Výsledky celoplošného testovania dokázali potrebu zrušenia všetkých opatrení, tvrdí advokátska kancelária Weis & Partners

26.01.2021 | 15:08
  6
Na Slovensku sa choroba, ktorej prítomnosť sa testuje, vlastne nevyskytuje. Alebo sa vyskytuje, ale v nepodstatnom množstve, píše vo svojom článku advokát JUDr. Peter Weis.

Advokát JUDr. Peter Weis vo svojom článku upozorňuje, že počet pozitívne testovaných ľudí nedosiahol ani výšku doplnku ku klinickej senzitivite. Na Slovensku sa podľa neho choroba, ktorej prítomnosť sa testuje, vlastne nevyskytuje. Alebo sa vyskytuje, ale v nepodstatnom množstve.

Výsledky celoplošného testovania dokázali potrebu zrušenia všetkých opatrení

Prečo? Z jednoduchých dôvodov.

Predbežné čísla hovoria o priemernej pozitivite 0,8 percenta. Klinická špecificita použitých testov je mierne pod 99 percent. To znamená, že pri otestovaní veľkého množstva populácie správnym spôsobom podľa návodu a odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre daný produkt by ste sa mali za každých okolností dostať k číslu vyššiemu ako je doplnok k číslu 99 percent.

V praxi to pri dodržaní všetkých postupov znamená, že od počtu pozitívnych prípadov odpočítate cca 1 percento tzv. falošne pozitívnych prípadov (bližšie informácie o použitých testoch nájdete TU).

To, že počet pozitívnych nedosiahol ani výšku doplnku ku klinickej senzitivite je pravdepodobne spôsobené práve nedodržaním postupov a odporúčaní WHO najmä pokiaľ ide o nutnosť opätovného pretestovania pozitívneho prípadu na získanie ako-tak relevantného výsledku, testovanie a vyhodnotenie vzoriek pri správnej teplote, správny odber vzorky školeným zdravotníckym personálom, testovanie ľudí iba s klinickými príznakmi.

Čo tento test vlastne dokázal? Určil štatisticky významným spôsobom, že:

1. Vzásade všetci, ktorí klinické príznaky nemajú a putujú do karantény, budú v karanténe omylom ako zdraví.

2. Na Slovensku sa choroba, ktorej prítomnosť sa testuje, vlastne nevyskytuje (zámerne nehovorím nový koronavírus a pozdravujem pánov Cormana a Drostena, ktorí vedia, o čom je reč, a takmer isto raz budú čeliť aj trestoprávnej zodpovednosti). Alebo sa vyskytuje, ale v nepodstatnom množstve.

3. Tento minimálny, limitne nulový výskyt znamená potrebu okamžitého uvoľnenia všetkých opatrení, počnúc zrušením núdzového stavu.

Vláda nemá deklarovať, že núdzový stav je. Má v každom momente dokazovať, či trvajú podmienky na vyhlásenie a trvanie núdzového stavu. Práve testovaním dokázala, že tieto podmienky splnené nie sú. Teraz má už len deklarovať, čo testovaním dokázala! A nech si tento dôkaz aj odpublikuje hoc aj vo vedeckom časopise. Tentokrát by možno dostala aj peer-review.


Že vám v Nitre zomierajú pacienti? Otázka do pléna, možno rečnícka: Opýtajte sa už spomenutých pánov Cormana a Drostena, pred tým, ako prídu o slobodu, prečo na túto „hnusobu“ pravdepodobne zaberajú antiparazitiká?

Mimochodom, prečo ste sa ich nepýtali medzi 21.1.2020 a 20.1.2021, v čase keď platil ich podvodný RT-PCR protokol?

Prečo mlčíte Vy – vedci, klinickí lekári, imunológovia, laboranti? Všetci do nohy dobre viete, že podkladom pre ten „test“, ktorý nie je testom boli sekvencie z GenBanky k 1.1.2020 in silico, t.j. vycucané z prsta.

Až v novembri 2020 si čestní vedci dovolili povedať, že autori protokolu boli v konflikte záujmov. Slušne povedané. Laicky povedané: uprednostnili veľký biznis pred zdravím ľudí.

Medzinárodné koleso spravodlivosti sa začalo točiť. Ťažkopádne, ale začalo. Už sa nezastaví. Stojte preto na strane svojho svedomia a vedeckej cti.

Zdroj: InfoVojna / Advokátska kancelária Weis & Partners

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti