Česká ministryně obrany Jana Černochová chce vystoupení České republiky z OSN kvůli tomu, že do páteční mírové rezoluce se nedostalo odsouzení Hamásu, ale to má svůj důvod! Hamás byl totiž koncem 80. let založen za pomoci USA a izraelského Mossadu

30.10.2023 | 10:00
  11
Rezoluce navíc odsuzuje násilný přesun palestinského obyvatelstva, což se právě děje v severní Gaze. Země, které jsou na straně sionismu, se hlasování většinou zdržely (45 zemí). 13 států hlasovalo společně s Izraelem proti rezoluci Valného shromáždění OSN.

Valné shromáždění OSN v pátek schválilo rezoluci A/ES-10/L.25 [1] s názvem “Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” s cílem prosazení mírového procesu v Palestině a na Izraelem okupovaných územích. Rezoluci [2] na zastavení války v Gaze podpořila drtivá většina členských států OSN, s výjimkou těch států, které patří do tzv. Sionistické osy zla. Proti hlasovalo jen 14 států světa, což samo o sobě potvrzuje, nakolik přijatelná a mírová je tato rezoluce, že proti ní není možné cokoliv namítat.

Země, které jsou na straně sionismu, se hlasování většinou zdržely (45 zemí), a to dokonce i takové země jako např. Velká Británie. Jenže 13 států hlasovalo společně s Izraelem proti. A paradoxně ve všech 14 případech jde o státy, které mají něco společného a v současné nebo minulé době měly nebo mají územní nároky na jiný stát, anebo problémy s etnickou menšinou, jejím sebeurčením, utiskováním, popíráním práva na sebeurčení, anebo jde o země pod přímou kuratelou USA nebo Izraele atd.

Izrael je stát, který neplní rezoluce OSN o právu Palestiny na vlastní stát. Je to nelegální státní útvar, jehož podporou se jednotliví politici nejen v ČR dopouští podpory genocidy, kterou Izrael již více jak 70 let uplatňuje na okupovaných palestinských územích. Zatím však nikdy předtím nezaznělo, že by někdo kvůli rezoluci namířené proti Izraeli chtěl vystupovat z OSN.

Tedy s výjimkou Donalda Trumpa, který v roce 2019 pohrozil vystoupením USA z OSN kvůli klimatickým dohodám. A nyní po 4 letech tady máme pokračování. Česká ministryně obrany Jana Černochová totiž v sobotu na Twitteru vyzvala k vystoupení ČR z OSN. Nekonzultovala to s nikým z ministerstva zahraničí, prostě to plácla a potvrdila tím, že přezdívka “Calamity Jane” jí patří zcela zaslouženě. Svým výrokem totiž ohrozila národní bezpečnost ČR.

Sudetoněmecký landsmančaft by vystoupení ČR z OSN bouřlivě oslavil, majetkové a územní požadavky na ČR by byly rázem znovu na stole

Vystoupením ČR z OSN by totiž došlo k vystoupení ze všech organizací, které jsou OSN zastřešeny, tedy organizace jako UNESCO, UNICEF, ale došlo by i k odstoupení od smluvních dokumentů OSN, jako je Charta OSN a bylo by ohroženo ukotvení hranic ČR po II. sv. válce. Členství ČR v OSN garantuje současné státní hranice České republiky, je tím uznán nárok českého národa na území ČR a členstvím v OSN získává stát garanci vlastní integrity.

Daniel Herman (ex-ministr kultury ČR), Bernd Posselt a Horst Seehofer na Sudetoněmeckých slavnostech

 

Vystoupením z OSN se stát vzdává možnosti kolektivního mezinárodního zastoupení, což by okamžitě vedlo ke vznesení požadavků Sudetoněmeckého landsmančaftu na územní a majetkové nároky v ČR. V případě agrese proti ČR by se již česká vláda nemohla obrátit na Radu bezpečnosti OSN, stejně tak by mohly být přijímány rezoluce proti ČR bez české účasti. Abychom pochopili, proč Černochová vyzvala k vystoupení z OSN, musíme se podívat na těch 14 zemí, které hlasovaly proti rezoluci.

 • Rakousko
 • Chorvatsko
 • Česko
 • Fidži
 • Guatemala
 • Maďarsko
 • Izrael
 • Marshallovy ostrovy
 • Mikronésie
 • Nauru
 • Papua Nová Guinea
 • Paraguay
 • Tonga
 • Spojené státy americké

Všech těchto 14 států má něco společného s Izraelem. A to něco je buď vyhánění lidí, koncentrační tábory, genocida původního obyvatelstva, mocnářské nároky, poválečný revizionismus, vazalské postavení, koloniální minulost, vnitrostátní etnické problémy, občanské války, anebo stigmata z minulosti. Jedná se o země, které historicky byly nebo jsou pod něčí nadvládou, anebo samy byly zdrojem nadvlády a nyní se u nich probouzí revanšistický a revizionistický sentiment.

Rakousko se nemůže zbavit sentimentu na význam mocnářství Rakousko-Uherska. Chorvatsko se nemůže zbavit odkazu nacistického Ustašovského režimu. Česko se nemůže zbavit stigmatu Sudetoněmecké otázky, Mnichova a poválečného odsunu Němců. Fidži se nemůže zbavit odkazu francouzské koloniální nadvlády. Guatemala se nemůže zbavit odkazu 36 let trvající občanské války.

Proč 14 zemí nenávidí Palestinu a adorují Izrael?

Maďarsko se nemůže ve svém sentimentu zbavit odkazu Uherska a myšlenek na ztrátu Felvidéku. Izrael vznikl kompletně na ukradeném území. Marshallovy ostrovy jsou asociovaným územím pod správou USA od roku 1983. Mikronésie je od roku 1986 asociovaným územím USA. Nauru je bývalá německá a po I. sv. válce britská kolonie. Papua Nová Guinea je bývalá britská kolonie.

Paraguay má stále odkaz na občanskou válku v letech 1922 až 1923. Tonga je bývalý britský protektorát. A Spojené státy vznikly díky temnému odkazu genocidy původního obyvatelstva, tzv. indiánských kmenů, které byly vyhlazeny stejně, jako Izraelci vyhlazují Palestince, a jejich malé zbytky přesunuli do rezervací stejně, jako Izraelci přesunují Palestince do koncentračního tábora Gaza a do uzavřených oblastí na západním břehu Jordánu.

Jinými slovy, těch 14 zemí, které hlasovaly proti mírové rezoluci, mají bývalý koloniální odkaz, mají něco společného s občanskými válkami (jako v Izraeli), buď mají asociaci s USA (jako Izrael), mají územní nároky (jako Izrael) a mají zkušenosti s vyháněním etnik ze svých území (jako Izrael), nebo mají minulost prostoupenou etnickými sentimenty či národnostními spory. Všech těch 14 zemí má v současné době vřelé vztahy k Britskému impériu, USA a k Izraeli.

Je však zajímavé sledovat, že Velká Británie proti rezoluci nehlasovala, jen se zdržela. A to je logické. Velká Británie je pod kontrolou globalistů a Domu Rothschild, kteří odepisují USA a Izrael. Proto v tom není žádné velké překvapení, že Velká Británie se trhla a nedrží s USA a Izraelem basu v otázce rezoluce na podporu Palestiny. Pojďme si rezoluci ocitovat.

Rezoluce A/ES-10/L.25

Bahrajn, Bangladéš, Belize, Bolívie (Mnohonárodnostní stát), Botswana, Brunej Darussalam, Komory, Kuba, Korejská lidově demokratická republika, Džibuti, Egypt, Salvador, Indonésie, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Malajsie, Maledivy, Mauritánie, Maroko, Namibie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Katar, Ruská federace, Svatý Vincenc a Grenadiny, Saúdská Arábie, Senegal, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Türkije, Spojené arabské emiráty, Venezuela (Bolívarovská republika), Jemen, Zimbabwe a Stát Palestina:* předkládají návrh usnesení

Ochrana civilistů a dodržování právních a humanitárních závazků

Valné shromáždění,

řídí se cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů,

připomínajíc svá příslušná usnesení týkající se palestinské otázky,

Znovu potvrzujíc povinnost respektovat a zajistit dodržování mezinárodního humanitárního práva za všech okolností v souladu s článkem 1 Ženevských úmluv z 12. srpna 1949,

připomínajíc příslušné rezoluce Rady bezpečnosti, včetně rezoluce 242 (1967) ze dne 22. listopadu 1967, 338 (1973) ze dne 22. října 1973, 446 (1979) ze dne 22. března 1979, 452 (1979) ze dne 20. července 1979, 465 (1980) ze dne 1. března 1980, 476 (1980) ze dne 30. června 1980, 478 (1980) ze dne 20. srpna 1980, 904 (1994) ze dne 18. března 1994, 1397 (2002) ze dne 12. března 2002, č. 1515 (2003) ze dne 19. listopadu 2003, č. 1850 (2008) ze dne 16. prosince 2008, 1860 (2009) ze dne 8. ledna 2009 a 2334 (2016) ze dne 23. prosince 2016,

Připomínajíce rovněž rezoluce Rady bezpečnosti o ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech, včetně rezoluce o dětech a ozbrojených konfliktech,

Vyjadřuje vážné znepokojení nad nejnovější eskalací násilí od útoku ze 7. října 2023 a nad vážným zhoršením situace v regionu, zejména v pásmu Gazy a na zbytku okupovaného palestinského území, včetně východního Jeruzaléma, a v Izraeli,

Odsuzuje všechny násilné činy namířené proti palestinským a izraelským civilistům, včetně všech teroristických činů a nerozlišujících útoků, jakož i všech provokací, podněcování a ničení,

Připomínajíc potřebu dodržovat zásady rozlišování, nezbytnosti, přiměřenosti a obezřetnosti při vedení nepřátelských akcí,

Zdůrazňujíc, že civilní obyvatelstvo musí být chráněno v souladu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv, a litujíc v této souvislosti velkých civilních obětí a rozsáhlého ničení,

Zdůrazňuje rovněž potřebu vyvození odpovědnosti a v této souvislosti zdůrazňuje význam zajištění nezávislého a transparentního vyšetřování v souladu s mezinárodními standardy,

Vyjadřujíc vážné znepokojení nad katastrofální humanitární situací v pásmu Gazy a jejími rozsáhlými důsledky pro civilní obyvatelstvo, které z velké části tvoří děti, a zdůrazňujíc potřebu úplného, okamžitého, bezpečného, neomezeného a trvalého přístupu humanitární pomoci,

Vyjadřuje silnou podporu úsilí generálního tajemníka a jeho výzvám k okamžitému a neomezenému přístupu humanitární pomoci, aby bylo možné reagovat na nejzákladnější potřeby palestinského civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, přičemž zdůrazňuje poselství generálního tajemníka, že je třeba udržet dodávky potravin, vody, léků a pohonných hmot v dostatečném rozsahu, a vyjadřuje své uznání rozhodující úloze, kterou v tomto ohledu hraje Egypt,

Vyjadřuje rovněž silnou podporu veškerému regionálnímu a mezinárodnímu úsilí zaměřenému na dosažení okamžitého zastavení nepřátelských akcí, zajištění ochrany civilního obyvatelstva a poskytnutí humanitární pomoci,

1. vyzývá k okamžitému, trvalému a udržitelnému humanitárnímu příměří vedoucímu k zastavení nepřátelských akcí;

2. žádá, aby všechny strany okamžitě a v plném rozsahu splnily své závazky podle mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o ochranu civilistů a civilních objektů, jakož i ochranu humanitárního personálu, osob v boji a humanitárních zařízení a majetku, a aby umožnily a usnadnily přístup humanitární pomoci k základním dodávkám a službám pro všechny potřebné civilisty v pásmu Gazy;

3. Rovněž požaduje okamžité, nepřetržité, dostatečné a neomezené poskytování základního zboží a služeb civilistům v celém pásmu Gazy, mimo jiné vody, potravin, zdravotnického materiálu, pohonných hmot a elektřiny, a zdůrazňuje, že podle mezinárodního humanitárního práva je nezbytné zajistit, aby civilisté nebyli zbaveni předmětů nezbytných pro jejich přežití;

4. vyzývá k okamžitému, plnému, trvalému, bezpečnému a neomezenému přístupu humanitární pomoci pro Agenturu OSN pro pomoc a práci v e prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě a další humanitární agentury OSN a jejich prováděcí partnery, Mezinárodní výbor Červeného kříže a všechny další humanitární organizace, které dodržují humanitární zásady a poskytují naléhavou pomoc civilistům v pásmu Gazy, podporuje zřízení humanitárních koridorů a dalších iniciativ, které usnadní poskytování humanitární pomoci civilistům, a vítá úsilí v tomto směru;

5. Rovněž vyzývá ke zrušení příkazu Izraele, okupační mocnosti, aby palestinští civilisté, pracovníci OSN a humanitární a zdravotničtí pracovníci opustili všechny oblasti v pásmu Gazy severně od Vádí Gazy a přemístili se jinam do jižní části Gazy, připomíná a opakuje, že civilisté jsou chráněni mezinárodním humanitárním právem a měli by dostat humanitární pomoc, ať už se nacházejí kdekoli, a znovu zdůrazňuje, že je třeba přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a blaha civilistů, zejména dětí, a jejich ochrany a umožnění jejich bezpečného pohybu;

6. Důrazně odmítá jakékoli pokusy o násilný přesun palestinského civilního obyvatelstva;

7. vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech civilistů, kteří jsou nezákonně drženi v zajetí, a požaduje jejich bezpečnost, blaho a humánní zacházení v souladu s mezinárodním právem;

8. Vyzývá rovněž k respektování a ochraně všech civilních a humanitárních zařízení, včetně nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, jakož i jejich dopravních prostředků a vybavení, škol, míst konání bohoslužeb a zařízení OSN, a v souladu s mezinárodním humanitárním právem také veškerého humanitárního a zdravotnického personálu a novinářů, pracovníků médií a přidruženého personálu v ozbrojených konfliktech v regionu;

9. zdůrazňuje, že ozbrojené konflikty mají obzvláště závažný dopad na ženy a děti, včetně uprchlíků a vysídlených osob, jakož i na další civilisty, kteří mohou být obzvláště zranitelní, včetně osob se zdravotním postižením a starších osob;

10. Zdůrazňuje také, že je třeba urychleně vytvořit mechanismus, který by zajistil ochranu palestinského civilního obyvatelstva v souladu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi OSN;

11. Dále zdůrazňuje význam humanitárního oznamovacího mechanismu pro zajištění ochrany zařízení OSN a všech humanitárních zařízení a pro zajištění nerušeného pohybu konvojů s humanitární pomocí;

12. Zdůrazňuje, že je důležité zabránit další destabilizaci a eskalaci násilí v regionu, a v tomto ohledu vyzývá všechny strany k maximální zdrženlivosti a všechny, kdo na ně mají vliv, aby o tento cíl usilovali;

13. Znovu potvrzuje, že spravedlivého a trvalého řešení izraelsko-palestinského konfliktu lze dosáhnout pouze mírovými prostředky na základě příslušných rezolucí OSN a v souladu s mezinárodním právem a na základě dvoustátního řešení;

14. rozhoduje o dočasném přerušení desátého mimořádného zasedání a pověřuje předsedu Valného shromáždění na jeho posledním zasedání, aby na žádost členských států pokračoval v jeho zasedání.

Reakce českého velvyslance v OSN potvrdila sionistickou zahraniční politiku Černínského paláce

Všimněte si bodů 6 a 7, ve kterých se požaduje zastavení násilného vyhánění Palestinců z jejich domovů a rovněž výzva k propuštění všech civilistů, kteří jsou nezákonně drženi v zajetí. A tady nastává velké překvapení – Český velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek podle serveru Novinky.cz [3] postoj ČR odůvodnil tím, že v textu rezoluce chybí požadavek propuštění rukojmích nebo odsouzení útoku Hamásu ze soboty 7. října.

Dodal, že Hamás musí okamžitě a bezpodmínečně propustit rukojmí z Izraele. „Jednoznačně podporujeme právo Izraele bránit sebe a své občany proti tomuto teroru,“ řekl Kulhánek. Zřejmě mu tam vadí i bod 13 rezoluce, kde se mluví o dvoustátním upořádání konfliktu, tedy o existenci Izraele a Palestiny jako dvou suverénních států.

Jakub Kulhánek, velvyslanec ČR v OSN

 

Jenže v textu rezoluce ten požadavek na propuštění rukojmích je. Takže, lže český velvyslanec v OSN, anebo v oficiálním textu OSN je dezinformace a ten text zněl úplně jinak? Ne, text na serveru OSN je samozřejmě v pořádku, ale problém je jinde. Kulhánek se projevil jako sionista a vadí mu, že v tom bodě 7 se mluví o propuštění nelegálně zadržovaných rukojmí v obecné rovině, a nikoliv adresně ze strany Hamásu!

Postoje proti Palestině odhalují zarytý pražský sionismus

Ztráta území Palestiny

 

A to je ten problém. Totiž, abyste tomu rozuměli, Izrael zadržuje a drží jako rukojmí už dlouhé roky tisíce a tisíce Palestinců ve svých věznicích, obvykle jde o děti a manželky vysokých představitelů Hamásu, které Izrael drží jako rukojmí a tím se snaží blokovat útoky ze strany Hamásu. V textu rezoluce je tak v bodě 7 výzva k propuštění všech rukojmí, v obecné rovině, tedy nejen těch, které drží na své straně Hamás, ale i těch, které drží Izrael. A to se prostě Kulhánkovi nelíbí. Sionistické postoje u českých velvyslanců jsou tradiční.

Česká republika je sionistický státní útvar, který je ovládaný chazarskými kádry, ovládají naprosto veškeré silové a mocenské procesy v ČR. V rezoluci chtěli vidět jen texty namířené proti Palestině a proti Hamásu, ale ne univerzálně, které míří opačně i na Izrael. Podle údajů Vysokého komisaře OSN pro lidská práva zadržuje Izrael bez obvinění a bez odsouzení více jak 5 000 Palestinců jako rukojmí. Převážně jde o děti a ženy, nejčastěji dcery a sestry vysokých představitelů palestinských organizací.

Černochová absolutně nezvládá pozici ministryně a ohrožuje svými výroky mezinárodní bezpečnost ČR po II. sv. válce

Odsouzení Hamásu se do rezoluce nedostalo i z toho důvodu, že Hamás vznikl koncem 80. let za pomoci USA a izraelského Mossadu [4] a dosud není vyšetřeno, kdo skutečně stál za masakrem na hudebním festivalu toho 7. října, protože část Hamásu je dosud pod kontrolou izraelských tajných služeb a neochota Izraele vpustit na místo činu mezinárodní vyšetřovatele vyvolává velké otazníky, co se Izrael snaží zakrýt a ututlat. Proto jediné reakce, které vidíme a slyšíme, jsou sionistické výkřiky proti mírové rezoluci, která nekopíruje izraelský narativ o zlém Hamásu a dobrotivém Izraeli, který se stal obětí útoku. Níže je video amerického senátora Rona Paula, který dosvědčil, že za vznikem Hamásu stály USA a Izrael.

Jak už zaznělo z Kremlu, Izrael má svůj podíl na bezpečnostní eskalaci, která vyvrcholila útokem na festival, ať už za útokem stál kdokoliv. A právě Rusko bylo spolupředkladatelem této rezoluce. Černochová nerozumí ničemu, netuší, jak vznikl koncem 80. let Hamás, netuší, jak Izrael vyhlazuje Palestince, netuší, že drží tisíce palestinských rukojmí ve svých věznicích, ta ženská neví vůbec nic, podobě jako ten hňup, který v Izraeli čte Bibimu pozdravení z papíru. A netuší ani, že česká státnost je odvislá právě od členství v OSN, bez něhož by ČR ztratila většinu svých mezinárodních garančních mechanismů.

 

-VK-

Šéfredaktor AE News


Zdroj: aeronet.news

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

 • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti