Sledovanie politikov a novinárov v bare Next Apache, v kaviarni „U Krajniaka“ a monitorovanie Kuciaka podľa vyšetrovacieho spisu

26.04.2020 | 10:55
  3
Všetky medializované kauzy a protivládne protesty boli precízne pripravené a odkonzultované v bare Next Apache a „U Krajniaka“.

Svedok, ktorý pozná prijímateľa výsledkov zadania akcie

Plukovník Miroslav Kriak do služby v ZNB nastúpil v roku 1986, od roku 1988 – do roku 2018 odpracoval takmer tridsať rokov v bezpečnostných štruktúrach štátu.  Miroslav Kriak sa aktívne  podieľal na spolupráci slovenských orgánov so spojencami z členských štátov EÚ a NATO pri aktivitách zameraných okrem iného aj na boj proti terorizmu, od roku 2012  do svojho odchodu z bezpečnostných zložiek pôsobil na pozícii vedúceho útvaru metodiky, stratégie a legislatívy. Riadil nielen metodiku a legislatívne zmeny na národnej a európskej úrovni, ale aj školil pracovníkov úradu v oblastiach metodiky a operatívno-pátracej činnosti. Kriakov útvar vypracovával zadania v jednotlivých oblastiach podnikania pre výkonné útvary, ktoré sa zaoberali operatívno – pátracou činnosťou. Vzhľadom jeho dlhoročným skúsenostiam  je nemysliteľné, aby nevedel kto je prijímateľom služby, ktoré vykonáva.

Predsedníčka senátu: „ Hovoríte, že ste pracovali pre štát… “

Všetci členovia sledovacieho komanda, dlhodobo pôsobili v bezpečnostných zložkách štátu, navyše plukovník Kriak mal v štátnej správe postavenie, ktoré by neohrozil pre nejakú „ fušku“ pre Petra Tótha. Sledovanie baru Next Apache  a kaviarne „U Krajniaka“ bola dômyselne premyslená akcia s pevným rozpočtom, s prepracovanou koncepciou a vysoko profesionálnymi výstupmi  spracovanými osobne plukovníkom JUDr. Kriakom, pripravovaná od leta 2016, zameraná prioritne nie na drogy, ale predovšetkým na sledovanie opozičných politikov, novinárov a verejne známych osôb. Vzhľadom na stupeň utajenia, respektíve ako sa v službe hovorí “príkazu z hora” nebolo možné, aby bol na akciu nasadený štandardný počet príslušníkov ako pri bežnom výkone sledovania.

Vo vyšetrovacom spise, v zväzku 29 sa nachádza štatistika k evidencii rozpočtu nákladov na sledovanie celej akcie, ktorá podľa Kriaka začala 1.12.2016 nákupom techniky včítane 7 kamier a 3 kusov Iphoneov. Zaujímavé sú metadata k vlastnostiam tohto súboru. Dáta boli vytvorené 23.2.2014 a modifikované 13.4.2018 ! Práve uvedené dátumy nadväzujú na zverejnenie vraždy a prvé aktivity Petra Tótha v tejto veci.

Činnosť Kriakovho tímu začala nákupom rôznej techniky: dvoch fotoaparátov, objektívu, troch kamier GO PRO, dvoch autokamier, troch Iphoneov. Desiatky USB kľúčov nakupovali počas sledovania.

Z vyčíslenia rozpočtu, ktorý tím vykazoval vyplýva, že od začiatku akcie bolo uhradených 105 975 EUR. V rámci mesačných odmien v celkovej výške 6.400. € boli tieto odmeny rozpísané celkom na 4 osoby a nie tak, ako to vo výsluchoch členovia komanda uvádzajú. Prostriedky na tzv. štvrtého člena sledovacieho komanda,  boli pravdepodobne odmeny príslušníkom za dielčie služby prípadne sa rozdeľovali medzi členmi tímu.  Teoreticky vyplácané odmeny mohli byť posúvané spolupracujúcemu príslušníkovi SIS.  Kto pozná systém odmeňovania SIS vie, že pracovník Slovenskej informačnej služby nepoberá mzdu na účet a nedostáva ani výplatnú pásku, peniaze bežne dostáva do ruky a maximálne riadiacemu dôstojníkovi podpíše prevzatie, z dôvodu vlastnej evidencie a kontroly.

Okrem mesačných odmien členom sledovacieho tímu  boli vyplatené dvakrát mimoriadne odmeny vo výške 2 tisíc a 800 €. Celkom na odmeny prijal sledovací tím 71.400 EUR.

Z viac ako štyristo stranového spisu zo sledovania,  desiatok zvukových a obrazových záznamov zo sledovania, v priebehu viac ako ročného sledovania, je zjavné, že sa nejednalo o súkromnú akciu, organizovanú Petrom Tóthom na základe zadávateľa Mariána Kočnera. Viac ako štyristostranový spis spolu s prílohami je nielen obrazom dlhodobej operatívnej činnosti tímu,  čo vyplýva najmä zo správy vypracovanej následne ako tím zistil, že je sledovaný  je evidentné, že sledovanie vykonávali 14 – 18 hodín denne.

Sledovanie Jána Kuciaka bolo súčasťou sledovania v bare Next Apache a kaviarni „U Krajniaka“

Po oboznámení sa so spisom, v ktorom tím detailne zdokumentoval aktivity tzv. Apačov, ktorí pripravovali protesty a diskreditačné kampane, je zrejmé, že ich návštevníci pripravovali diskreditáciu premiéra Róberta Fica, predsedu parlamentu Andreja Danka, ministra  vnútra Róberta Kaliňáka a ministra obrany Gajdoša, ministra školstva Plavčana a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.  V súčasnosti pokojne je možné konštatovať, že všetky škandály medializované minimálne od decembra 2017, podobne ako aj protivládne protesty, prípadne sprievodné akcie boli precízne pripravené a odkonzultované v bare Next Apache a „U Krajniaka“.

Krivá svedecká výpoveď JUDr. Miroslava Kriaka

V prípravnom konaní ako aj pred súdom JUDr. Miroslav Kriak tvrdil, že zadávateľom sledovania bol Peter Tóth a konečného prijímateľa poskytnutej služby nepozná. Zo svedeckej výpovede JUDr. Miroslava Kriaka pred súdom vyplýva, že sledovanie bolo spoločnou akciou odboru kriminálneho spravodajstva a SIS:

 „Osoba Petra Tótha a jeho komunikácia smerom ku mne od začiatku vo mne vzbudila neklamné presvedčenie, že pracujem v prospech štátu. Jednotlivé činnosti, ktoré pomenovával a ktoré sú príznačné pre činnosť tajných služieb, priraďoval k nim vetný atribút kontrarozviedny, kontrarozviedna, kontrarozviedne, a tak podobne. Peňažné prostriedky nazýval terminológiou ako sa nazývajú tieto prostriedky, ak sú v osobitnom režime v spravodajských službách. Tých okolností bolo viac a o niektorých v podstate asi by nebolo vhodné, aby som tu hovoril, pretože v prostredí tajných služieb by možno sa tomu netešili, nie som zbavený mlčanlivosti. Skrátka ten dojem som nadobudol a podľa toho som postupoval. Svoju činnosť sme začali, začali sme s monitorovaním ľudí, ktorí nám boli zadefinovaní v zadaní a skutočne počas tej našej činnosti, to znamená počas prvého polroka 2017, sme aj zachytili drogy a podľa vyjadrenia Petra Tótha aj relevantného distribútora týchto drog, a takisto v jednom prípade aj únik informácií.“

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť , že sledovaciemu tímu sa podarilo zdokumentovať spôsob únikov informácií ako aj demaskovať osoby, ktoré systematicky vynášali informácie zo SIS a Vojenského spravodajstva  politikom opozície  a novinárom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že súčasťou spisu je mailová komunikácia novinárov s politikmi, osobami z Vojenského obranného spravodajstva, rôznych zložiek polície.

Kôň má štyri nohy a potkne sa 

JUDr. Miroslav Kriak podľa výpovede viac ako rok pracoval 14- 18 hodín pre Petra Tótha v domnienke, že pracuje pre štát a v práci kde pôsobil na pozícii vedúceho útvaru metodiky, stratégie a legislatívy viac ako rok poberal mzdu a nikomu nechýbal. Blamáži na pojednávaní nezabránila ani predsedníčka senátu položenou otázkou.

Predsedníčka senátu: „ Hovoríte, že ste pracovali pre štát. Pre koho pracoval Peter Tóth?

Svedok JUDr. Kriak: „ To ja neviem. Neviem. “

Predsedníčka senátu: Pán svedok, žiadam jednoznačnú odpoveď. V prípade sledovania Jána Kuciaka, pre koho ste pracovali?

Svedok JUDr. Kriak: Pre Petra Tótha v domnení, že pracujem pre štát.

Sledovanie Jána Kuciaka bolo súčasťou sledovania Next Apache a kaviarne „U Krajniaka“. Po spontánnej výpovedi Miroslava Kriaka, pokus oddeliť sledovanie zvyšku novinárov a politikov nie je možné, a ani prezentovať ho ako súkromný kšeft pre Tótha,  nakoľko všetci členovia tímu, nielen Kriak vypovedali, že im Ján Kuciak nepripadal ako človek, ktorí berie drogy a ani ako díler.

Pplk. JUDr. Kriak vo výpovedi ani k sledovaniu Jána Kuciaka nevypovedal pravdivo

 „ A k samotnému Jánovi Kuciakovi, zadanie na venovanie sa tomuto novinárovi, ktorý do tohto dňa, to znamená do dňa, kedy to zadanie som dostal od Petra Tótha, pre mňa nič neznamenalo. Ja som absolútne netušil, napriek tomu, že som človek, ktorý sleduje médiá, meno Ján Kuciak som nikdy nezachytil, počul som ho úplne prvýkrát, nevedel som ani ako vyzerá, ani kde publikuje, toto všetko mi vlastne sprostredkoval Peter Tóth.Bolo to niekedy v úvode októbra 2017, myslím si, že štvrtého alebo piateho, prosím nepamätám si skutočne presný dátum, sme prvýkrát čakali pred pracoviskom na Jána Kuciaka na Prievozskej ulici v Bratislave. Odtiaľto Ján Kuciak vyšiel zhruba o 18-tej hodine, prešiel na autobus na neďalekú autobusovú stanicu a tam hneď nastúpil do autobusu a odviezol sa do Serede, v Seredi na stanici vystúpil, nastúpil asi do 30 metrov vzdialeného… na 30 metrov vzdialenom parkovisku mal odparkované svoje vozidlo, do ktorého nasadol a odviezol sa do obce Veľká Mača. Tu chcem povedať jednu podstatnú vec, keď som sa pozeral na Jána Kuciaka asi 2-3 minúty, kontaktoval som Petra Tótha a povedal som mu, že nejde o dílera drog, ani o užívateľa drog, že Ján Kuciak na mňa pôsobí ako intelektuál a domácky typ.

Tu zaznela taká veta, že som mal povedať, že žije ako mních, je to nepresnosť, aj keď v podstate povedal som niečo v podobnom duchu a ten význam bol, dá sa povedať, identický. Je to malý rozpor, ale nie podstatný. Peter Tóth mi na to povedal, že… pokiaľ by o mňa išlo, tak ako som vnímal Jána Kuciaka, tak po tých dvoch, troch minútach by bolo po všetkom.

Vyfabrikovali sme tieto správy doslova, aby sa splnila tá požiadavka Petra Tótha, a aby sme niečo takpovediac vyfabrikovali. Fotky, ktoré sme robili, mali podporný a demonštratívny charakter, ktoré mali podporiť ten písomný popis, a aby to znelo dôveryhodne a uveriteľne, že sa naozaj robí.“

Sledovanie Jána Kuciaka – spis vyrobený JUDr. Kriakom

Tvrdenia o  tom, že sa urobilo 5-6 fotografií a 2-3 výjazdy, k čomu sa napísala nejaká fantázia je krivé svedectvo. Z obsahu spisu sledovania vyplýva, že sledovanie Jána Kuciaka trvalo od 4. do 16. októbra,  na USB klúči bolo 7 videí, správy zo sledovania, ktoré obsahovali 23 fotografií. Počet zhotovených záznamov bol pravdepodobne oveľa vyšší.

Nie je ani pravdivé tvrdenie, že len formálne ho sledovali, pretože v dňoch 5.,6.,8.,10.,11.10.2017 vykonávali sledovanie ráno od 6-ej hodiiny do nočných hodín a sledovali pohyb Kuciaka od jeho domu v Mači do Bratislavy a naspäť.

V porovnaní so sledovaním iných novinárov bolo sledovanie Kuciaka oveľa intenzívnejšie a rozlíšenejšie, čo samo o sebe malo vyvolať aj u členov sledovacieho tímu otázniky – pravdepodobne k tomu aj došlo, keď si Kriak kúpil zo strachu zriadil zo strachu strelnú zbraň.

Začiatok a dôvod sledovania celej akcie z podozrenia drogovej činnosti nemalo nič spoločného s Jánom Kuciakom a je vysoko pravdepodobné, že jednalo sa o služobný postup, na ktorý boli členovia sledovacieho komanda vyčlenení a uvoľnení aj z práce.

Nikto nezisťoval, či v dňoch vykonávaného sledovania podľa hlásení mali tieto osoby dovolenku, služobnú cestu alebo ako bola vykázaná ich prítomnosť v zamestnaní.

Nikoho nezaujíma  kde skončili desiatky USB kľúčov mobilné telefóny Iphone a relatívne drahá kamerová technika a diktafóny. V rámci nákupu sa objavili aj USB huby, čo naznačuje, že k analýze materiálov bolo použitých niekoľko USB vstupov, ktoré boli vykonané na bližšie neurčenom počítači a mieste.

K uvedenému existuje len Kriakove tvrdenie, že USB kľúče odovzdal a v počítači si záznam nenechal, z čoho vyplýva, že podklady boli spracované do podoby zadávateľa, boli k tomu pripojené počítačové dáta a táto technika je dodnes niekým zadržiavaná a užívaná.

Za týchto okolností sa vynárajú otázky, kto bol skutočným objednávateľom celej akcie koncom roka 2016, keď ešte o Kuciakovi nebolo ani počuť a jeho sledovanie prišlo až v októbri 2017. Taktiež veľa naznačujú úpravy dát k niektorým dokumentom s dátumami 26.2.2018 a 13.4.2018, ktoré sa objavujú v metadátach a vlastnostiach správ.

Prečo v tejto dobe došlo k zmenám a ku akým zmenám v týchto záznamoch po tom, ako už USB kľúče boli údajne odovzdané.

Splnomocnenec JUDr. Lipšic: Je to z Vašej skúsenosti bežný postup, že bývalý funkcionár SIS, ktorý skončil vo funkcii pred 12-timi, 13-timi rokmi, oslovuje neformálne svojich bývalých kolegov a ponúka im prácu pre spravodajskú službu?

Svedok JUDr. Kriak: On v spravodajskej službe ako takej neskončil. Skončil len na uvedenej pozícii.

Splnomocnenec JUDr. Lipšic: A odkiaľ máte informáciu, že v spravodajskej službe neskončil?

Svedok JUDr. Kriak: Jednak od neho a jednak bol som aktívne činný … 

Spis zo sledovania Jána Kuciaka má takmer štyridsať strán …

V každom trestnom konaní odznejú pravdy, polopravdy, prípadne tvrdenia ktoré nie je možné spochybniť, a ani vyvrátiť. Podobne je to so spisom vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, respektíve z jeho časti súvisiacej so sledovaním novinárov a najmä sledovania Jána Kuciaka, ktorý je súčasťou spisu zo sledovania baru Next Apache a kaviarni “U Krajniaka”.

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk

 

Články súvisiace s tematikou:

 

 

 

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti