WHO začala couvat: Děti by prozatím neměly být očkovány! Budou se doporučením politici řídit, anebo budou dál trvat na očkování 12-letých a dokonce i mladších dětí?

23.06.2021 | 13:00
  5
Vkládání RNA sekvencí do buněk s cílem autonomní produkce mikrobiologických látek odpovídá laboratorním pokusům, ale ne podmínkám vakcinace!

WHO začala couvat: Děti by prozatím neměly být očkovány! A je to venku! Budou se doporučením politici řídit, anebo budou dál trvat na očkování 12-letých a dokonce i mladších dětí? Americký doktor prohlašuje, že lidé očkovaní mRNA látkami ve skutečnosti podstupují genovou terapii a nikoliv vakcinaci! Pfizer a Moderna totiž neodpovídají zákonné definici očkovacích látek, ale dokonale u nich sedí popis na genová terapeutika používaná při léčbě proti viru HIV! Vkládání RNA sekvencí do buněk s cílem autonomní produkce mikrobiologických látek odpovídá laboratorním pokusům, ale ne podmínkám vakcinace!

Světová zdravotnická organizace právě vhodila vidle do plánů politických elit na očkování dětí. V právě uveřejněném bulletinu WHO upozorňuje a doporučuje [1], že děti by se prozatím neměly očkovat vakcínami proti koronaviru, pouze by měly dostávat běžné a standardní vakcíny proti dětským nemocem podle standardních očkovacích plánů. Podle WHO se dosud ukazuje, že děti a mládež nejsou hlavním terčem viru, nemocnost dětí je okrajová a minimální.  A právě o to větší zděšení potom vyvolává umanuté tlačení politiků na to, aby se začaly očkovat i děti. A teď to máte černé na bílém, Světová zdravotnická organizace oficiálně dupla na brzdu a očkování dětí nedoporučuje! Panečku, to je rána do čepice, a do rozpočtů politiků a jiných mafiánů.

Světová zdravotnická organizace

 

Jenže, budou se politici tímto doporučením WHO řídit? Všichni víme, že v drtivé většině případů se politici zařídí podle sebe a podobně jako v ČR nebo v Rakousku budou chtít očkovat 12-leté a dokonce i mladší děti. Dosud jich totiž moc neumřelo, takže to se musí změnit a po vstřiku terapeutických roztoků budou jistě děti konečně také umírat. Děti totiž koronavirem skoro vůbec nestůňou, přestože jim čeští ministři zdramini a škomini strkají špejle do nosů, ale děti ne a ne onemocnět. To je k vzteku, takže je potřeba děti stůj co stůj alespoň naočkovat experimentálními roztoky, které ale podle všeho vůbec nejsou vakcínami.

Zatím není dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné vydat doporučení pro očkování dětí proti COVID-19. U dětí a dospívajících bývá onemocnění mírnější než u dospělých. Děti by však měly být i nadále očkovány doporučenými dětskými vakcínami. -WHO

Farmaceutické firmy se dopouští podvodu, prodávají genová terapeutika jako vakcinační látky

Přišel na to americký lékař Dr. Joseph Mercola, který se podíval [2] do amerických zákonů a předpisů, a tam zjistil neuvěřitelnou věc. Vakcíny typu mRNA totiž s vysokou pravděpodobností vůbec nejsou vakcínami, ale genovými terapeutiky, a to podobnými, které se používají při léčbě nemoci AIDS způsobené virem HIV. Vzhledem k tomu, že po celém světě sílí volání po povinném očkování proti COVID-19, je stále důležitější pochopit, co tyto injekce vlastně znamenají.

“Vakcíny” s mRNA vytvořené společnostmi Moderna a Pfizer jsou ve skutečnosti genové terapie. Jak je vysvětleno níže, nejde to prostě obejít a výrobci léků i úředníci veřejného zdravotnictví musí být donuceni tuto skutečnost přiznat. Proč? Protože to má zásadní význam. Nemůžete nařídit genovou terapii proti COVID-19, stejně jako nemůžete nutit celé populace, aby podstoupily genovou terapii proti rakovině, kterou nemají, a která jim možná nikdy nehrozí.

WHO nedoporučuje očkování dětí vakcínou proti covidu

 

Zajímavé je, že mainstreamová média, tzv. ověřovatelé faktů a různé skupiny vykladačů té jediné a správné pravdy trvají na tom, že tvrzení o genové terapii je falešné, přestože každý detail zjištěný o vakcínách křičí úplně jinak. Proč tuto dezinformaci tedy šíří? Proč nechtějí, abyste věděli, co tyto injekce vlastně jsou? Stručně řečeno, vědí, že označit je jako “genové terapie” by bylo stejné, jako na ně nalepit nálepku se zobrazením lebky a zkřížených kostí. Většina lidí má dost zdravého rozumu na to, aby si uvědomila, že genová terapie je něco jiného než běžné očkování a může být špatným nápadem, zejména pro děti a mladší jedince. Dr. Mercola k tomu napsal m.j. toto:

“Vakcíny” s mRNA nesplňují žádné z kritérií pro vakcínu

Na úvod se podívejme na několik základních definic slov. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) je vakcína definována jasně:

Přípravek, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity proti určité nemoci a chrání tak člověka před touto nemocí.”

Imunita je zase definována jako: “Ochrana před infekčním onemocněním”, což znamená, že “pokud jste vůči nemoci imunní, můžete jí být vystaveni, aniž byste se nakazili“. To je lékařská definice.

Právní definice je v těch několika málo případech, kdy byla podrobně popsána, stejně jednoznačná: Iowa code 2 – “Vakcínou se rozumí speciálně připravený antigen podaný osobě za účelem získání imunity.”  Vakcína je tedy očkovací látka, která se podává osobě za účelem získání imunity. Zákoník státu Washington – “Vakcínou se rozumí přípravek z usmrceného nebo oslabeného živého mikroorganismu nebo jeho frakce …”.  Zákon rovněž upřesňuje, že vakcína “po imunizaci stimuluje imunitu, která nás chrání před nemocí …“.

Tyto definice, jak lékařské, tak právní, představují pro “vakcíny” s mRNA problém, protože injekce mRNA nezpůsobují imunitu. Společnosti Moderna i Pfizer přiznávají, že jejich klinické studie imunitu ani nezkoumají. Jako takové nesplňují lékařskou a/nebo právní definici vakcíny. Nebrání přenosnosti infekce SARS-CoV-2. Jako takové nesplňují lékařskou a/nebo právní definici vakcíny. Uvádění mRNA terapie na trh jako vakcíny porušuje federální zákony

Vzhledem k tomu, že “vakcíny” mRNA nesplňují lékařskou a/nebo právní definici vakcíny, je jejich označování za vakcíny a uvádění na trh jako takové klamavou praktikou, která porušuje 15 U.S. Code Section 41 Federal Trade Commission Act, zákon, který upravuje reklamu na lékařské postupy. Nedostatek dokončených klinických studií na lidech rovněž staví tyto mRNA produkty do rozporu s 15 U.S. Code Section 41. Podle tohoto zákona je nezákonné inzerovat, “že výrobek nebo služba může zabránit, léčit nebo vyléčit lidskou nemoc, pokud nemáte k dispozici kompetentní a spolehlivé vědecké důkazy, včetně, je-li to vhodné, dobře kontrolovaných klinických studií na lidech, které dokládají, že tvrzení jsou v době jejich uvedení pravdivá“.

Zde je problém: Primární koncový bod ve studiích “vakcíny” COVID-19 není skutečným koncovým bodem studie vakcíny, protože, opět, koncové body studií vakcín mají co do činění s imunitou a snížením přenosu. Ani jedno z toho nebylo měřeno. Klíčové sekundární koncové body ve studii společnosti Moderna navíc zahrnují prevenci závažného onemocnění COVID-19 (definovaného jako potřeba hospitalizace) a prevenci infekce virem SARS-CoV-2 bez ohledu na příznaky. Společnost Moderna však ve skutečnosti míru infekce neměřila s tím, že je to příliš “nepraktické”.

To znamená, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tato genová terapie měla vliv na infekci, ať už k lepšímu, nebo horšímu. A pokud nemáte žádné důkazy, nemůžete splnit požadavek amerického zákoníku, který říká, že musíte mít “kompetentní a spolehlivé vědecké důkazy … dokládající, že tvrzení jsou pravdivá“. Co je ještě horší, společnosti Pfizer i Moderna nyní eliminují své kontrolní skupiny tím, že nabízejí skutečnou vakcínu všem příjemcům placeba, kteří o ni stojí. Studie mají probíhat celé dva roky, ale díky eliminaci kontrolní skupiny bude určení účinnosti a rizik téměř nemožné.

Více podrobností najdete v článku ZDE.

Lidé s vakcínami mRNA nosí v žilách nikoliv vakcínu, ale genové terapeutikum používané jinak jen experimentálně k léčbě HIV

Jak tedy sami vidíte, lidé s vakcínami Pfizer a Moderna mají v žilách nikoliv vakcínu ale genové terapeutikum, které neposkytuje imunitu a bezinfekčnost, ale poskytuje naopak loterii. Člověk totiž může zemřít jako oběť nezdařeného pokusu s genovým terapeutikem, může vážně onemocnět, ale v drtivé většině případů se z něj stane “jenom” sprostý vironosič a chodící továrna na šíření virů, protože genové terapeutikem nevytváří imunitu, ale genovou terapii odolnosti těla proti viru, tedy rezistenci.

Vakcíny, které nevytváří bezinfekčnost, ani imunitu… co to je? Genová terapeutika!

 

Proto nález Dr. Mercoly potvrzuje obavy, že očkovaní lidé se stávají nejen supernosiči, ale hlavními zdroji a fabrikami na nové a nové mutace. Terapeutikum mRNA provádí v buňkách tvorbu nových virů, přičemž tvorba probíhá s chybami, neboť RNA polymeráza nemá korekční a opravné mechanismy na rozdíl od DNA, takže po několika chybách v replikacích uvnitř buňky dojde k vyrobení mutagenu, nového kmenu, úplně nové varianty, která bude mnohem agresivnější a rychleji šiřitelná. Očkovaní lidé se tak stanou vysoce nebezpečnými časovanými bombami pro neočkované osoby.

Resident Evil jako realita? Co očkovaný člověk, to chodící biologická bomba?

Očkované osoby budou mít podle všeho za úkol fungovat jako chodící bojové bomby rozsypávající mutagenní viry, které budou napadat neočkované osoby. Ty budou poté režimem a mafiány ve vládě nuceni se očkovat s frenetickým křikem mediálních štětek, že kdo se nenaočkuje, zabíjí svoji rodinu. Celé je to vymyšlené dokonale. Kdyby vakcíny opravdu byly vakcínami, tak by se naočkovaní lidé nemohli už nakazit a současně by byli bezinfekční, takže by dál nemoc nešířili a nemohli by neočkované lidi nakazit. Ale takhle je to obráceně, očkovaný člověk šíří virus, zatímco neočkovaný nešíří nic! V roce 2021 žijeme v naprosté idiokracii, kdy přeprogramované, převychované a konceptuálně degenerované ovčanstvo oceňuje mediální a politickou idiocii, což potvrzují každé další volby.

Podobná loga filmové Umbrella Corporation a Šanghajského biotechnického institutu

 

Na lahvičkách genových terapeutik mRNA bývá v laboratořích za normálních okolností lebka a hnáty, tedy varování před toxicitou. Z očkované osoby za pomoci mRNA vakcíny se tak obrazně řečeno stává mutant, doslova jako z filmové série Resident Evil. Ta se točila okolo biochemické korporace Umbrella, která laboratorně upravila lidský imunitní T-lymfocyt do prudce nakažlivého zabijáka, který měnil lidi v davově řízené stádo zombie. Původně chtěla korporace řídit a ovládat pomocí těchto T-virů vojáky.

A co chtějí globalčiky s koronavirem? Také chtějí ovládat, řídit davy, kontrolovat je, a také k tomu použili virus. A také mají vakcíny, resp. genová terapeutika. A také se dějí divné věci, které by se dít neměly, jako v Resident Evil. Třeba očkovaní lidé, kteří po očkování vůbec nejsou imunní, vůbec nejsou bezinfekční, klidně mohou onemocnět a hlavně, neočkovaní lidé okolo nich začínají umírat, potrácet plody a samozřejmě se nakažovat virem. A to není normální očkování. To je spíš popis T-viru z Resident Evilu.

Politici teď půjdou hlavně s vakcínami po dětech, globalčikům totiž nejde do hlavy, proč na ně bojový virus nefunguje

Na vakcíny mRNA na trhu by se to ale nehodilo, kdyby se začalo mluvit o genové terapii jakoby okopírované ze ságy Resident Evil, lidé by zpanikařili, kdyby věděli, že se účastní experimentu, který má za úkol změřit počet mutantů na jedné straně, a počet mrtvol jednotlivých věkových skupin na straně druhé. Globalčiky mají už svá data, ale pořád jim chybí malé děti, které ne a ne umírat. Tohle je obrovský problém, především pro americkou armádu. Taková bojová biologická zbraň, která nefunguje na děti nepřítele, to je opravdu technologický průser. Proto se snaží politici teď v posledních dnech tak moc tlačit na očkování dětí, které jsou zdravé a žádné sračky na genové terapie nepotřebují.

Billboard v americkém Oregonu varuje před toxicitou vakcín

 

Co je to za vakcínu, která nezaručuje bezinfekčnost, po které navíc očkovaný člověk nakazí jak očkovaného, tak neočkovaného, a dokonce neočkovaná žena potratí dítě? Ano, to není vakcína, to je velmi a velice podivná genová terapie na výrobu chodících bojových stanic šířících okolo sebe zmutované viry. Ale to nestačí. Chtějí tím naočkovat i ty nejmenší. Rodič, který něco takového dovolí na svém dítěti, je nejen debil, ale i spolupachatel globalistů a jejich pokusů na lidech.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.cz

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti