Zavádzajúce Covid štatistiky na Slovensku

28.04.2021 | 16:35
  11
Štatistický úrad SR zavádzal pri zverejnení dát o koronavíruse.

“Neverte všetkému, čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.” – Jan Amos Komenský

Štatistický úrad SR na svojej stránke zverejnil štatistiky úmrtí na Slovensku za rok 2020. Hneď na úvod je zdôraznené veľkým písmom, že za minulý rok podľahlo Covid-19 až 4-tisíc ľudí, pričom zvýšená úmrtnosť v porovnaní s predošlými rokmi sa prejavila aj v iných skupinách ochorení.

Ďalej sa čitateľ dozvedá, že: „Počet zomretých na koronavírus sa prudko medzimesačne zvyšoval od októbra. V októbri to bolo 488 ľudí, v novembri už 1 251 a v decembri dokonca 2 163 obetí tohto ochorenia.1

Pre prípad, ak by ešte niekto nebol dostatočne vystrašený, tak nezabudli číslo obetí zopakovať a k tomu dodať: „Covid-19 je v klasifikácii príčin smrti novou kategóriou, ktorá sa na náraste úmrtí svojimi 4 004 prípadmi podieľala dominantne.“1

Údaje Štatistického úradu okamžite prevzali a začali šíriť média2,3,4, vrátane verejnoprávnej RTVS5 bez toho, aby si informácie vôbec overili. Keďže sa nám príbeh o 4-tisíc obetiach Covid-19 a tretej najčastejšej príčine úmrtí nepozdával, Občianska komisia sa rozhodla novinárom predviesť, ako vyzerá investigatívna činnosť. Na získanie potrebných informácií nám stačilo 15 minút.

Zdroj:https://spravy.rtvs.sk/2021/03/aka-bola-najcastejsia-pricina-umrti-na-slovensku-v-roku-2020-covid-prepisoval-statistiky-ale-nedominoval/

 

Ku dňu 31.12.2020 bolo podľa stránky www.korona.gov.sk evidovaných 2250 úmrtí na/s Covid-19 v SR.

Zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

 

V časti rozšírené štatistiky je pod grafom možnosť stiahnuť si údaje aj v dokumente MS Excel. V ňom je uvedený pre každý deň (začína dňom 6.3.2020): počet potvrdených prípadov PCR testami, počet vykonaných PCR testov, počet denných PCR prírastkov a počet úmrtí. Len upozorňujeme, že na rozdiel od testov sú úmrtia uvádzané ako aktuálny stav ku konkrétnemu dňu. To znamená, že číslo v každej kolónke zodpovedá celkovému počtu úmrtí evidovaných k danému dňu, nie počtu nových úmrtí v daný deň.

Zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

 

Dňa 7. decembra 2020 denník N informoval o nových prípadoch úmrtí na koronavírus v SR, pričom bolo tiež spomenuté, že počet úmrtí prekročil 1018 prípadov. To by znamenalo, že ak by bola informácia Štatistického úradu o 4004 obetiach Covid-19 pravdivá, do konca roka (24 dní) by muselo pribudnúť 2986 obetí Covid-19.

Zdroj: https://dennikn.sk/minuta/2175830/

 

Oficiálne prezentované údaje Štatistického úradu ohľadom úmrtí za rok 2020 sú v rozpore aj s informáciami uverejnenými v The Slovak Spectator zo dňa 11.2.2021 a hlavne s oficiálnou tlačovou správou MZ SR zo dňa 1.1.2021.

Zdroj:https://spectator.sme.sk/c/22594536/in-2020-slovakia-suffered-its-worst-death-toll-since-the-end-of-ww2.html

 

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-01-01-2021-vysledky

 

Na stránke Štatistického úradu je uvedený aj graf s počtom prípadov úmrtí v jednotlivých skupinách ochorení, podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH). Na základe verejne dostupných dát z oficiálnych zdrojov sme sa preto rozhodli pripraviť rovnaký graf (Obrázok č.1). Vôbec nás neprekvapilo, že úmrtia na/s Covid-19 zrazu poskočili z tretieho na siedme miesto najčastejších príčin úmrtí na Slovensku za rok 2020.

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.1

 

 

Obrázok č.1. Najčastejšie príčiny úmrtí v SR za rok 2020 podľa občianskej odbornej komisie.

Zdroj údajov pre Covid-19: www.korona.gov.sk

Zdroj ostatných údajov: Štatistický úrad SR1

 

Neverte všetkému čo Vám média predkladajú. Informácie si vždy overujte a nenechajte sa neustále klamať a strašiť. Je neprofesionálne, ak štátna inštitúcia platená z daní občanov SR, zaoberajúca sa štatistickým spracovaním dát pochybí vo veci analýzy úmrtí. Je nezodpovedné, ak tieto dáta verejne prezentuje a uvádza verejnosť do omylu.

Nehovoríme hneď, že ide o trestný čin šírenia poplašnej správy, ale Polícia SR s jednočlenným komandom Hoaxy a podvody môže ukázať svoju nestrannosť a venovať tejto informácii, ktorá kandiduje na cenu HOAX ROKA chvíľku svojej pozornosti.

Navyše, nie je známe, či výsledné číslo za rok 2020 zahŕňa len úmrtia „na Covid-19″, alebo aj úmrtia „s Covid-19″. ÁNO, nie je to známe! Napriek opakovaným výzvam zo strany odbornej aj laickej verejnosti, vláda počas roka 2020 odmietala zverejňovať, či sa jedná o úmrtia na, alebo s Covid-19. Je zaujímavé, že až v závere roka 2020 sa zrazu dozvedáme o oddelených Covid štatistikách, exaktných číslach, a v roku 2021 konečne aj o tom ako sa klasifikujú úmrtia „na Covid“ a „s Covidom“6. Prostredníctvom tlačových správ Ministerstvo zdravotníctva SR počas roka 2020 informovalo o úmrtiach nasledovným spôsobom:

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19 stúpol na …“ (apríl 2020);

„Počet zosnulých u ktorých bolo potvrdené ochorenie Covid-19 …“ (august, 2020);

„Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením Covid-19 je…“ (august, 2020);

„Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 stúpol na…“ (október, 2020);

„Celkový počet úmrtí „na Covid-19“ je XX a celkový počet úmrtí „s Covidom-19“ je XX “ (prvýkrát 22.12.2020).

  1. Odkaz Štatistickému úradu SR: Najlepšie je si „chybu“ v texte zopakovať niekoľkokrát a ešte si ju zvýrazniť hrubým a veľkým písmom. Alebo sa úmrtie vo vybranej vekovej skupine počítalo za 4 prípady, tak ako v prípade Covid semaforu?

 

Zdroje:

1https://slovak.statistics.sk/

2https://www.ta3.com/clanok/1206543/takyto-podiel-mal-koronavirus-na-umrtia-na-slovensku-zverejnili-data.html

3https://dennikn.sk/2328839/pocet-umrti-na-100-tisic-obyvatelov-bol-najvyssi-za-70-rokov-covid-bol-tretou-najcastejsou-pricinou-smrti/

4https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/najcastejsie-priciny-smrti-roku-2020-slovensku-koronavirus-je-tretom-mieste

5https://spravy.rtvs.sk/2021/03/aka-bola-najcastejsia-pricina-umrti-na-slovensku-v-roku-2020-covid-prepisoval-statistiky-ale-nedominoval/

6https://m.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/videos/3821862501207748/

Zdroj: odbornakomisia.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti