Sibyla, Szabó, Plichtová, Sivko: čaká vás súd

05.04.2018 | 17:32
  1
Sťažnosť Tibora Rostasa proti uzneseniu vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry.

V zmysle zákonných postupov činím prvý krok na obhajobu seba, svojej rodiny a všeobecných práv a základných slobôd všetkých občanov Slovenskej republiky. Nech Vám práve tento prípad slúži ako povzbudenie v našom oprávnenom boji voči mimovládnej inkvizícii. Ďalším krokom budú trestné oznámenia na Janu Plichtovú a Miloslava Szabó ako preukázateľne neoprávnených znalcov konajúcich v rozpore so zákonom, ktorý porušili.

V tomto zmysle budú vznesené obvinenia zo spáchania trestných činov krivej a zaujatej výpovede, kde je trestná sadzba od 1- do 5 rokov. Podobné sankcie s väčším dôrazom hrozia vyšetrovateli Martinovi Sivkovi a najviac Pavlovi Sibylovi.

Chcem nám všetkých dokázať, že máme právo slobodne uvažovať, slobodne písať a slobodne vyzdvihovať aj našich najväčších národných buditeľov. Z krvi štúrovcov pochádzam a nikdy nepripustím, aby ju podvratné protislovenské sily hanobili.

Prosím, buďme ostražití, sledujme tento zápas a majme hlbokú dôveru v najvyššiu spravodlivosť. Aj v tomto zápase sa nám podarilo spojiť tie najkompetentnejšie právne veličiny akými sú v prvom rade môj právny zástupca Dr.Hlbočan ale aj Dr.Harabin, ktorý situáciu permanentne sleduje a vyhodnocuje.

Týmto politickým procesom hodláme vytýčiť hranice medzi zvrhlou neoliberálnou ničotou a zdravým povedomím o identite Slovenského národa ako mostu medzi kultúrami Východu a Západu. Nám neostáva iné ako zvíťaziť a ochrániť budúcnosť našich potomkov a nášho štátu.

AKTUÁLNA DOKUMENTÁCIA O PODANÍ SŤAŽNOSTI VOČI POSTUPU NEOGESTAPA:

Zdroj: rostas.news

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti