Čarnogurský ml.: Krutosť a neznesiteľná ľahkosť bytia psychopata s pečiatkou

17.10.2020 | 16:13
  8
Niektorí vládni politici s pečiatkou sú však stále opití získanou mocou a nevšimli si, že situácia sa od jari zmenila. Uzavretie kostolov je už úplne bezprecedentné. Akoby pán premiér chcel ľuďom zobrať aj poslednú nádej.

Od marca tohto roku celá slovenská spoločnosť, ovládnutá strachom z vírusu a možného nebytia žije ako vo väzení. Na začiatku sme všetci reagovali s pochopením, nemali sme informácie a nepoznali následky. Dnes je však situácia iná. Niektorí vládni politici s pečiatkou sú však stále opití získanou mocou a nevšimli si, že situácia sa zmenila. Úmrtnosť na vírus výrazne klesla a ľuďom sa žije ťažšie. V januári sú navyše splatné všetky odložené splátky úverov, aj s navýšenými úrokmi

Preto rozhodnutie o zatvorení reštaurácií, fitnes centier a ďalších prevádzok nechápe nikto. Málokto sa v nich nakazil. A uzavretie kostolov je už úplne bezprecedentné. Akoby pán premiér chcel ľuďom zobrať aj poslednú nádej.

Podľa dostupných štatistík sa v kostole ľudia vírusom nenakazili. Naša vláda, hlásiaca sa ku kresťanským hodnotám, však bezprecedentne prikazuje okamžite uzavrieť VŠETKY kostoly. To si nedovolil ani Kim Čong Un v Severnej Kórei, ba ani komunisti pred revolúciou.

Náš pán premiér nepovažoval ani za potrebné, na rokovanie o zákaze bohoslužieb pozvať zástupcov cirkví. Je to vrchol neúcty.

Uzavretie kostolov je protiprávne. Podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy uzavretej so Svätou Stolicou, „Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku.“

Vláda nemá podľa zmluvy právo obmedziť liturgické obrady, a už vôbec nemá právo ich zakázať.

Podľa článku 11 Ústavy SR, „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd.“

Ľudské právo na slobodu vierovyznania, bližšie špecifikované v Základnej zmluve so Svätou Stolicou, nemôže byť preto obmedzované ani zákonom.

Taktiež, podľa článku 13 Ústavy, „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“

Podstata a zmysel ochrany pred vírusmi nie je naplnená, ak vláda (alebo dokonca nejaký nevolený orgán ako Úrad verejného zdravotníctva) zatvára kostoly. Návštevníci kostolov sú najviac disciplinovaní zo všetkých zhromaždení. Dokonale a pokojne dodržiavajú rozostupy a hygienu. V porovnaní s autobusmi MHD, ktoré uzavreté nie sú, alebo v porovnaní s konferenciu Globsec, na ktorej neboli absolútne žiadne obmedzenia pre tisícku účastníkov a obslužný personál, alebo v porovnaní s búrlivou oslavou u pani prezidentky na chate, je uzavretie kostolov nielen protiprávne, ale aj neprimerané. Predstavuje porušenie všetkých zákonov, Ústavy a medzinárodných zmlúv, aké si len vieme predstaviť.

Brániť sa voči uzavretiu kostolov môže účinne Svätá Stolica podľa medzinárodného práva. Na Slovensku môže podať návrh na Ústavný súd na zrušenie nariadenia (resp. zákona) na uzavretie kostolov iba 30 poslancov, prezidentka, generálny prokurátor alebo súd. Obyčajný človek sa môže obrátiť na Ústavný súd až po vyčerpaní všetkých ostatných prostriedkov, v konaní, ktoré sa ho osobne týka. Takže, najprv niekto dostane pokutu alebo inú sankciu za účasť na bohoslužbe, následne sa musí odvolať, musí podať žalobu a až následne, ak prehrá, sa môže obrátiť na Ústavný súd, po niekoľkých rokoch. Jedine súd by sa mohol na Ústavný súd obrátiť skôr, ak by to uznal za vhodné, prinútiť ho však nevieme.

Obrana proti nezmyselným rozhodnutiam našej vlády a parlamentnej väčšiny je preto časovo veľmi náročná a zložitá. O to dôležitejšie bude, ako sa postavia poslanci k navrhovanému zákonu, o ktorom sa práve v NR SR rokuje, a ktorým sa majú dať Úradu verejného zdravotníctva a vláde bezprecedentné diktátorské oprávnenia.

Zákon má umožniť nariaďovanie násilnej karantény pri akomkoľvek PODOZRENÍ na možnú nákazu, nariadenie povinného očkovania, uzatváranie akýchkoľvek prevádzok a priestorov, a to všetko bez možnosti uplatniť si náhradu škody voči štátu z dôvodu neprimeranosti alebo iného porušenia.

Nedostatok súcitu a empatie a krutosť voči blízkym sú hlavnými znakmi psychopatického myslenia. Dôvera vo vlastnú neomylnosť v kombinácii s pečiatkou je dokonalou katastrofou, dejiny o tom svedčia.

Zdroj: alianciazanedelu.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti