Evropa uzavřená ze strachu před koronavirem otevírá vrátka americké armádě. Stane se obránce Evropy jejím okupantem?

25.03.2020 | 16:23
  7
Do Evropy má dorazit 20 000 amerických vojáků, kteří se připojí k 10 tisícům vojáků, kteří už jsou na místě, společně se sedmi tisíci spojenců ze zemí NATO.

Manlio Dinucci publikoval svůj článek 12. března 2020. V úterý 17. března zveřejnilo evropské velitelství armády Spojených států (euCOM) prohlášení, že kvůli COVID-19 od 13. března pozastavilo další přesuny vojáků a vojenského materiálu do Evropy a rozsáhle redukovalo program vojenského cvičení Defender Europe 20. I bez toho však stačilo do Evropy dorazit 6 000 amerických vojáků (k 10 000, kteří už v Evropě jsou) a 9 000 vozidel (včetně pásových, např. tanky M1 Abrams a další obrněná vozidla).

Ministři obrany 27 členských zemí EU, z nichž 22 současně patří i do NATO, se 4. a 5. března setkali v chorvatském Záhřebu. Hlavním tématem schůzky (Itálii zde zastupoval Lorenzo Guerini z Demokratické strany) nebyla reakce na koronavirovou krizi, která ochromuje civilní život v mnoha evropských zemích, ale otázka co nejefektivnějšího rozvoje „vojenské mobility“. Rozhodujícím testem se má stát cvičení Defender Europe 20, plánované na duben a květen. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg,který se jednání také zúčastnil, jej označil za „nejrozsáhlejší nasazení amerických sil v Evropě od konce studené války“.

Do Evropy má dorazit 20 000 amerických vojáků, kteří se připojí k 10 tisícům vojáků, kteří už jsou na místě, společně se sedmi tisíci spojenců ze zemí NATO, informuje evropské velitelství armády Spojených států. Mají být rozmístěni „napříč celou Evropou“. Společně s vojáky putuje na Starý kontinent také 33 000 kusů vojenské výzbroje od osobních zbraní až po tanky Abrams. Pochopitelně tak pro své přesuny budou vyžadovat přiměřenou infrastrukturu.

S tím ale může problém, jak ukazuje dokument Evropského parlamentu (Military mobility. Infrastructure for the defence of Europe – pozn. DP) z února letošního roku: „Od 90. let 20. století vzniká evropská infrastruktura výhradně pro civilní využití. Vojenská mobilita se však stala klíčovým tématem pro NATO. A protože Aliance nedisponuje nástroji k vylepšení evropské vojenské mobility, hraje zde nepostradatelnou úlohu Evropská unie, jež legislativními a finančními nástroji vládne.“

Akční plán vojenské mobility, předložený Evropskou komisí v roce 2018, mluví o plánech na přizpůsobení těch součástí infrastruktury nedostatečně uzpůsobené zátěži a rozměrům vojenských vozidel. Pokud tak například most není schopen unést tankovou kolonu, musí být vyztužen nebo úplně přestavěn. Na základě tohoto kritéria provedou zatěžkávací testování nového mostu, který v Janově nahradí zřícený most Morandi, sedmdesátitunové tanky Abrams. Tyto úpravy bez civilního využití si vyžádají obrovské výdaje členských zemí s „možnou finanční účastí EU“.

Evropská komise vyčlenila na prvotní investici 30 miliard eur, peníze z našich kapes. Plán počítá také se „zjednodušením celních procedur pro vojenské operace a přepravu nebezpečného zboží vojenského typu“.

Americká armáda v Evropě tak požaduje vytvoření „vojenského Schengenského prostoru“ s tím rozdílem, že cestovat bez překážek nebudou soukromé osoby ani zboží, ale tanky.

Vojenské cvičení Defender Europe 20, jak bylo vysvětleno na záhřebském setkání, „poukáže na všechny překážky vojenské mobilitě, tak aby je EU mohla odstranit“.

Přepravní kapacity evropských zemí tak otestuje 30 000 amerických vojáků, „nasazených napříč Evropou“, kteří budou vyňati z omezení kvůli koronaviru. Toto je potvrzené video s 200 prvními americkými vojáky, kteří dorazili 6. března do Bavorska, jednoho z prvních míst v Evropě zasaženým novým virem. Čerstvě dorazivší američtí vojáci si podávají ruce s německými zástupci a líbají se s nimi bez jakékoliv ochrany obličeje. Vnucuje se otázka – co když už jsou proti koronaviru očkovaní?

 

Krom toho bychom si ale měli klást také vážnější otázku, co je skutečným účelem „nejrozsáhlejšího nasazení amerických sil v Evropě od konce studené války“, oficiálně k „ochraně Evropy před každou potenciální hrozbou“ (s nepokrytým odkazem na „ruské nebezpečí“) v okamžiku, kdy Evropa zoufale řeší kritickou epidemiologickou situaci (případ nákazy se objevil také v bruselském velitelství NATO).

A jelikož nás evropské velitelství armády Spojených států informuje, že „pohyb vojsk i výzbroje bude v Evropě probíhat až do července“, můžeme jen spekulovat nad tím, kdy a zda vůbec se všech 20 000 amerických vojáků vrátí zpět do své vlasti, nebo část z nich zůstane i se svou výzbrojí natrvalo.

Stane se obránce Evropy jejím okupantem?

Úvaha M. Dinucciho In a Europe Closed Down by the Coronavirus the EU Opens its Doors to the US Army. Could the Defender become the Invader of Europe? vyšla na stránkách Global Research 12. března 2020.

Zdroj: deliandiver.org

Články súvisiace s tematikou:


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti