Ministerka spravodlivosti Kolíková prichytená pri neznalosti práva. O Lučanskom sa konštantne vyjadruje ako o obvinenom!

10.01.2021 | 16:08
  12
Právnička Judita Laššáková vysvetlila šéfke rezortu spravodlivosti ako sa veci majú.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa na tlačovej besede 4.1.2021, presne o 15:38 hod., nechala počuť, že zriadila kontrolnú komisiu „v súvislosti s úmrtím OBVINENÉHO generála Lučanského“.

Ako vieme v tom čase bol Milan Lučanský už po smrti (zomrel 30.12.2020), zo zákona voči nemu bolo zastavené trestné stíhanie a teda statil aj postavenie OBVINENÝ!

Týmto ministerka potvrdila, že okrem iného, je absolútne neschopná vykonávať svoju funkciu. Právnička Judita Laššáková poukazuje, že toto konštatovanie je dané Európskym súdom pre ľudské práva, čo by bývalá štátna tajomníčka a súčasná ministerka spravodlivosti mala vedieť. Inak je naozaj namieste otázka, či by predsa nemala zvážiť svoju demisiu, bez ohľadu, či po smrti pojmom „obvinený“ označila Milana Lučanského, alebo by tak urobila u akéhokoľvek iného občana.

Vo svojom statuse na stránke Judita Laššáková to aj dosť jasne vysvetlila:

Dnes by som chcela zopakovať iba pár poznámok (niektoré veci asi treba častejšie opakovať a to nielen laickej verejnosti):

1. Nechcem konšpirovať, ale od momentu zastavenia trestného stíhania voči osobe nie je možné označovať túto osobu slovami: „podozrivý“, „obvinený“ alebo „obžalovaný“. Toto netvrdím ja, ale Európsky súd pre ľudské práva.

2. Neprípustnosť trestného stíhania upravuje § 9 Trestného poriadku. V ods. 1 písm. d) uvádza, že „trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, proti tomu, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho“.

3. Väzobne stíhané osoby sú nevinné. Opätovne: netvrdím to ja, ale Ústava SR (čl. 50 ods. 2) a Trestný poriadok SR (§ 2 ods. 4). Kto som, aby som spochybňovala zákony a Ústavu SR?!

4. V právnom štáte, (zvýšim „stávku“), v materiálnom právnom štáte, teda tam, kde sa právo aj tak uplatňuje, ako je v zákonoch uvedené, nikto nikdy nedokazuje svoju nevinu. Je to blud, hoax, klamstvo! Orgány činné v trestnom konaní dokazujú vinu. Nikdy nie naopak. (§ 2 ods. 10 Trestného poriadku).

5. Orgány činné v trestnom konaní sú „prokurátor a policajt“. Teda, aspoň to „tvrdí“ § 10 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku.

Snáď sa nám spoločne podarí očistiť verejný priestor od takýchto a týmto podobným hoaxov.

A možno by nám všetkým prospelo pozerať menej amerických filmov, kde sa v „záujme vyššieho dobra“ porušujú všetky práva zadržaných, ale stále ešte nevinných osôb…

Zdroj: davdva.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti