Bratislavská kaviareň v hľadáčiku NAKA a nezákonný prešľap v obvinení Rostasa

05.11.2018 | 10:46
  0
Šéfredaktor mesačníka Zem&Vek o Najväčšom Slovákovi v RTVS a procesných pochybeniach vo vedení vyšetrovania voči jeho osobe.

Žijeme skutočne v mimoriadne turbulentnej epoche a absurdné ustanovenia, ktoré do legislatívy prepašovali podivné sily okolo vtedajšej ministerky Žitňanskej prinášajú svoje plody zvrátenosti. Praktiky, ktoré už v ničom nezaostávajú za doktrínou SS, gestapa alebo katov z obdobia 50-tych rokov sa vyjavujú stále širšej verejnosti. Práve v týchto dňoch na Slovensku okrem iného hrmí nad RTVS a dodávateľskou spoločnosťou Petra Núňeza. Práve títo ľudia z bratislavských kaviarní vyhrievajúci sa na slnku komerčnej slávy dnes zisťujú, čomu tak vehementne drukovali. Prokurátor ÚŠP vydal pokyn na preverenie zodpovedné osoby z RTVS a majiteľa licencie ankety Najväčší Slovák P. Núñeza Národnou protiteroristickou jednotkou NAKA. Za zaradenie bývalého prezidenta Tisa do ankety sú podozriví zo šírenia extrémizmu. Tak to tu máte páni z kaviarne, vitajte v realite.

Poďme však k postate. Najnovším z mnohých závažných procesných pochybení vo vedení vyšetrovania voči mojej osobe z dôvodu citovania štúrovcov a slovenských dejateľov z voľne dostupnej literatúry,
 je preskúmavanie jediného „extrémistického“ materiálu zaisteného pri domovej prehliadke. Kapitán JUDr. Martin Sivko z NAKA v rámci vyšetrovania v súvislosti s článkom, kde sa odvolávam na texty národných dejateľov pribral na znalecké skúmanie znalca Mgr. Miloslava Szabóa a dal mu zadanie skúmať túto knihu. Proti tomuto absurdnému postupu som prostredníctvom môjho právneho zástupcu JUDr. Ľubomíra Hlbčana podal sťažnosť. Okrem iného v nej uvádzam, že uznesenie vyšetrovateľa Sivka považujem za nezákonné, pretože uvedený materiál nie je žiadnym dôkazom v trestnom konaní. Knihu a jej obsah som predsa žiadnym spôsobom neovplyvňoval, navyše má svoje ISBN a je voľne dostupná v predaji.


Toto nariadenie kapitána Sivka je nezákonné, nehospodárne a ničomu neslúžiace. Navyše v uznesení chýba označenie príslušného znaleckého odboru alebo odvetia z ktorého má byť vypracovaný znalecký posudok. Dodávam, že odbor a odvetvie, na ktoré bolo nariadené znalecké skúmanie nie je v zozname znaleckých odborov a odvetví! Pokiaľ ide o osobu znalca Mgr. Miloslava Szabóa vyjadrujem námietku, pretože v minulosti podobne ako prof. Jana Plichtová neodmietol vypracovať znalecký posudok napriek tomu, že znalcom nikdy nebol, pôsobí len v spoločensko-vedných disciplínach, ktoré so znaleckou disciplínou nemajú nič spoločné. Už v minulosti som uviedol, že myšlienkoví znalci v odboroch a odvetviach neexistujú a preto mal Miloslav Szabó samotný znalecký úkon odmietnuť.

Znalecké dokazovania a mrhanie štátnych finančných prostriedkov na takéto takzvané znalecké posudky považujem za plytvanie verejnými prostriedkami, ktoré pochádzajú z daní daňových poplatníkov. Aj z tohto dôvodu žiadam preskúmať zákonnosť postupu vyšetrovateľa, nakoľko za zákonnosť postupu zodpovedá dozorujúci prokurátor.

K uvedenej sťažnosti dodávam, že z celého prípadu a postupu je zreteľné, že ide o politický proces, šikanu a zastrašovanie. V tomto prípade ide o moju osobu, ktorej spoločenská likvidácia má slúžiť ako odstrašujúci príklad každému, kto by sa chcel vzoprieť exitujúcim silám kontrolujúcich novo-otrokársky systém života na splátky. V rámci tohto systému nie je prípustné vyjadrovať vlastné názory, ktoré môžu byť v rozpore s dominujúcim spoločenským vedomím kontrolovaným médiami hlavného prúdu, vzdelávacím systémom ako aj niektorými neziskovými organizáciami bohato financovanými zo zdrojov špekulatívnych obchodov a podvodov. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti nabádam slobodných občanov našej vlasti k pripravenosti a bdelosti, pretože demokracia je spolu s našou národnou identitou vo vážnom ohrození.

Tibor Eliot Rostas, 4. novembra 2018

Zdroj: zemavek.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti