pozornosť od skutočných objednávateľov a vykonávateľov a podsunúť verejnosti vopred pripravenú verziu skutku.

„Ja som vypovedal k vražde Kuciaka v októbri 2018, nespáchal som žiadny zločin…“

Zo spisu vyplýva, že na výrobe dôkazov voči Mariánovi Kočnerovi spolupracoval s políciou od marca 2018, až do doby kedy s Branislavom Zurianom a ľuďmi z NAKA nepripravili konanie a nezabezpečili telefóny Mariána Kočnera, v ktorých pred odovzdaním polícii v spoločnosti Penta upravili komunikáciu v aplikácii Threema.

Niekoľko týždňov po vražde polícia mala spoľahlivo zistené, že komunikácia Mariána Kočnera s kýmkoľvek nevykazovala známky trestnej činnosti, v inkriminovanej dobe Kočner nevyberal z banky hotovosť a zo schránky skutočne vyberal znalecký posudok.

Právne zastúpenie poškodených nebolo vybrané náhodne. Prísun informácií z vyšetrovania potrebovali totiž nielen Apači, ale aj prezident Kiska, ktorého záujmy zastupoval v konaní pán Kvasnica.

Sledovanie v konečnom dôsledku nie je zločin, ale prečin, v prípade že ho nevykonáva zložka štátu. Monitorovanie evidentne nevykonávali ako súkromné osoby, pre Kočnera. Informačné služby bežne monitorujú  občanov a vyhodnocujú riziká pre štátnu bezpečnosť.

Otázkou zostáva, čím bol Peter Tóth vydieraný, keď sa rozhodol zničiť nielen Kočnera, ktorý mu napriek nedôvere pomáhal zo všetkých finančných problémov, Zsuzsovú, s ktorou sa nikdy nestretol, ale aj spolupracovníkov zo služby a ľudí, s ktorí mu nikdy neublížili, a  ako ukázalo vyšetrovanie, nebol s nimi v žiadnom kontakte.

Zaujímavou bol pohľad Tótha nielen na vyšetrovanie a rozsudok, ale aj súčasné dianie vo veci:

„Nič sa nezmenilo, problém je podľa môjho názoru, že prokurátori nezvládli svoju úlohu, nevedia rozhodovať v zmysle toho, čo majú v spise, ale to už nie je môj problém. Treba sa pozrieť na dôkazy, ktoré mám, ktoré som už predložil, a ktoré som nepredložil. Otázka nestojí tak, či sa skutok mohol stať ako ho popisuje obžaloba, ale či sa mohol stať inak ako ho popisuje obžaloba.“

Trestná vec bola rozhodnutá na základe predložených dôkazov na súde, ktorý prejednáva predloženú obžalobu, respektíve jej jednotlivé body, ktorými usvedčuje páchateľa. V prípade, že sú jednotlivé tvrdenia uvádzané v svedeckých výpovediach vyvrátené – či už listinami alebo inými dôkaznými prostriedkami, súd na takéto dôkazy prihliadať nemôže.

V rámci svedeckej výpovede Petra Tótha bola drvivá väčšina jeho vyjadrení pred súdom vyvrátená, a súd jeho tvrdenia vyhodnotil ako nepravdivé. Dôkazy, ktoré neboli predložené a neboli predmetom obžaloby, nie je zaniesť do prebiehajúceho konania.

Doposiaľ všetky tri senáty, ktoré rozhodovali vo veciach súvisiacich s Mariánom Kočnerom vyhodnotili jeho výpoveď ako nedôveryhodnú, čiže nebolo možné vziať jeho tvrdenia na zreteľ pri vydávaní rozsudku.

Tóthove vyjadrenie „Som obvinený, pretože som robil investigatívnu žurnalistiku…“ , pri znalosti spisu zo sledovania pôsoí ako nevydarený pokus o vtip, o nič menej vtipnejšie nie sú ani jeho vyjadrenia vo vzťahu k zisteniam zo sledovania:

„Nezistili sa také informácie, ktoré Kočner očakával z hľadiska bulvarizácie, okrem ožratého Kordu, ktorý sa váľal a Miro Kriak mu poskytoval prvú pomoc. Bulvarizovaných informácií bolo málo, ale z hľadiska analýzy činnosti novinárov, z hľadiska toho ako sa správajú bolo zistené veľa. Bolo zistené ako sa Lipšicová partia spriahla s pasákom a dílerom drog Martinom Jurikom z Nitry, ako sa organizujú. Stanovia týždenný plán a oni idú. Toto vyplýva zo sledovania Next Apache baru.”

Bulvárnych zistení bolo viac ako dosť, nakoľko sa v uvedených prevádzkach konzumoval v neprimeranom množstve alkohol, fajčila marihuana a konzumovali drogy …

Zároveň sa zistila závažná trestná činnosť ľudí, ktorí s Apačmi spolupracovali. Dodávali im na vybrané osoby trestné spisy, zabezpečovali celé spisy z vojenského obranného spravodajstva a vynášali zo Slovenskej informačnej služby, pripravovali diskreditačné kampane, vyvolávanie nepokojov, protesty a prevzatie vlády.

Vzťahové diagramy z októbra 2017, ktoré boli prezentované v médiách, nie sú súčasťou spisu zo sledovania. Tím Petra Tótha nesledoval žiadnych dvadsať päť novinárov. Na snímkach zo stretnutí Apačov sa objavili Štefan Hríb, Martin Mojžiš, Eugen Korda a Mirek Tóda.

Na fotografiách sa objavili Marek Vagovič a Dag Daniš s cigaretou pred redakciou, Zuzana Petková a Pavol Sibyla v kaviarni, či Monika Tódová nastupujúca do auta. Sledovaný bol len Ján Kuciak, Štefan Hríb a Martina Ruttkayová.

„Pani Teleki rozpráva, že som v spojení s Lipšicom. Nebol som v skupine Petra Košča, Borisa Beňu, Bernarda Slobodníka, Františka Böhma, nebol som v partii Norberta Bödora … ja som nerobil s nimi biznis,” reaguje Tóth na vyjadrenia novinárky Jany Teleki.

Petra Tótha ako aj všetkých vyššie spomenutých spája meno Haščák.

Niektorí pre Pentu pracovali pred rokom už 2010, Petra Tótha do Penty stiahol jeho kolega z 52. oddelenia SIS František Böhm … Lipšic začal v spoločnosti z portfólia Penta pôsobiť začiatkom roku 2017…

Z popisu zistení zo sledovania je zrejmé, že Peter Tóth sa vyhýba hovoriť o skutočných zisteniach súvisiacim s prevratom.  Z jeho vyjadrení  je evidentné, že je viazaný mlčanlivosťou …

Autor: Jana Teleki

Poznámka InfoVojna:

O sledovaní politikov a novinárov v bare Next Apache, v kaviarni „U Krajniaka“ a monitorovanie Kuciaka podľa vyšetrovacieho spisu si môžete prečítať aj v článku TU.

Zdroj: eurorespekt.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti