Vo francúzskom Toulouse evidujú nárast správ o nežiadúcich reakciách na vakcíny proti covidu

02.06.2021 | 11:15
  0
Vakcína Pfizer je pôvodcom veľkej väčšiny zaznamenaných hlásení, ďaleko pred AstraZeneca, potom Moderna a nakoniec Janssen, poslednou z vakcín povolených vo Francúzsku.

V dôsledku používania vakcín Covid-19 zaznamenalo Regionálne centrum pre farmakovigilanciu v Toulouse, ktoré zhromažďuje všetky hlásenia o nežiaducich účinkoch liekov, od januára päťkrát viac hlásení ako zvyčajne.

4000 hlásení za prvé štyri mesiace roku 2021... To je bezprecedentný počet v Regionálnom farmakovigilančnom centre (CRPV) v Toulouse, ktoré zhromažďuje hlásenia o nežiaducich účinkoch liekov predtým, ako pošle svoje pozorovania Národnej agentúre pre bezpečnosť liekov (ANSM).

"Nárast je značný, je päťkrát vyšší ako vlani v rovnakom období. Už teraz sme v normálnych časoch preťažení. V tomto prípade by sme mohli povedať, že sme ešte viac zahltení, a to s rovnakými zdrojmi," povedal profesor Jean-Louis Montastruc, riaditeľ CRPV a člen Národnej akadémie medicíny.

Všetky zaznamenané hlásenia

Štruktúra pri Univerzitnej nemocnici v Toulouse zvyčajne eviduje v priemere 2100 hlásení ročne. Z toho malá časť súvisí s klasickými vakcínami. Je zrejmé, že za týmto veľkolepým nárastom stojí očkovacia kampaň proti Covid-19. A hoci sa mnohé z hlásení týkajú už známych vedľajších účinkov, napríklad možných bolestí svalov, všetky sú zohľadnené.

"Či už ide o pacientov alebo zdravotníckych pracovníkov, každý môže nahlásiť nežiaduce udalosti a je veľmi dobré, že ich počet sa zvyšuje. Toto sledovanie po uvedení na trh umožňuje ďalej objasniť pomer prínosu a rizika lieku alebo vakcíny," vysvetľuje profesor Montastruc.

Závažné účinky v tretine hlásení

Regionálne centrum pre farmakovigilanciu nielen zaznamenáva hlásenia. Má tiež náročnú úlohu overiť pravosť každého z nich. Vzhľadom na nápor od začiatku roka sa však prioritne riešia závažné a neočakávané následky, ktoré podľa riaditeľa CRPV v súčasnosti predstavujú približne tretinu hlásení.

"V tomto období, keď je celá populácia očkovaná, je veľmi ťažké rozlíšiť medzi udalosťami, ktoré by sa vyskytli bez vakcíny, a udalosťami spôsobenými podaním jednej alebo dvoch dávok. Napríklad mŕtvica sa vyskytuje každý deň," hovorí.

Skutočné vyšetrenia na potvrdenie alebo nepotvrdenie úlohy vakcín pri nežiaducich udalostiach

Na tento účel CRPV vykonáva skutočné vyšetrovania nazývané imputabilita, ktoré niekedy trvajú aj niekoľko hodín. "Pomocou klinických, alebo farmakologických analýz a skúmaním chronológie udalostí vždy dokážeme určiť, či hlásenie o nežiaducej reakcii súvisí s vakcínou alebo nie," hovorí Jean-Louis Montastruc.

Hemofília, hypertenzia, ochrnutie tváre... a samozrejme trombóza

Medzi závažnými hláseniami CRPV musel vyšetrovať prípady hemofílie, infarktu, vysokého krvného tlaku a ochrnutia tváre. "Veľkou novinkou špecifickou pre očkovaciu kampaň sú samozrejme prípady žilovej trombózy, o ktorých sa veľa hovorí," dodáva odborník na farmakológiu.

Okrem týchto konkrétnych prípadov, ktoré sa pripisujú vakcíne spoločnosti AstraZeneca, z hlásení spracovaných regionálnym farmakovigilančným centrom v Toulouse nevyplýva, že by jedna vakcína mala väčšiu pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov ako iná.

Vakcína Pfizer, ktorá sa predpisuje najčastejšie,je pôvodcom veľkej väčšiny zaznamenaných hlásení, ďaleko pred AstraZeneca, potom Moderna a nakoniec Janssen, poslednou z vakcín povolených vo Francúzsku.

 

Zdroj: lejournaltoulousain.fr
Preklad: y-comm.fr


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti