Iniciatíva Hovorme spolu avizuje najväčšiu odbornú diskusiu k aktuálnym opatreniam na Slovensku

21.10.2021 | 19:05
  17
Priamy prenos sa bude vysielať prostredníctvom sociálnej siete a online priestoru vo štvrtok 28.10.2021 o 20:00.

Keďže výzva signatárov z radov slovenských osobností smerovaná k vedeniu RTVS a následne aj k ďalším 3 komerčným televíziám na zorganizovanie širokej pluralitnej diskusie odborníkov k aktuálnej situácii na Slovensku nenašla odozvu u žiadnej z predmetných TV staníc, rozhodli sa jej iniciátori zorganizovať takúto diskusiu sami na neutrálnej pôde a priniesť ju verejnosti online. 

"Sme radi, že sa nám podarilo dať dokopy tím ľudí a vytvoriť priestor pre online diskusiu, ktorá bude zrejme jednou z najväčších ohľadom aktuálnych opatrení, či už počtom tém, ktorých bude 8, alebo aj počtom hostí, kde očakávame účasť cca 20 diskutujúcich. Tí budú vzájomne priradení podľa tém, s rovnakým časovým limitom pre svoje odpovede, aby sme sa zmestili do 120 minút vysielania," uviedol Ladislav Matyinko, spoluiniciátor výzvy Hovorme spolu.

"Sme radi, že zo strany oponentov máme potvrdenú účasť takmer všetkých, ktorých sme oslovili, už nám chýba doplniť len dve mená. Zaujímavejšie to bude na strane provládnych odborníkov, pretože niektorí z nich odmietali ísť do prípadnej diskusie v RTVS vyjadrili, tak sme zvedaví, ako zareagujú na pozvanie do tej našej. Ale sme pripravení aj na alternatívu, že svoju účasť odmietnu. Počas príprav sme si totiž uvedomili, že za uplynulých 18 mesiacov sa v médiách vyjadrili ku všetkému, o čom sa u nás bude diskutovať, a to častokrát aj opakovane, takže v samotnej diskusii by divákom zrejme nepovedali nič nové. Tým pádom nám v prípade ich osobnej neúčasti stačí využiť ich verejne dostupné vyjadrenia a nebude v tom zásadný rozdiel. A tak jediné, čo svojou neprítomnosťou dosiahnu, je strata možnosti reagovať na stanoviská iných odborníkov v diskusii. Takže rozhodnutie je na nich, len sa potom nemôžu sťažovať, že nedostali priestor na reakciu. Preto si myslím, že nakoniec prídu," dodáva jeho brat Juraj.

"Live stream tejto diskusie bude prístupný zdarma všetkým divákom a tiež aj všetkým médiám, ktoré ho môžu od nás prebrať do svojho vysielania, či na svoje platformy - napríklad na sociálne siete. Našim cieľom je dať možnosť každému, kto má záujem o aktuálne dianie, vidieť priamu konfrontáciu odborných stanovísk, aby si v súlade s ešte stále platnou legislatívou mohol slobodne vytvoriť svoj vlastný názor. Následne mienime kompletný záznam poskytnúť bezplatne našej verejnoprávnej televízii, aby ho odvysielala svojím divákom, keď už nebola schopná zorganizovať takúto diskusiu vo vlastnej réžii," zhodli sa bratia.

Bez ohľadu na pripravovaný live stream Matyinkovci naďalej vyzývajú ďalšie osobnosti Slovenska z oblasti kultúry, športu, zdravotníctva či vedy, aby sa k nim pridali ako signatári Otvoreného listu vedeniu RTVS. Rovnako sa obracajú na širokú verejnosť, aby im vyjadrila podporu formou online petície. A to až do momentu, kým neprebehne potrebná diskusia aj na pôde inštitúcie, ktorá je na to určená zákonom. Všetky potrebné informácie sú stále prístupné na stránke www.hovormespolu.eu alebo na FB stránke @hovormespolu.eu.

AKTUALNE INFO K LIVE STREAMU

HOSTIA - PROVLÁDNI - Z 15 oslovených odborníkov nám na pozvánky odpovedali len traja - p. Prokopova, p. Šuvada a cez asistentku p. Krajči - ich odpovede boli zamietavé. Ostatní odpoveď neposkytli. V súlade s našou tlačovou správou a informáciou v pozvánke tak pristupujeme k zaradeniu ich verejné dostupných vyjadrení k jednotlivým otázkam a témam.

Počas priprav sme si totiž uvedomili, že za uplynulých 18 mesiacov sa v médiách vyjadrili ku všetkému, o čom sa u nás bude diskutovať, a to častokrát aj opakovane, takže v samotnej diskusii by divákom zrejme nepovedali nič nové. Napriek tomu budú ich vyjadrenia v diskusii veľmi zaujímavé . Tým pádom jediné, čo svojou neprítomnosťou dosiahnu, je strata možnosti reagovať na stanoviska iných odborníkov v diskusii.

Osloveni boli a v diskusii sa objavia:

- MUDr. Vladimír Lengvarský MPH, Minister zdravotníctva Slovenskej republiky,
- MUDr. Marek Krajčí, poslanec NR SR, exminister zdravotníctva SR,
- PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD., MPH,
- prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,
- prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH,
- prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
- prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA,
- MUDr. Elena Prokopová,
- doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD., MPH,
- doc. Mgr. Richard Kollár PhD.,
- Ing. Pavol Čekan, PhD.,
- RNDr. Boris Klempa, DrSc.,
- MUDr. Peter Sabaka, PhD.,
- MUDr. Peter Visolajský,
- Martin Smatana, MSc

HOSTIA - OPONENTI

Máme takmer finálnu zostavu - ešte treba doladiť zopár mien a máme hotovo. V tejto kategórii sme pôvodne plánovali osloviť aj p. Baláka, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami a tak ako hold jeho pamiatke sme sa rozhodli priniesť jeho vyjadrenia k jemu vlastným témam zo záznamu. Veríme, že to pochopíte.

Diskutujúci sú:

- prof. MUDr. Hrušovský Štefan, CSc., Dr. SVS.,
- doc. MUDr. Pavol Török, CSc.,
- MUDr. Ján Lakota, CSc.
- MUDr. Igor Bukovský, PhD.,
- MUDr. Lukáš Pollert,
- MUDr. Michal Piják,
- MUDr. Radoslav Čičala,
- JUDr. Ján Drgonec, DrSc.,
- JUDr. Marica Pirošíková,
- JUDr. Peter Weis,
- RNDr. Ján Baránek,
- Ing. Jana Ray Tutková, MA,
- In memoriam sa objavia vyjadrenia ThDr. René Balák, PhD.,
- MUDr. Hana Zelená, PhD., - čakáme odpoveď
- Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová, - čakáme odpoveď

MODERÁTORI - Oslovili sme viacerých renomovaných moderátorov a hercov - niektorí odmietli z časových dôvodov, niektorí kvôli zaväzkom v TV a pre niektorých bolo moderátorské kreslo s ohľadom na témy príliš "horúce". Tým pádom si to odmoderujeme sami - aspoň to bude autentické.

FORMÁT DISKUSIE - Diskusia bude vedená formou diváckych otázok na 7 najpálčivejších tém týkajúcich sa opatrení v trvaní 120 minút. Moderátori budú v štúdiu a hostia pripojení online. Hostia budú priradení k jednotlivým témam a otázkam s vyhradeným časovým limitom, aby bola dodržaná vyváženosť odpovedí. A to bez ohľadu na to, či budú Live streamu účastní naživo, alebo prostredníctvom ich verejných vyhlásení (týka sa provládnych odborníkov).

Zdroj: Iniciatíva Hovorme spolu / YouTube


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti